intTypePromotion=1
ADSENSE

Muốn răng tốt, phải chăm sóc từ khi mọc răng

Chia sẻ: Bun Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

72
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Một trong những bệnh hay gặp ở trẻ là bệnh sâu rǎng. Bệnh ảnh hưởng nhiều đến sức nhai, gây ra những nhiễm khuẩn nguy hiểm ảnh hưởng tới các bộ phận khác của cơ thể.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Muốn răng tốt, phải chăm sóc từ khi mọc răng

  1. Mu n răng t t, ph i chăm sóc t khi m c răng Khi con h i: "T i sao b sâu răng?" các ông b bà m thư ng k v m t con sâu chui vào mi ng b n c răng. S gi i thích mu n màng này không giúp ư c gì cho tr , b i ngay t khi m c nh ng chi c răng u tiên các cháu ã c n ư c giáo d c ý th c gi gìn v sinh răng mi ng úng cách. M t trong nh ng b nh hay g p tr là b nh sâu r ng. B nh nh hư ng nhi u n s c nhai, gây ra nh ng nhi m Tr c n ư c khu n nguy hi m nh hư ng t i các t p thói quen b ph n khác c a cơ th . Sâu r ng ánh răng sau r ng s a có th nh hư ng t i m m khi ăn r ng vĩnh vi n. Ngoài ra b nh còn phòng sâu khi n tr au n gây tr ng i trong răng. vi c h c t p.
  2. Tr d m c b nh v r ng thư ng là nh ng tr có thói quen n v t, có cung r ng không u (r ng kh p kh nh), g y y u suy dinh dư ng, tr có rãnh m t nhai sâu, tr có thói quen nhai không k , m c các b nh viêm nhi m mãn tính vùng h u h ng. Nh ng tr có ch n u ng kém dinh dư ng còn thư ng hay m c các ch ng b nh v l i như ch y máu chân r ng, ch y m chân r ng do viêm l i, b nh loét hay n t góc mi ng. Tr dùng quá nhi u kháng sinh cũng có th nhi m n m trong mi ng, gây sâu răng. Phòng ng a - Tránh cho tr n nhi u ch t ng t như (mía, k o, bánh, chè, nư c ng t...) vì các ch t này s làm cho r ng chóng h ng. - T p thói quen ánh r ng k hàng ngày cho tr . ánh răng sau b a n, sau khi n ng t ít nh t 2 l n/ngày v i bàn ch i úng quy chu n và thu c ánh r ng có hàm lư ng fluor thích h p là phương cách hi u qu giúp tr tránh b nh sâu r ng. Ngư i Vi t Nam thư ng có thói quen ánh r ng trư c khi i ng
  3. và khi ng d y, c n giáo d c r ng rãi nh m thay i thói quen này. Nên ánh r ng cho tr ngay t khi chúng b t u m c r ng. Sau này c n d y tr cách ánh r ng và chú ý xem tr ánh r ng có úng cách hay không. ánh răng úng cách: ánh r ng t trên xu ng dư i theo chi u d c thân r ng, không ánh r ng theo chi u ngang t bên này sang bên kia. Xoay tròn bàn ch i và ánh k t t c các m t r ng, c trong l n ngoài c trên l n dư i. V i tr l n, ngoài ánh r ng có th hư ng d n thêm cách s d ng ch nha khoa. ây là cách b o v nư u r ng t t nh t và giúp làm v sinh k m t g n và m t xa c a t ng r ng. - N m ch c tu i thay r ng s a c a tr nh r ng s a úng tu i, tránh m c l ch l c r ng vĩnh vi n. M i r ng s a có tu i thay r ng khác nhau (ví d 6-7 tu i thay 2 r ng c a gi a dư i và 2 r ng c a gi a trên). R ng s p thay có d u hi u lung lay, l i xung quanh
  4. không sưng n . C n chú ý ch m sóc 2 r ng s 6 hàm dư i là r ng vĩnh vi n u tiên c a tr . - N u trong giai o n thay r ng, tr b r ng kh p kh nh không nên n n r ng khi không có ch nh c a các nha sĩ chuyên khoa sâu các cơ s y t có uy tín. - V i nh ng r ng vĩnh vi n có rãnh m t nhai sâu tr hay có thói quen n v t, v sinh r ng mi ng kém, nên ưa tr n nha sĩ ph m t l p xi m ng lên rãnh nhai d phòng sâu r ng. - nh kỳ ưa tr n khám r ng mi ng t i nh ng cơ s y t tin c y 6 tháng/l n các nha sĩ phát hi n s m và i u tr k p th i b nh lý v r ng mi ng. - Các bà m có th t khám r ng cho con mình khi nhìn th y trên b m t r ng c a tr có các d u hi u sau: có l , v t en, dùng que s c nh n c o vào v t en không th y h t; n l nh, ng t th y ê bu t thoáng qua. ây là nh ng d u hi u giai o n s m nên ưa tr n ngay nha sĩ i u tr k p th i.
  5. i u quan tr ng n a là có ch nuôi dư ng dinh dư ng h p lý giúp tr có th l c t t, i u tr k p th i các viêm nhi m mãn tính t i vùng h u h ng cũng góp ph n d phòng các b nh v r ng mi ng cho tr .
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2