Mẫu giấy đặt cọc

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

4
2.236
lượt xem
432
download

Mẫu giấy đặt cọc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'mẫu giấy đặt cọc', tài chính - ngân hàng, đầu tư bất động sản phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu giấy đặt cọc

  1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc GIẤY ĐẶT CỌC Hôm nay, ngày … tháng … năm 2006, tại Số ___________________, Thành phố Hà Nội, chúng tôi gồm: BÊN BÁN (GỌI TẮT LÀ BÊN A) Bà _________, CMND số ___________________tại CA thành phố Hà Nội Và Ông ______________, CMND số _______________thành phố Hà Nội. Đồng sở hữu ngôi nhà số Bà ___________đã uỷ quyền toàn bộ cho Ông ______________(có Giấy uỷ quyền kèm theo) trong việc bán ngôi nhà tại số __________________________________________. BÊN MUA (GỌI TẮT LÀ BÊN B) Ông/Bà: … Sinh ngày: Hộ khẩu thường trú: CMND số: Sau khi bàn bạc, hai bên thống nhất thoả thuận những điều khoản sau: Điều 1: Bên B đặt cọc cho Bên A số tiền là: … để đảm bảo cho việc thực hiện Hợp đồng mua/bán ngôi nhà tại số 1
  2. Điều 2: Khi Hợp đồng mua/bán nhà được thực hiện, số tiền trên sẽ được trừ vào nghĩa vụ trả tiền của Bên B. Nếu Bên B từ chối việc thực hiện Hợp đồng mua/bán nhà thì số tiền trên sẽ thuộc về Bên A. Nếu Bên A từ chối việc thực hiện Hợp đồng mua/bán nhà thì ngoài việc phải trả lại cho Bên B số tiền trên, Bên A còn phải trả cho Bên A số tiền là… Điều 3: Hai bên cùng đọc lại những điều trên, hiểu rõ nội dung và đồng ý ký tên dưới đây để làm bằng chứng. BÊN A BÊN B NGƯỜI LÀM CHỨNG 1 NGƯỜI LÀM CHỨNG 2 2
Đồng bộ tài khoản