intTypePromotion=3

Miễn nhiệm chứa danh phó giáo sư

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
129
lượt xem
3
download

Miễn nhiệm chứa danh phó giáo sư

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học căn cứ ý kiến của các tổ chức thuộc thẩm quyền quản lý theo trình tự từ bộ môn, khoa, hội đồng khoa học của cơ sở giáo dục đại học lập danh sách những người cần miễn nhiệm kèm theo văn bản báo cáo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thủ trưởng cơ quan chủ quản có thẩm quyền quản lý nhà giáo. Đối với những người thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 và 3 Điều 20 của Quy định này thì đưa thẳng vào danh...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Miễn nhiệm chứa danh phó giáo sư

  1. 56. Miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư a. Trình tự thực hiện - Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học căn cứ ý kiến của các tổ chức thuộc thẩm quyền quản lý theo trình tự từ bộ môn, khoa, hội đồng khoa học của cơ sở giáo dục đại học lập danh sách những người cần miễn nhiệm kèm theo văn bản báo cáo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thủ trưởng cơ quan chủ quản có thẩm quyền quản lý nhà giáo. Đối với những người thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 và 3 Điều 20 của Quy định này thì đưa thẳng vào danh sách cần miễn nhiệm không phải thực hiện các công đoạn quy định tại các khoản 1 và 2 của Điều này. - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo căn cứ đề nghị của Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học ra quyết định miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư. - Căn cứ quyết định miễn nhiệm, Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học ra quyết định chấm dứt hợp đồng làm việc hoặc hợp đồng lao động với người đã được miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư. b. Cách thức thực hiện - Trụ sở cơ quan hành chính. c. Hồ sơ - Thành phần hồ sơ bao gồm: Chưa có quy định cụ thể. - Số lượng hồ sơ: Chưa có quy định cụ thể. d. Thời hạn giải quyết - Chưa có quy định cụ thể đ. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính - Cơ quan thực hiện: Bộ Giáo dục và Đào tạo; - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý CSGD. e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính - Cá nhân g. Mẫu đơn, mẫu tờ khai - Không h. Phí, lệ phí - Không i. Kết quả của thủ tục hành chính - Quyết định miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư
  2. k. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính - Theo Thông tư số 16/2009/TT-BGDĐT ngày 17/7/2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quy định chi tiết việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn, hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư. l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính - Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; - Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31/12/2008 ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; - Thông tư số 16/2009/TT-BGDĐT ngày 17/7/2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quy định chi tiết việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn, hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản