intTypePromotion=1
ADSENSE

Hệ điều hành

Xem 1-20 trên 20349 kết quả Hệ điều hành
 • Bài viết trình bày xây dựng được phần mềm và cơ sở dữ liệu phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới. Thiết kế hệ thống và lựa chọn giải pháp công nghệ thông tin cho cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý dữ liệu chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới.

  pdf17p viellenkullman 17-05-2022 10 0   Download

 • Bài viết phân tích thực trạng hành vi vượt khó trong thi đấu thể thao của vận động viên khuyết tật dựa trên cấu trúc 3 thành tố của hành vi: mặt nhận thức, mặt thái độ, mặt hành động và mối quan hệ giữa các thành tố này trên thực tiễn điều tra 162 vận động viên khuyết tật và phỏng vấn sâu 30 vận động viên khuyết tật ở thành phố Hồ Chí Minh.

  pdf10p viellenkullman 17-05-2022 3 0   Download

 • Định lí Helly là một định lí rất quan trong phần hình học tổ hợp. Định lí này cho ta một điều kiện đủ để nhận biết khi nào một họ các hình lồi có giao khác rỗng. Đối với một lớp tập hợp cụ thể như hình bình hành, đoạn thẳng thì có giảm nhẹ điều kiện của định lí Helly. Và ở đây, ta còn xét sự mở rộng của định lý, đặc biệt đối với tập hợp có thể không lồi như cung đường tròn chẳng hạn. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p andromedashun 16-05-2022 11 0   Download

 • Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu xây dựng hệ thống thu nhận, xử lý và phân loại hành vi nhìn của mắt theo tín hiệu điện nhãn đồ ứng dụng công cụ lập trình Labview, làm cơ sở cho việc chế tạo các ứng dụng, thiết bị điều khiển thông qua hành vi nhìn của mắt để hỗ trợ các hoạt động của con người trong cuộc sống như: điều khiển xe lăn, điều khiển chuột máy tính, lựa chọn thực đơn hay trong hệ thống cảnh báo buồn ngủ... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf6p andromedashun 16-05-2022 14 0   Download

 • Bài giảng Hệ thống nhúng: Phần 1 - Đậu Trọng Hiển có nội dung trình bày về giới thiệu hệ thống nhúng, giới thiệu hệ điều hành nhúng, lập trình hệ vỏ shell, lập trình trên linux, phần cứng hệ thống nhúng, phần mềm hệ thống nhúng, lập trình GUI sử dụng QT,... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf109p atarumoroboshi 05-05-2022 33 7   Download

 • Nối tiếp phần 1, Bài giảng Hệ thống nhúng: Phần 2 - Đậu Trọng Hiển tiếp tục trình bày về lập trình driver, driver và application trong hệ thống nhúng, phân loại và nhận dạng driver trong linux, character device driver, các giao diện hàm trong driver, trình tự viết character device driver,... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf91p atarumoroboshi 05-05-2022 38 7   Download

 • MỤc tiêu của đề tài là là hệ thống những lý luận căn bản về tạo động lực làm việc; phân tích và đánh giá thực trạng tạo động lực làm việc; tiến hành điều tra sự hài lòng của người lao động; đề xuất những quan điểm và giải pháp nhằm tạo động lực làm việc cho người lao động.

  pdf13p bakerboys03 02-05-2022 16 1   Download

 • Bài viết đã tổng quan các nghiên cứu của Trung tâm NC Tâm lí học và Giáo dục học trong một thập kỉ qua theo 4 mạch nội dung chính: những nghiên cứu định hướng chung trong việc phát triển học sinh và xây dựng trường học hạnh phúc; những nghiên cứu hướng tới việc phát triển học sinh; những nghiên cứu hướng tới việc xây dựng nhà trường hạnh phúc; và những nghiên cứu về các điều kiện để phát triển học sinh và xây dựng trường học hạnh phúc; từ đó đưa ra các định hướng nghiên cứu trong giai đoạn tiếp theo vì “sự phát triển của học sinh và nhà trường hạnh phúc”.

  pdf24p atarumoroboshi 05-05-2022 7 1   Download

 • Bài viết giới thiệu phương pháp mô phỏng khối đá (3D) trên các thông số cơ lý đá và hệ thống khe nứt trên bờ mỏ nhằm đánh giá và dự báo nguy cơ mất an toàn của bờ mỏ khi tiến hành khai thác than lộ thiên (khoan–nổ mìn, xúc bốc, vận tải). Phân tích ổn định bờ mỏ ở trạng thái tĩnh và động (chịu tác động rung, chấn động) nhằm tối ưu hóa các thông số hình học của tầng, bờ mỏ và trình tự khai thác phù hợp, giảm hệ số bóc trong điều kiện lớp đá trụ của vỉa than có cấu trúc phức tạp có nguy cơ mất ổn định cao.

  pdf10p viindranooyi 04-05-2022 10 1   Download

 • Trên cơ sở hệ thống hóa các vấn đề lý luận và thực tiễn về động lực làm việc của nhân viên tại Công ty CP Sợi Phú Nam, đề tài khóa luận tiến hành tìm hiểu, nghiên cứu và đo lường mức độ về các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên. Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao động lực làm việc của nhân viên, giúp cho công ty nắm bắt, cải thiện những mặt mà nhân viên chưa hài lòng và điều chỉnh chinhsh sách quản trị nguồn nhân sự hiêu quả.

  pdf110p bakerboys03 02-05-2022 15 2   Download

 • Kiệt sức nghề nghiệp rất thường gặp, gây tác động tiêu cực ở cả cấp độ cá nhân và tổ chức cho hệ thống Y tế. Nghiên cứu này được tiến hành nhằm tìm hiểu tình trạng Kiệt sức nghề nghiệp ở nhân viên khối Điều dưỡng (Điều dưỡng viên, Kỹ thuật viên, Hộ sinh viên) ở một số bệnh viện ngoài công lập khu vực phía Bắc.

  pdf4p viginnirometty 28-04-2022 3 0   Download

 • Lecture Operating systems: Lesson 1 - Dr. Syed Mansoor Sarwar. The main topics covered in this lesson include: introduction and purpose of the course, organization of a computer system, purpose of a computer system—setting, the stage for OS concepts and principles, outline of topics to be discussed in the course,...

  pdf27p youzhangjing_1909 28-04-2022 10 0   Download

 • Lecture Operating systems: Lesson 2 - Dr. Syed Mansoor Sarwar. The main topics covered in this lesson include: single-user systems, batch systems, multiprogrammed systems, time-sharing systems, real-time systems, interrupts, traps, and signals, CPU, I/O, and memory protection,...

  pdf22p youzhangjing_1909 28-04-2022 7 0   Download

 • Lecture Operating systems: Lesson 3 - Dr. Syed Mansoor Sarwar. The main topics covered in this lesson include: hardware (I/O, memory, and CPU) protection; operating system components and services; system calls; operating system structures; operating system design and implementation;...

  pdf25p youzhangjing_1909 28-04-2022 9 0   Download

 • Lecture Operating systems: Lesson 4 - Dr. Syed Mansoor Sarwar. The main topics covered in this lesson include: operating system structures, operating system design and implementation, UNIX/Linux directory structure, browsing UNIX/Linux directory structure, useful UNIX/Linux commands,...

  pdf28p youzhangjing_1909 28-04-2022 9 0   Download

 • Lecture Operating systems: Lesson 5 - Dr. Syed Mansoor Sarwar. The main topics covered in this lesson include: browsing UNIX/Linux directory structure, useful UNIX/Linux commands, process concept, process scheduling concepts, process creation and termination,...

  pdf24p youzhangjing_1909 28-04-2022 11 0   Download

 • Lecture Operating systems: Lesson 6 - Dr. Syed Mansoor Sarwar. The main topics covered in this lesson include: process scheduling concepts; process creation and termination; process management in UNIX/Linux—system calls: fork, exec, wait, exit; sample codes;...

  pdf23p youzhangjing_1909 28-04-2022 11 0   Download

 • Lecture Operating systems: Lesson 7 - Dr. Syed Mansoor Sarwar. The main topics covered in this lesson include: the wait and exec system calls and sample code, cooperating processes, producer-consumer problem, interprocess communication (IPC) and process synchronization,...

  pdf39p youzhangjing_1909 28-04-2022 9 0   Download

 • Lecture Operating systems: Lesson 8 - Dr. Syed Mansoor Sarwar. The main topics covered in this lesson include: interprocess communication (IPC) and process synchronization; UNIX/Linux IPC tools (pipe, named pipe—FIFO, socket, message queue, shared memory); use of pipe;...

  pdf30p youzhangjing_1909 28-04-2022 17 0   Download

 • Lecture Operating systems: Lesson 9 - Dr. Syed Mansoor Sarwar. The main topics covered in this lesson include: UNIX/Linux IPC tools and associated system calls, UNIX/Linux standard files and kernel’s mechanism for file access, use of pipe in a program and at the command line,...

  pdf30p youzhangjing_1909 28-04-2022 19 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Hệ điều hành
p_strCode=hedieuhanh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2