intTypePromotion=1

Mẫu báo cáo thí nghiệm Kỹ thuật điện tử

Chia sẻ: Mac Trong Xuyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

1
1.145
lượt xem
202
download

Mẫu báo cáo thí nghiệm Kỹ thuật điện tử

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về Mẫu báo cáo thí nghiệm môn học kỹ thuật điện tử. Mục đích bài thí nghiệm: - Giúp sinh viên biết cách sử dụng các phần tử cơ bản. - Tìm hiểu các IC 7404,7408,7432,7400,7402,7468. Kết quả mô phỏng chuẩn bị ở nhà: - Trình bày kết quả mô phỏng,tính toán: số liệu trong bài yêu cầu, các bước làm, hình ảnh mô phỏng của từng bài.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu báo cáo thí nghiệm Kỹ thuật điện tử

  1.                 Mẫu báo cáo thí nghiệm  Kỹ thuật điện tử                            BÁO CÁO THÍ NGHIỆM MÔN HỌC : Kĩ Thuật Điện Tử Họ tên sinh viên: Lê Minh Sáng 1   
  2. SHSV: 20082193 Lớp: CK01 I. MỤC ĐÍCH BÀI THÍ NGHIỆM: - Giúp sinh viên biết cách sử dụng các phần tử cơ bản. - Tìm hiểu các IC 7404,7408,7432,7400,7402,7468. II. KẾT QUẢ MÔ PHỎNG CHUẨN BỊ Ở NHÀ: - Trình bày kết quả mô phỏng,tính toán: số liệu trong bài yêu cầu, các bước làm, hình ảnh mô phỏng của từng bài. -Bảng kết quả: IC Sơ đồ chân Bảng giá trị NOT 7404 B A Y = AB 0 0 0 AND 0 1 0 7408 1 0 0 1 1 1 B A Y = AB 0 0 1 NAND 0 1 1 7400 1 0 1 1 1 0 2   
  3. B A Y = A+ B 0 0 0 OR 0 1 1 7432 1 0 1 1 1 1 B A Y = A+ B 0 0 1 NOR 0 1 0 7402 1 0 0 1 1 0 Y = A⊕ B B A Y = A B + AB XOR 0 0 0 7486 0 1 1 1 0 1 1 1 0 Nhận xét: so sánh với các số liệu thu được ở trên PTN. - Kết quả thu được phù hợp với lí thuyết,nhưng vẫn có sai số dụng cụ đo. - Qua thí nghiệm và lí thuyết biết được hoạt động của bộ chọn dữ liệu 2 đầu vào và bộ phân kênh 2 đầu ra. III. KIẾN THỨC, KĨ NĂNG THU ĐƯỢC CHO BẢN THÂN SAU KHI THAM GIA QUÁ TRÌNH THÍ NGHIỆM: • Đã biết: - Nguyên tắc hoạt động của các phần tử cơ bản va cách sử dụng chúng an toàn. - Biết cách phân biệt các loại IC và tính chất của từng IC. 3   
  4. -IC 7404:Phần tử đảo là mạch thực hiện phép phủ định trên biến logic A.Biến ra Y có quan hệ hàm đảo với biến vào A. -IC 7408 Phần tử và (AND) là mạch thực hiện phép tính hỏi trên các biến logic ở cửa vào, đầu ra là 1 khi và chỉ khi tất cả đầu vào đều bằng 1. -IC 7432: Phần tử hoặc ( OR) là mạch thực hiện phép tuyến tính trên các biến logic ở cửa đầu vào,đầu ra là 0 khi và chỉ khi tất cả đầu vào đều bằng 0. • Làm được: - Sử dụng đồng hồ đo để kiểm tra IC co hoạt động không. • Thắc mắc: • Nguyện vọng:   4   
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2