intTypePromotion=1

Mẫu bảng tiêu chí đánh giá nhân viên 2

Chia sẻ: Vit Con Xinh Dep | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

2
8.407
lượt xem
1.556
download

Mẫu bảng tiêu chí đánh giá nhân viên 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các biểu mẫu hành chánh nhân sự liên quan đến việc đánh giá nhân viên - Biểu mẫu bảng tiêu chí đánh giá nhân viên 2.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu bảng tiêu chí đánh giá nhân viên 2

  1. Câu lạc bộ Giám đốc nhân sự - Trụ sở: CT4.1001, Đô thị Sông Đà - Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội - Điện thoại: 04. 7855518 - Fax: 04. 7855518 - Website: www.cpoclub.net - Email: contact@cpoclub.net QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC Nhằm đánh giá chính xác công việc thực hiện mỗi CNV của công ty, BGĐ quy định việc đánh giá thực hiện công việc như sau: 1. Thời gian đánh giá: Thực hiện hàng tuần, vào cuối tuần. Cuối tháng sẽ tiến hành tổng hợp để tính điểm đánh giá của từng nhân viên. 2. Hình thức đánh giá: việc đánh giá thực hiện bằng biễu mẫu kèm theo quy định này. Việc đánh giá do Trưởng bộ phận thực hiện. 3. Nội dung đánh giá: Tiêu chuẩn đánh giá Điểm 1-3 3-5 5-6.5 6.5-8 8-10 Chất lượng công Không đảm Không đảm Đảm bảo Đảm bảo Hoàn thành việc bảo theo yêu bảo theo yêu theo đúng công việc có công việc cầu 3 lần trở cầu 1- 2 lần/ yêu cầu chất lượng với chất lên/tháng tháng. tốt, được lượng tốt, hoặc 1-2 lần khách hàng, đem lại giá nhưng ảnh đồng trị cao cho hưởng nghiệm đánh công ty. nghiêm trọng giá cao. đến công ty. Thời gian hoàn Không hoàn Không hoàn Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành thành công việc thành công thành công công việc công việc công việc việc không việc không đúng thời trước thời trước thời đúng thời đúng thời hạn hạn hạn, việc hạn 3 lần trở hạn 1 - 2 hoàn thành lên/tháng lần/tháng trước thời Hoặc không hạn mang lại hoàn thành 1- giá trị cao 2 lần/tháng, cho cty. nhưng ảnh hưởng nghiệm trọng. Cải tiến 0 tính 0 tính Mặc định Có cải tiến, Cải tiến có được 5 quy giá trị giá trị lớn điểm, nếu có lớn hơn 1 hơn 5 triệu. có tiến nhỏ triệu hoặc có giá trị Quy định Vi phạm quy Vi phạm quy Vi phạm quy Không vi Không vi định ở mức định ở mức định không phạm phạm + phát nghiêm nghiêm nghiệm hiện ra vi trong, 2 trong, 1 trọng 1 phạm lần/tháng lần/tháng. lần/tháng Hoặc Vi phạm quy định không nghiệm trọng 2 lần trở lên /tháng
  2. Câu lạc bộ Giám đốc nhân sự - Trụ sở: CT4.1001, Đô thị Sông Đà - Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội - Điện thoại: 04. 7855518 - Fax: 04. 7855518 - Website: www.cpoclub.net - Email: contact@cpoclub.net CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tư do – Hạnh phúc ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC THÁNG……..NĂM……… Stt Họ tên Chất Thời Cả i Quy Tổng Ghi chú lượng gian tiến định điểm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Ghi chú: • Mức điểm cho mỗi phần: chất lượng, thời gian, cải tiến, quy định là từ 1 đến 10 điểm trong đó 10 điểm là điểm tuyệt đối, 5 điểm là điểm đạt trung bình. • Tổng điểm bằng = ( chất lượng * 1 + thời gian * 1 + cải tiến * 0.5 + quy định * 0.5 ) / 4 • Trong một đơn vị thì bao giờ cũng có 10 % những người không được thưởng và không quá 10 % số người đạt mức thưởng cao nhất. Ngày tháng năm Phòng Nhân sự Trưởng bộ phận
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2