intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn Thạc sĩ Quản trị nhân lực: Tạo động lực lao động tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên cơ khí ô tô Thanh Xuân, Tổng cục IV, Bộ công an

Chia sẻ: Hetiheti Hetiheti | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:107

125
lượt xem
44
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn với mục tiêu nhằm đề xuất các giải pháp tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cơ khí ô tô Thanh Xuân, nhằm hoàn thiện hơn công tác tạo động lực cho người lao động tại Công ty trong thời gian tới. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Quản trị nhân lực: Tạo động lực lao động tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên cơ khí ô tô Thanh Xuân, Tổng cục IV, Bộ công an

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI<br /> <br /> NGÔ THỊ LOAN<br /> <br /> TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM<br /> HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ Ô TÔ THANH XUÂN,<br /> TỔNG CỤC IV, BỘ CÔNG AN<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC<br /> <br /> HÀ NỘI - 2015<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI<br /> <br /> NGÔ THỊ LOAN<br /> <br /> TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM<br /> HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ Ô TÔ THANH XUÂN,<br /> TỔNG CỤC IV, BỘ CÔNG AN<br /> Chuyên ngành: Quản trị nhân lực<br /> Mã số :60340404<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. VŨ QUANG THỌ<br /> <br /> HÀ NỘI - 2015<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Tôi xin cam đoan Luận văn này là công trình nghiên cứu thực sự của cá<br /> nhân tôi, chưa được công bố trong bất cứ một công trình nghiên cứu nào. Các<br /> số liệu, nội dung được trình bày trong luận văn này là hoàn toàn hợp lệ và<br /> đảm bảo tuân thủ các quy định về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.<br /> Tôi xin chịu trách nhiệm về đề tài nghiên cứu của mình.<br /> Tác giả<br /> <br /> Ngô Thị Loan<br /> <br /> i<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> DANH MỤC BẢNG BIỂU.......................................................................... iv<br /> MỞ ĐẦU ....................................................................................................... 1<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài ........................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2. Tổng quan tình hình nghiên cứu của đề tài ............................................ 2<br /> 3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu............................................................ 3<br /> 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu............................................................ 4<br /> 5. Phương pháp nghiên cứu ......................................................................... 4<br /> CHƯƠNG 1:CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC LAO<br /> ĐỘNGTRONG DOANH NGHIỆP ............................................................. 7<br /> 1.1 Các khái niệm cơ bản ............................................................................. 7<br /> 1.1.1 Nhu cầu ................................................................................................. 7<br /> 1.1.2 Lợi ích ................................................................................................... 8<br /> 1.1.3 Động cơ ................................................................................................. 8<br /> 1.1.4 Động lực ................................................................................................ 9<br /> 1.1.5 Tạo động lực lao động ........................................................................... 9<br /> 1.2 Một số học thuyết về tạo động lực lao động ........................................ 10<br /> 1.2.1 Hệ thống nhu cầu của Maslow ............................................................. 10<br /> 1.2.2 Học thuyết hệ thống hai yếu tố của Frederic Herzberg......................... 12<br /> 1.2.3 Học thuyết kỳ vọng của Victor Vroom ................................................ 13<br /> 1.2.4 Học thuyết công bằng của J. Stacy Adams........................................... 14<br /> 1.2.5 Học thuyết tăng cường tích cực của B.F. Skinner ................................ 14<br /> 1.2.6 Ứng dụng các học thuyết vào công tác tạo động lực lao động .............. 15<br /> 1.3 Nội dung tạo động lực lao động ........................................................... 16<br /> 1.3.1 Kích thích bằng vật chất ...................................................................... 16<br /> 1.3.3 Kích thích bằng tinh thần ..................................................................... 20<br /> 1.4 Các nhân tố ảnh hưởng tạo động lực lao động trong doanh nghiệp .. 25<br /> <br /> ii<br /> <br /> 1.4.1 Nhân tố thuộc về người lao động ......................................................... 26<br /> 1.4.2 Nhân tố thuộc môi trường bên trong doanh nghiệp .............................. 27<br /> 1.4.3 Nhân tố thuộc môi trường bên ngoài doanh nghiệp.............................. 28<br /> 1.5. Kinh nghiệm về tạo động lực lao động ............................................... 29<br /> 1.5.1.Kinh nghiệm của Công ty Honda Việt Nam ........................................ 29<br /> 1.5.2 Kinh nghiệm của Công ty Cổ phần tập đoàn Hoa sen .......................... 31<br /> 1.5.3 Bài học kinh nghiệm cho Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành<br /> viênThanh Xuân ........................................................................................... 32<br /> CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNGTẠI<br /> CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊNCƠ KHÍ Ô<br /> TÔ THANH XUÂN, TỔNG CỤC IV, BỘ CÔNG AN ............................. 34<br /> 2.1 Tổng quan về Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cơ khí<br /> ô tô Thanh Xuân ......................................................................................... 34<br /> 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển ....................................................... 34<br /> 2.1.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất - kinh doanh của Công ty....................... 38<br /> 2.2 Phân tích thực trạng tạo động lực lao động tại Công ty trách nhiệm<br /> hữu hạn một thành viên cơ khí ô tô Thanh Xuân..................................... 43<br /> 2.2.1 Thực trạng tạo động lực bằng vật chất ................................................. 43<br /> 2.2.2 Thực trạng tạo động lực bằng tinh thần................................................ 57<br /> 2.3 Đánh giá thực trạng tạo động lực lao động tại Công ty trách nhiệm<br /> hữu hạn một thành viên cơ khí ô tô Thanh Xuân..................................... 70<br /> 2.3.1 Ưu điểm .............................................................................................. 70<br /> 2.3.2 Hạn chế và nguyên nhân ...................................................................... 71<br /> CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG TẠI CÔNG<br /> TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ Ô TÔ<br /> THANHXUÂN, TỔNG CỤC IV, BỘ CÔNG AN..................................... 74<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2