Mssql Replication(step 7)

Chia sẻ: TRẦN THỊ THANH HẰNG | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

1
68
lượt xem
16
download

Mssql Replication(step 7)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bước VII. Xác minh đó thay đổi tại Nhà xuất bản là ..... Bước VII. Xác minh đó thay đổi tại Nhà xuất bản là Nhân rộng đến thuê bao Bây giờ bạn đã cấu hình thành công để nhân rộng từ SQL SQL Server, và bạn đã sử dụng Replication Monitor để xác minh tình trạng và hiệu suất của hệ thống. Nếu bạn đã tạo một ấn phẩm giao dịch, bạn có thể thay đổi dữ liệu với Nhà xuất bản rep_2 db và sau đó thực hiện nhân rộng thành công của những thay đổi vào máy...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mssql Replication(step 7)

  1. Step VII. Verifying That Changes at the Publisher are..... Step VII. Verifying That Changes at the Publisher are Replicated to the Subscriber You have now successfully configured replication from SQL to SQL Server, and you have used Replication Monitor to verify the status and performance of the system. If you created a transactional publication, you can make changes to data at the rep_2 db Publisher and then observe the successful replication of those changes to the SQL Server Subscriber. To test replication, make changes to one or more published tables by using Transact- SQL command line statements. The example in the illustration updates one row in the info table Click this bar to view the small image.
  2. Click this bar to view the small image.
  3. Figure 63,64. Making changes in the publish database To verify that these changes are replicated, you can view the new data in the subscription database. a. Open SQL Server Management Studio. b. Click New Query and connect to the Subscriber. Click this bar to view the small image.
  4. Figure 65. Verifying changes in the subscription database
Đồng bộ tài khoản