intTypePromotion=1

Lý thuyết Portfolio và quản trị rủi ro

Chia sẻ: Hà Thị Ánh Tuyết | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
676
lượt xem
178
download

Lý thuyết Portfolio và quản trị rủi ro

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giảm thiểu rủi ro trong một danh mục bảo hiểm, các rủi ro độc lập và đồng nhất, đo lường mức độ tương quan giữa các rủi ro,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lý thuyết Portfolio và quản trị rủi ro

  1. Qu n tr R i ro LÝ THUY T PORTFOLIO VÀ QU N TR R I RO LÝ THUY T 1. GI M THI U R I RO TRONG M T DANH M C B O HI M CÁC R I RO ð C L P VÀ PORTFOLIO 2. ð NG NH T GI M THI U R I RO TRONG M T DANH M C B O HI M CÁC R I RO ð C L P VÀ & 3. KHÔNG ð NG NH T ðO LƯ NG M C ð TƯƠNG QUAN GI A CÁC R I RO QU N TR R I RO 4. GI M THI U R I RO TRONG M T DANH M C B O HI M CÁC R I RO PH THU C L N NHAU 1 2 GI M THI U R I RO TRONG M T GI M THI U R I RO TRONG M T DANH M C B O HI M CÁC R I RO DANH M C B O HI M CÁC R I RO ð C L P VÀ ð NG NH T ð C L P VÀ KHÔNG ð NG NH T 1. ð nh lý gi i h n trung tâm 1. Các ñ c trưng c a t n th t trung bình 2. Các ñ c trưng c a t n th t trung bình ()  L + L 2 + ... + L n  M (L1 ) + M (L 2 ) + ... + M (L n ) M L = M 1 = = µp        L + L + ... + L  M  L  + M  L  + ... + M  L     n  n M  L = M  1 2   n =  1   2  n =µ    n  n  L + L 2 + ... + L n  D(L1 ) + D(L 2 ) + ... + D(L n )   () D L = D 1 = n2 = σ2 P  L + L 2 + ... + L n  D(L1 ) + D(L 2 ) + ... + D(L n ) σ 2  n  () D L = D 1 = =  n  n2 n 2. Xác su t phá s n 3. Xác su t phá s n    L*   L*  L*  − µp   − µp   −µ  L*   L*  P L >  = P z > n  = P z > n  P L >  = P z > n    n    σp   σ   n   σp              n  3 4 GI M THI U R I RO TRONG M T ðO LƯ NG M C ð TƯƠNG DANH M C B O HI M CÁC R I RO QUAN GI A CÁC R I RO PH THU C L N NHAU 1. Hi p phương sai (Covariance) Các ñ c trưng c a t n th t trung bình  L + L + ... + L  M(L ) + M (L ) + ... + M(L ) M (L ) = M 1 2 = n 1 2 =µ n Cov (X 1 , X 2 ) = σ 1, 2 = M [(X 1 − µ 1 )(X 2 − µ 2 )] = M (X 1 X 2 ) − µ 1µ 2 p  n  n ()  L + L 2 + ... + L n  D L = D 1 ∑ σ + ∑∑ 2 i i≠ j σi, j ∑ σ + ∑∑ 2 i r σiσ j i ≠ j i, j = = = σ2 p  n  n2 n2 2. H s tương quan (Correlation) B t ñ ng th c Chebyshev  X − µx  1 P > k ≤ 2 σ1, 2  σ   k  r1, 2 = x Xác su t phá s n σ1σ 2  L*  L−µ − µp   L*  1 1 P L >  = P   > n ≤ p =  n   σp σ p   L*  2 z2        n − µp  5  σp  6     Th.s Tr n Quang Trung 1
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2