intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn tốt nghiệp: Thực trạng và các yếu tố liên quan ảnh hưởng đến việc chăm sóc răng miệng của học sinh lớp 5 trường tiểu học Tiên Dương, Đông An, Hà Nội

Chia sẻ: An Nhiên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:41

343
lượt xem
75
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn tốt nghiệp "Thực trạng và các yếu tố liên quan ảnh hưởng đến việc chăm sóc răng miệng của học sinh lớp 5 trường tiểu học Tiên Dương, Đông An, Hà Nội" trình bày 2 nội dung chính: Mô tả thực trạng kiến thức, thái độ, thực hành của học sinh lớp 5 về chăm sóc răng miệng, mô tả một số yếu tố lien quan đến kiến thức, thái độ và thực hành chăm sóc răng miệng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn tốt nghiệp: Thực trạng và các yếu tố liên quan ảnh hưởng đến việc chăm sóc răng miệng của học sinh lớp 5 trường tiểu học Tiên Dương, Đông An, Hà Nội

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> <br /> KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> ĐỀ TÀI:<br /> “THỰC TRẠNG VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN<br /> ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC CHĂM SÓC<br /> RĂNG MIỆNG CỦA HỌC SINH<br /> LỚP 5 TRƯỜNG TIỂU HỌC<br /> TIÊN DƯƠNG, ĐÔNG ANH, HÀ NỘI”<br /> <br /> Người hướng dẫn<br /> <br /> : Ths. Đào Lê Nam Trung<br /> <br /> Sinh viên thực hiện<br /> <br /> : Hoàng Thị Thơi<br /> <br /> Mã sinh viên<br /> <br /> : B00037<br /> <br /> Chuyên ngành<br /> <br /> : Điều dưỡng<br /> <br /> Hà Nội, 2011<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Để hoàn thành khóa luận này, tôi đã nhận được sự giúp đỡ rất nhiều các thầy cô<br /> trong bộ môn Điều dưỡng trường Đại học Thăng Long cũng như các thầy cô trong<br /> Ban giám hiệu, các thầy cô giáo chủ nhiệm khối 5 và các em học sinh trường tiểu<br /> học Tiên Dương – Đông Anh – Hà Nội.<br /> Các anh chị và các bạn đồng nghiệp nơi tôi đang làm việc. Đặc biệt tôi xin được<br /> trân trọng cảm ơn:<br /> - Ban lãnh đạo khoa Răng Miệng Bệnh viện Việt Nam – Cu Ba.<br /> - Thạc sỹ Đào Lê Nam Trung<br /> Đã tạo mọi điều kiện, động viên, giúp đỡ để tôi hoàn thành khóa luận này.<br /> Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn!<br /> <br /> 1<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỞ ĐẦU .................................................................................................................. 5<br /> CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ................................................................................... 6<br /> 1.1. Tình hình bệnh răng miệng ở Việt Nam. ............................................................. 6<br /> 1.2. Tình hình bệnh răng miệng ở Hà Nội và huyện Sóc Sơn ..................................... 6<br /> 1.3. Cơ sở khoa học của dự phòng sâu răng ............................................................... 6<br /> 1.3.1. Sinh động học và quá trình sâu răng................................................................. 7<br /> 1.3.2. Một số điểm chính về cơ chế bệnh sinh............................................................ 7<br /> 1.4. Cơ sở khoa học của dự phòng bệnh quanh răng .................................................. 9<br /> 1.5. Công tác chăm sóc sức khỏe răng miệng ban đầu.............................................. 11<br /> 1.5.1. Trên thế giới .................................................................................................. 11<br /> 1.5.2. Các nước trong khu vực Đông Nam Á ........................................................... 13<br /> 1.5.3. Công tác phòng chống bệnh răng miệng ở Việt Nam ..................................... 13<br /> CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .................... 16<br /> 2.1. Địa điểm và thời gian nghiên cứu. .................................................................... 16<br /> 2.2. Đối tượng nghiên cứu ....................................................................................... 16<br /> 2.3. Phương pháp nghiên cứu. ................................................................................. 16<br /> 2.4. Các bước tiến hành. .......................................................................................... 16<br /> 2.5. Phân tích và xử lý số liệu. ................................................................................. 17<br /> 2.6. Sai số và cách khắc phục .................................................................................. 17<br /> 2.6.1. Sai số ............................................................................................................. 17<br /> 2.6.2. Cách khắc phục.............................................................................................. 17<br /> CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN ............................................................ 18<br /> 3.1. Yếu tố xã hội và nhân khẩu học.. ...................................................................... 18<br /> 3.2. Sự nhắc nhở của bố mẹ về việc chăm sóc răng miêng của trẻ............................ 20<br /> 3.3. Việc giáo dục và chăm sóc nha khoa tại trường học. ......................................... 21<br /> 3.4. Kiến thức của trẻ về chăm sóc sức khỏe răng miệng. ........................................ 23<br /> 3.5. Thái độ của trẻ về việc chăm sóc sức khỏe răng miệng ..................................... 25<br /> 3.6. Thực hành chăm sóc răng miệng của trẻ. .......................................................... 27<br /> 3.7. Ảnh hưởng của yếu tố xã hội và nhân khẩu học. ............................................... 29<br /> 3.7.1. Liên quan của giới tính đến kiến thức, thái độ và thực hành của trẻ ............... 29<br /> <br /> 2<br /> <br /> 3.7.2. Liên quan giữa học vấn của người chăm sóc với kiến thức, thái độ và thực<br /> hành của trẻ ............................................................................................................. 32<br /> 3.7.3. Mối liên quan giữa thu nhập hằng tháng của gia đình với kiến thức, thái độ và<br /> thực hành chăm sóc răng miệng của trẻ ................................................................... 33<br /> 3.7.4. Tác động của cha mẹ với kiến thức, thái độ và thực hành chăm sóc sức khỏe<br /> răng miệng của trẻ ................................................................................................... 34<br /> 3.7.5. Ảnh hưởng của việc giáo dục nha khoa tại trường tới kiến thức, thái độ và<br /> thực hành chăm sóc răng miệng của trẻ. .................................................................. 36<br /> KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ............................................................................... 37<br /> <br /> 3<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> DANH MỤC BẢNG<br /> <br /> Bảng 1.1: Tỷ lệ bệnh răng miệng và chỉ số SMT phân theo lứa tuổi. .................... 6<br /> Bảng 3.1: Các yếu tố xã hội và nhân khẩu học ..................................................... 18<br /> Bảng 3.2: Sự nhắc nhở của cha mẹ trong việc chăm sóc răng miệng của trẻ ....... 20<br /> Bảng 3.3: Giáo dục nha khoa tại trường tiểu học Tiên Dương ............................. 21<br /> Bảng 3.4: Kiến thức về chăm sóc sức khỏe răng miệng của trẻ ............................ 23<br /> Bảng 3.5: Thái độ trong việc chăm sóc sức khỏe răng miệng của trẻ ................... 25<br /> Bảng 3.6: Thực hành chăm sóc sức khỏe răng miệng của trẻ ............................... 28<br /> Bảng 3.7. Tác động của cha mẹ tới kiến thức của trẻ ........................................... 34<br /> Bảng 3.8. Tác động của cha mẹ tới thái độ của trẻ ............................................... 35<br /> <br /> DANH MỤC BIỂU<br /> Biểu đồ 3.1: Liên quan giữa giới tính và kiến thức............................................... 31<br /> Biểu đồ 3.2: Liên quan giữa giới tính và thái độ .................................................. 31<br /> Biểu đồ 3.3: Liên quan giữa học vấn của người chăm sóc và kiến thức của trẻ .... 32<br /> Biểu đồ 3.4: Liên quan giữa học vấn của người chăm sóc tới thái độ của trẻ ....... 32<br /> Biểu đồ 3.5: Liên quan giữa học vấn người chăm sóc và thực hành của trẻ.......... 33<br /> Biểu đồ 3.6: Mối liên quan giữa thu nhập hằng tháng của người chăm sóc tới kiến<br /> thức của trẻ. ......................................................................................................... 33<br /> Biểu đồ 3.7: Liên quan giữa thu nhập hằng tháng của gia đình với thực hành của trẻ<br /> ............................................................................................................................ 34<br /> Biểu đồ 3.8: Tác động của cha mẹ tới thực hành chăm sóc răng miệng của trẻ ... 35<br /> <br /> 4<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2