intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Khoa học môi trường

Xem 1-20 trên 20060 kết quả Khoa học môi trường
 • Cuốn "Sổ tay hướng dẫn xây dựng, phát triển môi trường học và sử dụng ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp" giới thiệu 10 hoạt động giúp giảng viên, giáo viên tiếng Anh phối hợp cùng giảng viên, giáo viên các môn học khác và sinh viên, học sinh các khoá trên hướng dẫn sinh viên, học sinh tổ chức các hoạt động tạo cơ hội sử dụng tiếng Anh một cách tự nhiên, phù hợp với văn hoá, phong tục tập quán của Việt Nam trong khi vẫn mang tính hiện đại và hội nhập quốc tế.

  pdf196p bapluoc06 16-03-2023 0 0   Download

 • Cuốn sổ tay bao gồm 10 hoạt động được xây dựng dựa trên tiêu chí đảm bảo cho việc học, sử dụng tiếng Anh được diễn ra mọi lúc, mọi nơi, phù hợp với văn hoá, phong tục tập quán của Việt Nam, giúp các nhà quản lí, các giáo viên dễ dàng áp dụng, triển khai. Các hoạt động này còn giúp học sinh tiểu học có cơ hội được trải nghiệm, được sử dụng ngoại ngữ ở môi trường thực tế, hỗ trợ tích cực cho giờ học chính khoá. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf140p bapluoc06 16-03-2023 0 0   Download

 • Cuốn kỷ yếu "Thái Nguyên trong chiến thắng Việt Bắc Thu Đông 1947" có bố cục gồm Lời giới thiệu, phát biểu khai mạc và báo cáo đề dẫn, 21 bài viết, đã tập trung làm rõ ý nghĩa to lớn của chiến thắng Việt Bắc Thu Đông 1947 trong cuộc kháng chiến 9 năm trường kỳ và anh dũng của dân tộc ta; vị trí, vai trò và những đóng góp rất quan trọng của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thái Nguyên trong việc làm nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho cơ quan lãnh đạo tối cao của toàn dân tộc, góp phần xứng đáng vào chiến thắng Điện Biên Phủ “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. .

  pdf46p bapluoc06 17-03-2023 0 0   Download

 • Tiếp nối phần 1, Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam 2019: Phần 2 Giới thiệu môi trường đổi mới sáng tạo, đặc biệt là hoạt động đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp; khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Trình bày những đóng góp của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf65p bapluoc06 16-03-2023 1 1   Download

 • Ebook Địa chí Bình Phước được biên soạn nhằm cung cấp cho các nhà lãnh đạo, quản lý những luận cứ khoa học và thực tiễn sát hợp để hoạch định chủ trương, chính sách, chiến lược phát triển; phát huy tiềm năng và thế mạnh của địa phương trong công cuộc đổi mới và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 cuốn sách dưới đây.

  pdf185p bapluoc06 16-03-2023 1 1   Download

 • Giáo trình Quản trị học căn bản mang lại cho các bạn sinh viên một nền tảng kiến thức khoa học căn bản, vững chắc để có thể học tập, nghiên cứu ở các lĩnh vực kiến thức chuyên sâu hơn ở các chuyên môn chuyên ngành có liên quan. Phần 2 cuốn giáo trình trình bày tổng quan về quản trị, môi trường hoạt động của doanh nghiệp, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf61p starandsky09 17-03-2023 4 4   Download

 • Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cộng sản Việt Nam đã tiếp tục khẳng định quan điểm của Đảng tại Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục, đào tạo nước ta nhằm đáp ứng yêu cầu sự nghiệp CNH, HĐH đất nước, nhấn mạnh yêu cầu “Thực hiện chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo theo từng cấp học và trình độ đào tạo; trong đó chú trọng nâng cao vai trò và trách nhiệm của đội ngũ giáo viên lý luận chính trị”.

  pdf3p vipettigrew 15-03-2023 1 1   Download

 • Đổi mới phương pháp dạy học là một tất yếu khách quan, là một tiêu chí quan trọng đánh giá việc dạy và học của mỗi nhà trường. Tuy nhiên, căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng trường, khoa, bộ môn để có mô hình và bước đi phù hợp là vấn đề rất quan trọng. Bài viết trình bày những đổi mới phương pháp dạy học trong môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin.

  pdf3p vipettigrew 15-03-2023 1 1   Download

 • Cuốn “Tài liệu hướng dẫn bài tập chuyên đề quản lý” được biên soạn làm tài liệu giảng dạy cho học phần “Bài tập chuyên đề quản lý” của học viên hệ Chuyên khoa II - Tổ chức và quản lý y tế. Bài tập chuyên đề quản lý là học phần thực hành bắt buộc trong chương trình đào tạo chuyên khoa II – Tổ chức và quản lý y tế của trường Đại học Y tế công cộng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf47p lekhanhphuong05 17-03-2023 1 1   Download

 • "Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm trực tuyến hệ thống quản lý môi trường ngành xây dựng (Dành cho Tổng Công ty)" nhằm đáp ứng việc đơn giản hóa quy trình quản lý và cung cấp cho cán bộ chuyên môn thực hiện tốt nhiệm vụ nhập dữ liệu một cách nhanh chóng và thuận tiện. Giúp việc chỉ đạo, tham mưu, làm các báo cáo về các vấn đề môi trường; Xây dựng một quy trình quản lý môi trường một cách thống nhất, làm việc khoa học, có đầy đủ thông tin tin cậy và kịp thời để tham mưu cho lãnh đạo trong công tác chỉ đạo.

  pdf41p lekhanhphuong05 17-03-2023 1 1   Download

 • Bài viết Nghiên cứu tồn lưu các hợp chất hữu cơ thơm đa vòng (PAH) trong môi trường trầm tích tại Hồ Tây, Hà Nội trình bày kết quả tồn lưu về chất lượng trầm tích năm 2021 nhằm đánh giá tổng thể hiện trạng môi trường nước hồ Tây. Đây là cơ sở khoa học giúp các nhà quản lý đưa ra các phương án nhằm bảo tồn và phát triển sinh vật, môi trường nước hồ Tây.

  pdf3p vilucius 15-03-2023 2 2   Download

 • Bài viết Nghiên cứu sự phối hợp giữa nhà trường và các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa về việc đào tạo nguồn nhân lực trình bày thực trạng về vấn đề nguồn nhân lực ở Việt Nam và những mong muốn của đơn vị tuyển dụng về nguồn nhân lực trong tương lai; Đề xuất giải pháp xây dựng mối liên kết giữa nhà trường và các doanh nghiệp xây dựng trong việc phát triển nguồn nhân lực.

  pdf3p vilucius 15-03-2023 2 2   Download

 • Bài viết Kỹ năng thích ứng với môi trường học tập của sinh viên năm thứ nhất ngành Kinh tế - khoa Kinh tế và quản lý trường Đại học Thủy Lợi được nghiên cứu nhằm tìm hiểu thực trạng kỹ năng thích ứng (KNTƯ) với MTHT của SV năm thứ nhất ngành Kinh tế, khoa KT&QL trường ĐHTL, phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới việc hình thành KNTƯ với MTHT của SV năm thứ nhất ngành Kinh tế, từ đó đề xuất giải pháp nhằm nâng cao KNTƯ với MTHT cho SV năm thứ nhất ngành Kinh tế, khoa KT&QL trường ĐHTL.

  pdf3p vilucius 15-03-2023 2 2   Download

 • Bài viết Giải pháp tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong quản lý rủi ro thiên tai ở Việt Nam sẽ tổng hợp, hệ thống hóa để trình bày một số giải pháp cơ bản nhằm phát huy sức mạnh của cộng đồng trong công tác quản lý rủi ro thiên tai ở Việt Nam.

  pdf3p vilucius 15-03-2023 2 2   Download

 • Bài viết Tác động của sự hài lòng công việc, sự cam kết tổ chức đến ý định ở lại tổ chức của giảng viên ngành kinh tế được nghiên cứu nhằm kiểm định mối quan hệ giữa sự hài lòng công việc, sự cam kết tổ chức và ý định ở lại tổ chức của giảng viên ngành kinh tế tại các trường ĐH tại TPHCM.

  pdf3p vilucius 15-03-2023 2 2   Download

 • "Tài liệu hướng dẫn thực hành Tin học đại cương" nhằm giúp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về Công nghệ thông tin và ứng dụng trong học tập, đời sống bao gồm làm quen, tiếp cận và thao tác cơ bản cho đến nâng cao trong môi trường hệ điều hành Windows, mạng Internet, các ứng dụng và phần mềm tiện ích cũng như cung cấp một số kỹ năng sử dụng bộ phần mềm tin học văn phòng (MS Office 365). Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf40p havyvy205 14-03-2023 3 3   Download

 • Cuốn Kỷ yếu hội thảo Thúc đẩy đổi mới sáng tạo hướng đến hiện thực hóa kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam với mục đích nhằm tăng cường trao đổi học thuật và thực tiễn, đồng thời tìm kiếm các sáng kiến và cung cấp một diễn đàn cho các học giả, các chuyên gia, doanh nghiệp trong nước và quốc tế thảo luận về cơ sở khoa học, kinh nghiệm quốc tế và hiện thực hóa kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam.

  pdf351p bapxao06 11-03-2023 3 3   Download

 • Bài viết Ảnh hưởng của quần thể nấm rễ nội cộng sinh lên sự sinh trưởng và phát triển của cây lúa trong điều kiện nhà lưới được thực hiện với mục tiêu chọn lọc quần thể nấm rễ nội cộng sinh đáp ứng sự sinh trưởng và phát triển của cây lúa (Oryza sativa L.) trong điều kiện nhà lưới.

  pdf7p viargus 03-03-2023 1 1   Download

 • Nội dung cơ bản của tính toán chế độ tưới là xác định được thời điểm cần tưới, thời gian cần tưới trong mỗi đợt tưới, mức tưới mỗi đợt, số lần tưới trong suốt quá trình sinh trưởng của cây trồng, số ngày tưới trong cả vụ tưới, mức tưới tổng cộng cho toàn vụ và đường quá trình hệ số tưới.

  pdf10p viargus 03-03-2023 1 1   Download

 • Mục tiêu của nghiên cứu nhằm đánh giá ảnh hưởng của yếu tố tác động đến ổn định bờ sông Cái Lân, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Các yếu tố thủy văn được xác định bằng phương pháp đo đạc và khảo sát thực, bao gồm đo mặt cắt sông, vận tốc, sóng và mực nước (sông và ngầm); yếu tố địa chất gồm phân tích địa chất và cấp phối bùn đáy sông phân bố dọc tuyến nghiên cứu tương ứng với vận tốc được nội suy cho từng mặt cắt.

  pdf10p viargus 03-03-2023 1 1   Download

ADSENSE

p_strKeyword=Khoa học môi trường
p_strCode=khoahocmoitruong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2