MS PowerPoint - Bài 2: Tùy chỉnh PowerPoint

Chia sẻ: Thanh Cong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
121
lượt xem
42
download

MS PowerPoint - Bài 2: Tùy chỉnh PowerPoint

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

MS PowerPoint - Bài 2: Tùy chỉnh PowerPoint PowerPoint 2007 cung cấp một vùng rộng các tùy chọn có thể tùy chỉnh, cho phép bạn làm việc một cách tốt nhất. Để truy cập vào các tùy chọn này: • Kích Office Button • Kích nút PowerPoint Options. Popular Tính năng này cho phép bạn xác định môi trường làm việc với thanh công cụ mini, sự phối màu, tùy chỉnh tên người dùng và truy cập vào tính năng Live Preview. Tính năng Live Preview cho phép bạn xem trước kết quả của việc áp dụng thiết kế và định dạng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MS PowerPoint - Bài 2: Tùy chỉnh PowerPoint

  1. MS PowerPoint - Bài 2: Tùy chỉnh PowerPoint PowerPoint 2007 cung cấp một vùng rộng các tùy chọn có thể tùy chỉnh, cho phép bạn làm việc một cách tốt nhất. Để truy cập vào các tùy chọn này: • Kích Office Button • Kích nút PowerPoint Options.
  2. Popular Tính năng này cho phép bạn xác định môi trường làm việc với thanh công cụ mini, sự phối màu, tùy chỉnh tên người dùng và truy cập vào tính năng Live Preview. Tính năng Live Preview cho phép bạn xem trước kết quả của việc áp dụng thiết kế và định dạng thay đổi mà không áp dụng lên nó.
  3. Proofing Tính năng này cho phép bạn tùy chỉnh làm thế nào để hiệu chỉnh các từ. Bạn có thể tùy chỉnh các thiết lập tự động và bỏ qua các từ nhất định hay các lỗi trong tài liệu thông qua Custom Dictionaries.
  4. Save Tính năng này cho phép bạn tùy chỉnh cách các slide được lưu. Bạn có thể xác định cách lưu tự động và nơi bạn muốn các slide được lưu.
  5. Advanced Tính năng này cho phép bạn xác định các tùy chọn để chỉnh sửa, sao chép, dán, in, hiển thị, trình chiếu các slide và các thiết lập khác.
  6. Customize Customize cho phép bạn thêm các tính năng vào Quick Access Toolbar. Nếu bạn có các công cụ sử dụng thường xuyên, bạn có thể thêm chúng vào Quick Access Toolbar.
Đồng bộ tài khoản