Mẫu số S02S-H

Chia sẻ: Letung Giang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
99
lượt xem
35
download

Mẫu số S02S-H

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu số S02S-H về Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu số S02S-H

  1. Bộ (Sở):........ Mẫu số S02B­H Đơn vị :........ SỔ ĐĂNG KÝ CHỨNG TỪ GHI SỔ Từ ngày................................Đến ngày...................................... Chứng từ ghi sổ Số tiền Ghi chú Ngày Số CT Kèm theo : ..............................................................................chứng từ gốc Lập, ngày … tháng … năm … Người lập Phụ trách kế toán (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên)
Đồng bộ tài khoản