intTypePromotion=1

Môn học: Nhập môn Cơ điện tử

Chia sẻ: BUI LINH | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
1.117
lượt xem
151
download

Môn học: Nhập môn Cơ điện tử

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trình bày về các sản phẩm cơ điện tử điển hình. Phân tích các hệ thống chấp hành được tích hợp trong sản phẩm cơ điện tử điển hình đó.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Môn học: Nhập môn Cơ điện tử

  1. CÂU HỎI ÔN TẬP Môn học: Nhập môn Cơ điện tử Vai trò của ngành học Cơ điện tử trong lĩnh vực khoa h ọc công ngh ệ và ứng d ụng 1. 2. Các thành phần cơ bản trong một hệ thống Cơ điện tử. Trình bày vai trò của các hệ thống chấp hành trong một h ệ cơ điện t ử 3. 4. Trình bày về các sản phẩm cơ điện tử điển hình. Phân tích các h ệ th ống ch ấp hành được tích hợp trong sản phẩm cơ điện tử điển hình đó. 5. Phân tích các ưu nhược điểm và ứng dụng của các hệ th ống Cơ khí, th ủy l ực-khí nén. 6. Phân tích các khối cơ bản trong một hệ thống truyền đ ộng đi ện. 7. Trình bày các đặc tính cơ bản, nguyên lý hoạt đ ộng c ủa đ ộng c ơ đi ện: đ ộng c ơ đi ện một chiều, động cơ điện xoay chiều ba pha không đồng bộ, động cơ đi ện xoay chi ều một pha, động cơ điện đồng bộ, động cơ bước, động cơ servo. 8. Trình bày vai trò và đặc điểm của hệ thống thông tin giám sát trong m ột h ệ c ơ đi ện tử. 9. Đặc điểm và vai trò của cảm biến trong một hệ cơ điện t ử. 10. Trình bày các đặc trưng của cảm biến. Liệt kê các loại cảm bi ến hiện có được ứng dụng trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ 11. Trình bày các đặc điểm, nguyên lý sử dụng các loại cảm biến: Cảm biến quang; Cảm biến nhiệt độ; Cảm biến vị trí và di chuyển; Cảm biến vận tốc và gia t ốc; Cảm biến biến dạng; Cảm biến lực và ứng suất … 12. Phân biệt các tín hiệu trong xử lý số tín hiệu 13. Trình bày các khâu cơ bản trong xử lý tín hiệu số. So sánh ưu nh ược đi ểm c ủa x ử lý số so với xử lý tương tự. 14. Vai trò và đặc điểm của hệ thống điều khiển trong Cơ đi ện t ử. 15. Trình bày các bước cơ bản để thực hiện một bài toán điều khi ển. Đ ặc đi ểm và ý nghĩa của các bước đó. 16. Trình bày các cấu trúc cơ bản trong một hệ thống điều khiển.
  2. 17. Ý nghĩa và vai trò của khâu xây dựng mô hình toán h ọc trong các h ệ đi ều khi ển trong cơ điện tử. 18. Định nghĩa hàm truyền đạt, hàm trọng lượng, hàm quá đ ộ, nêu công th ức và cách xác định các hàm này. 19. Ý nghĩa và vai trò của khâu phân tích hệ thống và thi ết k ế b ộ đi ều khi ển. 20. Trình bày các tiêu chuẩn đại số và hình học sử dụng trong quá trình phân tích h ệ thống. 21. Trình bày đặc điểm và phạm vi ứng dụng của bộ điều khiển logic kh ả l ập trình PLC 22. Trình bày vai trò và ý nghĩa của hệ thống vi xử lý trong lĩnh v ực c ơ đi ện t ử. Đ ặc đi ểm các bộ vi xử lý mà em đã được học
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2