intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sĩ Khoa học Môi trường: nghiên cứu giải pháp thu hồi năng lượng từ chất thải làng nghề chế biến nông sản Sen Chiểu, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội bằng công nghệ khí sinh học

Chia sẻ: Sen Sen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:89

0
39
lượt xem
2
download

Luận văn Thạc sĩ Khoa học Môi trường: nghiên cứu giải pháp thu hồi năng lượng từ chất thải làng nghề chế biến nông sản Sen Chiểu, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội bằng công nghệ khí sinh học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của luận văn nhằm nghiên cứu đề xuất giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề chế biến nông sản thực phẩm Sen Chiểu, tận dụng chất thải để sản xuất năng lượng phục vụ nhu cầu năng lượng của làng nghề bằng công nghệ khí sinh học tập trung. Trên cơ sở đó, luận văn đề xuất mô hình xử lý nước thải bằng phương pháp kỵ khí thu hồi năng lượng với quy mô sản xuất tập trung của làng nghề.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Môi trường: nghiên cứu giải pháp thu hồi năng lượng từ chất thải làng nghề chế biến nông sản Sen Chiểu, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội bằng công nghệ khí sinh học

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN<br /> ------------------------<br /> <br /> Nguyễn Mạnh Tuấn<br /> <br /> NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP THU HỒI NĂNG LƯỢNG<br /> TỪ CHẤT THẢI LÀNG NGHỀ CHẾ BIẾN NÔNG SẢN<br /> SEN CHIỂU, HUYỆN PHÚC THỌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI<br /> BẰNG CÔNG NGHỆ KHÍ SINH HỌC<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC<br /> <br /> Hà Nội – Năm 2015<br /> <br /> ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN<br /> ------------------------<br /> <br /> Nguyễn Mạnh Tuấn<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC<br /> NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP THU HỒI NĂNG LƯỢNG<br /> TỪ CHẤT THẢI LÀNG NGHỀ CHẾ BIẾN NÔNG SẢN<br /> SEN CHIỂU, HUYỆN PHÚC THỌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI<br /> BẰNG CÔNG NGHỆ KHÍ SINH HỌC<br /> <br /> Chuyên ngành: Khoa học môi trường<br /> Mã số: 60440301<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> PGS.TS. Đặng Đình Thống<br /> <br /> Hà Nội – Năm 2015<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể các thầy cô giáo khoa<br /> Môi trường, trường Đại học khoa học tự nhiên đã truyền đạt cho tôi những<br /> kiến thức cơ bản và tạo điều kiện giúp đỡ tôi hoàn thành chương trình học cao<br /> học trong suốt hai năm qua.<br /> Đặc biệt tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới PGS.TS. Đặng Đình<br /> Thống đã dành nhiều thời gian trực tiếp hướng dẫn, chỉ bảo tận tình cho tôi<br /> hoàn thành đề tài nghiên cứu này.<br /> Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn tới phòng Tài nguyên & Môi trường huyện<br /> Phúc Thọ, UBND xã Sen Chiểu, thành phố Hà Nội đã tạo mọi điều kiện thuận<br /> lợi cho tôi tiếp cận và thu thập những thông tin, lấy mẫu phân tích cần thiết<br /> trong quá trình thực hiện đề tài.<br /> Xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp là những người<br /> đã động viên và giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học tập và thực hiện đề tài.<br /> Hà Nội, ngày<br /> <br /> tháng<br /> <br /> năm 2015<br /> <br /> Học viên<br /> <br /> Nguyễn Mạnh Tuấn<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> PHẦN MỞ ĐẦU ........................................................................................................1<br /> CHƯƠNG 1 - TỔNG QUAN TÀI LIỆU .................................................................3<br /> 1.1. Hiện trạng sản xuất làng nghề Sen Chiểu.............................................................. 3<br /> 1.1.1. Quy trình sản xuất bún ........................................................................................... 4<br /> 1.1.2. Quy trình sản xuất đậu phụ .................................................................................... 6<br /> 1.2. Hiện trạng môi trường làng nghề .......................................................................... 8<br /> 1.2.1. Hiện trạng môi trường nước .................................................................................. 8<br /> 1.2.1.1. Hiện trạng chất lượng môi trường nước mặt..................................................8<br /> 1.2.1.2. Hiện trạng chất lượng môi trường nước ngầm .............................................11<br /> 1.2.1.3. Hiện trạng chất lượng môi trường nước thải................................................12<br /> 1.2.2. Hiện trạng môi trường không khí ........................................................................ 14<br /> 1.2.3. Hiện trạng thu gom chất thải rắn ........................................................................ 15<br /> 1.3. Công nghệ khí sinh học ....................................................................................... 17<br /> 1.3.1. Tổng quan về công nghệ khí sinh học ................................................................. 17<br /> 1.3.2. Đặc trưng của công nghệ khí sinh học ............................................................... 22<br /> 1.3.3. Hiện trạng ứng dụng công nghệ khí sinh học của làng nghề Sen Chiểu......... 32<br /> 1.3.4. Công nghệ khí sinh học phù hợp với đặc điểm của chất thải làng nghề Sen<br /> Chiểu ................................................................................................................................. 36<br /> CHƯƠNG 2 - ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ..................38<br /> 2.1. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu ........................................................................... 38<br /> 2.2. Phương pháp nghiên cứu ..................................................................................... 38<br /> 2.2.1. Phương pháp thống kê .......................................................................................... 38<br /> 2.2.2. Phương pháp điều tra khảo sát hiện trường và lấy mẫu................................... 39<br /> <br /> 2.2.3. Phương pháp đánh giá, phân tích ....................................................................... 42<br /> CHƯƠNG 3 - KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN.............................47<br /> 3.1. Đặc điểm của nguồn chất thải làng nghề và hiện trạng sử dụng công nghệ khí<br /> sinh học của làng nghề ............................................................................................... 47<br /> 3.1.1. Đặc điểm của nguồn chất thải làng nghề ........................................................... 47<br /> 3.1.2. Hiện trạng sử dụng công nghệ khí sinh học của làng nghề .............................. 49<br /> 3.2. Tính toán đánh giá tiềm năng của khí sinh học từ nguồn chất thải làng nghề Sen<br /> Chiểu........................................................................................................................... 52<br /> 3.2.1. Tiềm năng khí sinh học thu được từ các dạng chất thải làng nghề Sen Chiểu52<br /> 3.2.2. Năng lượng sử dụng trong một ngày của một hộ gia đình sản xuất bún điển<br /> hình làng nghề Sen Chiểu ............................................................................................... 53<br /> 3.3. Đánh giá hiệu quả về kinh tế, xã hội và môi trường của công nghệ khí sinh học<br /> trong việc xử lý chất thải làng nghề ........................................................................... 54<br /> 3.3.1. Hiệu quả về kinh tế................................................................................................ 54<br /> 3.3.2. Hiệu quả về xã hội và môi trường ....................................................................... 55<br /> 3.4. Đề xuất, kiến nghị về mô hình khí sinh học và giải pháp triển khai thực hiện<br /> trong quá trình xử lý nước thải làng nghề .................................................................. 57<br /> KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ................................................................................70<br /> 1.1. Đặc điểm nguồn chất thải và hiện trạng sử dụng công nghệ khí sinh học .......... 74<br /> 1.2. Đánh giá tiềm năng của khí sinh học từ nguồn chất thải làng nghề .................... 75<br /> 1.3. Hiệu quả về kinh tế, xã hội và môi trường của công nghệ khí sinh học ............. 75<br /> 1.4. Đề xuất, kiến nghị về mô hình khí sinh học và giải pháp triển khai thực hiện<br /> trong quá trình xử lý nước thải làng nghề .................................................................. 75<br /> 2.1. Đối với công tác nghiên cứu tiếp theo................................................................. 76<br /> 2.2. Đối với công tác quy hoạch vùng sản xuất tập trung .......................................... 76<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................................................................................78<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2