Nâng Cấp Firmware Mới Cho Linksys Ap

Chia sẻ: Dao Huong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
116
lượt xem
17
download

Nâng Cấp Firmware Mới Cho Linksys Ap

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bước 1: Dùng cáp cheo để kết nối PC đến một trong 4 cổng ethernet của Router. Đặt IP cho card mạng của PC là 192.168.1.136 /24 Bước 2: Truy cập vào chương trình duyệt web của Ruoter bắng địa chỉ 192.168.1.1 Màn hình đăng nhập với user name và password là admin Màn hình đăng nhập thành công : .vBước 3: lưu trữ lại firmuware cũ của AP, để khi quá trình load firmware mới bị thất bại, ta có thể backup lại firmware này. Tại màng hình đăng nhập thành công trên, ta chọn tab aminisatration và chọn mục config...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nâng Cấp Firmware Mới Cho Linksys Ap

  1. Nâng Cấp Firmware Mới Cho Linksys Ap Bước 1: Dùng cáp cheo để kết nối PC đến một trong 4 cổng ethernet của Router. Đặt IP cho card mạng của PC là 192.168.1.136 /24 Bước 2: Truy cập vào chương trình duyệt web của Ruoter bắng địa chỉ 192.168.1.1 Màn hình đăng nhập với user name và password là admin Màn hình đăng nhập thành công :
  2. vBước 3: lưu trữ lại firmuware cũ của AP, để khi quá trình load firmware mới bị thất bại, ta có thể backup lại firmware này. Tại màng hình đăng nhập thành công trên, ta chọn tab aminisatration và chọn mục config management Tại đây ta chọn đường dẫn đến nơi mà ta cần lưu trữ firmware. Sau đó click mouse vào nut backup để load firmware từ AP về PC. vBước 4: load firmware mới cho router. Firmware mới phải đang được chứa trên PC đang kết nối đến Router.
  3. Đây là version cũ đang tồn tại trên Router. Ta chọn tab administration, sau đó chọn tab firmware Upgrade. Tại màn hình này, ta chọn Browse để dẫn đến nơi chứa firmware mới mà ta cần load lên router.
  4. Chọn open và quá trình upgrade diễn ra như hình sau: Nếu quá trình upgrade thành công thì ta nhận được màn hình thành công:
  5. Sau khi upgrade thành công, ta kiểm tra lại để thấy được tên của firmware mới:
  6.  
Đồng bộ tài khoản