intTypePromotion=1
ADSENSE

MS Project Training Course (Tieng Viet)

Chia sẻ: Monkey68 Monkey68 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

663
lượt xem
175
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiểu rõ những khái niệm cơ bản về quản lý dự án, phương pháp lập kế hoạch cho một dự án từ việc xây dựng các tác vụ, thời lượng, nhân sự, chi phí và phân công công việc Xây dựng sơ đồ Gantt - Theo dõi các tiến độ của một dự án và so sánh đối chiếu giữa thực tế với kế hoạch ban đầu, Lập các loại báo cáo và phân tích thông tin để hoàn thiện dần các bước hoạt động của dự án ......

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MS Project Training Course (Tieng Viet)

  1. MS Project Training Course - Milestones Checklist I. Mục tiêu khoá học - Sau khi kết thúc khoá học, học viên có thể: 1. Hiểu rõ những khái niệm cơ bản về quản lý dự án, phương phap lâp kế hoach cho môt dự an tư ́ ̣ ̣ ̣ ́ viêc xây dựng cac tac vu, thơi lương, nhân sự, chi phí và phân công công viêc ̣ ́ ́ ̣ ̣ 2. Xây dựng sơ đồ Gantt - Theo doi cac tiên độ cua môt dự an và so sanh đôi chiêu giữa thực tế vơi ̃ ́ ́ ̉ ̣ ́ ́ ́ ́ kế hoach ban đâu, Lâp cac loai bao cao và phân tich thông tin để hoan thiên dân cac bươc hoat ̣ ̀ ̣ ́ ̣ ́ ́ ́ ̀ ̣ ̀ ́ ̣ đông cua dự an ̣ ̉ ́ 3. Phân bố nguồn lực cho dự án 4. Chi phí về nguồn lực cho dự án 5. Điều chỉnh nguồn lực để tối ưu hoá việc sử dụng nguồn lực 6. Theo dõi và kiểm tra tiến độ dự án về mặt thơi gian cũng như về mặt chi phí 7. Lập báo cáo và phân tích II. Các nội dung chính cần ghi nhớ trong khóa học: STT Nội dung chi tiết Tình Ghi chú trạng 1 Giới thiệu về MS Project - Giơi thiệu vai trò của MS Project trong quản lý dự án - Giơi thiệu về sơ đồ Gantt 2 Khởi động và Nhập dữ liệu Dự án - Khởi động MS Project, tạo tập tin mơi và giơi thiệu thanh công cụ - Giơi thiệu các buơc thành lập dự án trong MS Project - Nhập ngày bắt đầu dự án - Nhập lịch công việc chuẩn cho dự án - Nhập những kiểu về thơi khóa biểu 3 Tạo Sơ đồ Gantt - Nhập danh sách tất cả công việc cho dự án - Kết nối tất cả các công việc (FS, SS, SF và FF) - Chèn công việc mơi, xóa công việc - Giảm thơi gian dự án bằng cách dùng đương Gantt - Thực hành một dự án cụ thể trên máy 4 Phân bố Nhân lực cho Dự án - Tạo cơ sở dữ liệu nguồn lực cho dự án - Những cách nhập giơi hạn của dự án
  2. - Những loại chính về giơi hạn của dự án - Sử dụng Filters trong dự án và sử dụng Filters để bỏ đi những giơi hạn 5 Quản lý Nguồn lực - Phân bổ nguồn lực - Tạo dữ liệu nền cho nguồn lực - Xem Resource sheet trong dự án - Xem việc sử dụng nguồn lực - Điều chỉnh, và phân bố khối lương công việc - Thêm và giảm nguồn lực - Phân bố nguồn lực nhằm sử dụng hiệu quả nguồn lực - Tối ưu hóa sử dụng nguồn lực cho dự án 6 Theo dõi Tiến độ của Dự án - Nhập vào thực tế bắt đầu và ngày hoàn thành - Nhập thơi gian còn lại - Nhập công việc đã hoàn thành cho nguồn lực cụ thể - Phân bố chi phí cố định cho tưng công việc - Xem chi phí cho tưng nguồn lực - Những cách khác nhau để nhập dữ liệu thực tế - Sử dụng những bảng công việc cho các công việc - Cách vẽ đương "progress line" cho dự án - Thành lập và xem đương cơ bản cho dự án - Xem tình hình tiến độ của dự án bằng Gantt chart 7 Lâp Bao cao và Phân tich ̣ ́ ́ ́ - Cach lâp cao cao thông tin dự an ́ ̣ ́ ́ ́ - Cach phân tich thông tin dự an ́ ́ ́
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=663

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2