intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Đánh giá kết quả học tập môn phương pháp giảng dạy Tự nhiên - Xã hội bằng trắc nghiệm khách quan

Chia sẻ: Nguyễn Hồng Hạnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:86

290
lượt xem
49
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn "Đánh giá kết quả học tập môn phương pháp giảng dạy Tự nhiên - Xã hội bằng trắc nghiệm khách quan" với mục đích nghiên cứu là soạn thảo được hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan để đánh giá kết quả học tập môn Phương pháp dạy Tự nhiên - Xã hội của sinh viên khoa Giáo dục Tiểu học Trường Đại học sư phạm TP. Hồ Chí Minh. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Đánh giá kết quả học tập môn phương pháp giảng dạy Tự nhiên - Xã hội bằng trắc nghiệm khách quan

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH<br /> …..…..<br /> <br /> ĐỖ THỊ NGA<br /> <br /> ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN<br /> PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY TỰ NHIÊN – XÃ HỘI<br /> <br /> BẰNG TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC<br /> CHUYÊN NGÀNH : QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC<br /> VĂN HÓA – GIÁO DỤC<br /> <br /> Thành phố Hồ Chí Minh - 2002<br /> <br /> I<br /> <br /> QUY ƯỚC TRÌNH BÀY<br /> <br /> 1. Tài liệu trích dẫn được đặt trong dấu ngoặc [ ] và được ghi theo thứ tự:<br /> số thứ tự của tài liệu, thứ tự trang trích dẫn.<br /> Nếu đoạn trích dẫn nằm ở hai ba trang liên tục thì giữa trang đầu và cuối có<br /> ghi thêm dâu nối (-), ví dụ [14, tr. 87-88],<br /> Nếu phần tham khảo nằm rải rác trên nhiều trang của nhiều tài liệu tham<br /> khảo thì chỉ ghi số thứ tự của tài liệu, ví dụ: [13], [14], [17], [18]...<br /> Thông tin đầy đủ về tài liệu trích dẫn được ghi trong mục Tài liệu tham<br /> khảo đặt cuối luận văn (trước phần Phụ lục).<br /> 2. Các bảng thống kê được đánh theo số thứ tự của bảng trong chương kèm<br /> theo số thứ tự của chương. Trong đó, số thứ nhất là số thứ tự của chương. Số thứ<br /> hai là số thứ tự của bảng. Chẳng hạn, Bảng 1.5. là bang thống kê thứ 5 của<br /> chương Một, Bảng 2.6. là bảng thống kê thứ 6 của chương Hai...w.<br /> <br /> II<br /> <br /> BẢNG CHỮ VIẾT TẮT<br /> <br /> CBGD: cán bộ giảng dạy<br /> CCGD: cải cách giáo dục<br /> CT: chương trình<br /> ĐA: Đáp án<br /> ĐGKQHT: đánh giá kết quả học tập<br /> ĐHSP: Đại học sư phạm<br /> GD-ĐT: Giáo dục -Đào tạo<br /> GDTH: giáo dục tiểu học<br /> GV : giáo viên<br /> KQHT: Kết quả học tập<br /> MTDH: Mục tiêu dạy học<br /> ND: Nội dung<br /> PP: Phương pháp<br /> QLGD: quản lý giáo dục<br /> SGK: sách giáo khoa<br /> SSTC: Sai số tiêu chuẩn<br /> TBLT: Trung bình lý thuyết<br /> TN: trắc nghiệm<br /> TNKQ: trắc nghiệm khách quan<br /> TN-XH: Tự nhiên-Xã hội<br /> TS: tiến sĩ<br /> <br /> III<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> QUY ƯỚC TRÌNH BÀY .....................................................................................I<br /> T<br /> 1<br /> <br /> T<br /> 1<br /> <br /> BẢNG CHỮ VIẾT TẮT .................................................................................... II<br /> T<br /> 1<br /> <br /> T<br /> 1<br /> <br /> MỤC LỤC ......................................................................................................... III<br /> T<br /> 1<br /> <br /> T<br /> 1<br /> <br /> MỞ ĐẦU .............................................................................................................. 1<br /> T<br /> 1<br /> <br /> T<br /> 1<br /> <br /> 1. Lý do chọn đề tài ................................................................................................... 1<br /> T<br /> 1<br /> <br /> T<br /> 1<br /> <br /> 2. Lịch sử vấn đề nghiên cứu .................................................................................... 2<br /> T<br /> 1<br /> <br /> T<br /> 1<br /> <br /> 3. Mục đích, khách thể, đối tượng, phạm vi nghiên cứu ....................................... 4<br /> T<br /> 1<br /> <br /> T<br /> 1<br /> <br /> 4. Giả thuyết khoa học .............................................................................................. 5<br /> T<br /> 1<br /> <br /> T<br /> 1<br /> <br /> 5. Nhiệm vụ nghiên cứu ............................................................................................ 5<br /> T<br /> 1<br /> <br /> T<br /> 1<br /> <br /> 6. Phương pháp nghiên cứu ...................................................................................... 6<br /> T<br /> 1<br /> <br /> T<br /> 1<br /> <br /> 7. Các đóng góp của luận văn ................................................................................... 6<br /> T<br /> 1<br /> <br /> T<br /> 1<br /> <br /> 8. Cấu trúc của luận văn ........................................................................................... 7<br /> T<br /> 1<br /> <br /> T<br /> 1<br /> <br /> CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN ......................................... 8<br /> T<br /> 1<br /> <br /> T<br /> 1<br /> <br /> 1. Đánh giá kết quả học tập ...................................................................................... 8<br /> T<br /> 1<br /> <br /> T<br /> 1<br /> <br /> 1.1. Khái niệm về đánh giá ..................................................................................... 8<br /> T<br /> 1<br /> <br /> T<br /> 1<br /> <br /> 1.2. Đánh giá trong công tác quản lý giáo dục ....................................................... 8<br /> T<br /> 1<br /> <br /> T<br /> 1<br /> <br /> 1.3. Khái niệm về đánh giá KQHT ......................................................................... 8<br /> T<br /> 1<br /> <br /> T<br /> 1<br /> <br /> 1.4. Cấu trúc của đánh giá KQHT .......................................................................... 9<br /> T<br /> 1<br /> <br /> T<br /> 1<br /> <br /> 2. Mục tiêu dạy học – cơ sở của đánh giá kết quả học tập .................................. 11<br /> T<br /> 1<br /> <br /> T<br /> 1<br /> <br /> 2.1. Mục tiêu dạy học............................................................................................ 11<br /> T<br /> 1<br /> <br /> T<br /> 1<br /> <br /> 2.2. Quan hệ giữa mục tiêu dạy học và đánh giá kết quả học tập......................... 12<br /> T<br /> 1<br /> <br /> T<br /> 1<br /> <br /> 2.3. Các hệ thống phân loại MTDH ...................................................................... 12<br /> T<br /> 1<br /> <br /> T<br /> 1<br /> <br /> 2.4. Tiêu chí đánh giá và công cụ đo lường .......................................................... 14<br /> T<br /> 1<br /> <br /> T<br /> 1<br /> <br /> 2.5. Quy trình thực hiện đánh giá kết quả học tập ................................................ 16<br /> T<br /> 1<br /> <br /> T<br /> 1<br /> <br /> 3. Trắc nghiệm khách quan trong đánh giá kết quả học tập .............................. 17<br /> T<br /> 1<br /> <br /> T<br /> 1<br /> <br /> 3.1. Các phương pháp đánh giá kết quả học tập ................................................... 17<br /> T<br /> 1<br /> <br /> T<br /> 1<br /> <br /> 3.2. Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển của trắc nghiệm ............................. 18<br /> T<br /> 1<br /> <br /> T<br /> 1<br /> <br /> 3.3. Việc áp dụng TN trong ĐGKQHT tại một số nước trên thế giới .................. 20<br /> T<br /> 1<br /> <br /> T<br /> 1<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2