Mẫu Biên bản thẩm tra hồ sơ đất đai Ban hành kèm theo Thông tư số 679TT/ĐC ngày 12/5/1997

Chia sẻ: Badkid Badkid | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
197
lượt xem
19
download

Mẫu Biên bản thẩm tra hồ sơ đất đai Ban hành kèm theo Thông tư số 679TT/ĐC ngày 12/5/1997

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhận xét đánh giá Về vị trí địa điểm công trình: Là phù hợp với quy hoạch (lý do?) Không phù hợp với quy hoạch (lý do?) Về quy mô đất: Là phù hợp vì: Không thích hợp vì: Về hiện trạng khu đất: Loại đất:

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu Biên bản thẩm tra hồ sơ đất đai Ban hành kèm theo Thông tư số 679TT/ĐC ngày 12/5/1997

  1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc …..ngày….tháng….năm…….. BIÊN BẢN THẨM TRA HỒ SƠ ĐẤT ĐAI - Căn cứ đề nghị của:............................................................................................... ngày….tháng…..năm….Sở Địa chính tỉnh (thành phố):................................................... đã tiến hành thẩm tra hồ sơ đất đai. Thành phần gồm: 1..................................................................................................................................... 2..................................................................................................................................... Nhận xét đánh giá 1. Về vị trí địa điểm công trình:................................................................................ - Là phù hợp với quy hoạch (lý do?)........................................................................ - Không phù hợp với quy hoạch (lý do?)................................................................. 2. Về quy mô đất: - Là phù hợp vì:......................................................................................................... - Không thích hợp vì:................................................................................................ 3. Về hiện trạng khu đất: Loại đất:....................................................................................................................... ....................................................................................................................................... 4. Về giá thuê đất:...................................................................................................... 5. Những vấn đề cần xử lý: - Đền bù, giải toả:.................................................................................................... - Những tồn tại, vướng mắc, biện pháp giải quyết:.............................................. 6. Kết luận, kiến nghị:............................................................................................... GIÁM ĐỐC SỞ ĐỊA CHÍNH (Ký tên, đóng dấu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản