Nâng cấp IOS image cho Catalys switch dùng TFTP Server

Chia sẻ: Tran Viet Son | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
179
lượt xem
26
download

Nâng cấp IOS image cho Catalys switch dùng TFTP Server

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nâng cấp IOS image cho Catalys switch dùng TFTP Server Tác giả Trương Quang Dũng Dùng một máy trạm chạy hệ điều hành Windows có cài đặt phần mềm TFTP server. Các IOS image lưu trữ tại đây Kết nối TFTP

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nâng cấp IOS image cho Catalys switch dùng TFTP Server

  1. Nâng cấp IOS image cho Catalys switch dùng TFTP Server Tác giả Trương Quang Dũng Dùng một máy trạm chạy hệ điều hành Windows có cài đặt phần mềm TFTP server. Các IOS image lưu trữ tại đây Kết nối TFTP server vào một port trên Management Vlan (Vlan 1) Yêu cầu: Cấu hình địa chỉ IP cho Management Vlan và , địa chỉ IP trên TFTP server (Hai địa chỉ IP này cùng mạng) Đứng từ switch phải Ping thành công TFTP server,và ngược lại TFTP server ping thành công Catalyst Switch
  2. Chú ý:Khi tiến hành nâng cấp IOS image, người dùng thường gặp một số vấn đề như sau: - Đang load giữa chừng, xảy ra lỗi khiến cho IOS image mớ i không hoạt động được. - Load thành công IOS image mới, nhưng phiên bản IOS image này không tương thích với dòng sản phẩn đang sử dụng, dẩn đến không dùng được. Trong cả hai trường hợp, IOS image cũ có thể bị ghi đè(overwrite ) nếu dung lựong Flash memory không đủ lớn để chứa cả hai IOS image cùng lúc. Kết quả, Switch/Router chỉ có thể hoạt động ở chế độ “rommon”, tức hoạt động ở mức tối thiểu Vì lý do đó, để tránh trường hợp này,trước khi load IOS image mới vào Flash memory của Switch, cần phải lưu lại IOS image hiện hành trên Flash menmory vào TFTP server để dự phòng, khi cần thiết, có thể khôi phục lại phiên bản IOS ban dầu cho thiết bị Quy trình thực hiện: - Khởi động phần mềm TFTP server, kiểm tra đường dẫn đến file IOS image - Kiểm tra vị trí lưu trữ IOS image trên switch, ghi nhận lại các thông số về dung lương củng như tên của IOS image hiện hành. Cũng cần phải lưu ý xem dung lương của flash memory đủ lớn để chứa IOS
  3. image mới hay không. - Sao lưu IOS image hiện hành lên TFTP server để dự phòng. - Load IOS image từ TFTP server vào flash memory. Quy trình này giống nhau đối với các dòng sản phẩm Catalys Switch và Router của Cisco Một số lưu ý khác: -Tên của các phiên bản IOS image thường ký hiệu bằng các ký tự và kết thú là”.bin” Mỗi ký tự thường thể hiện các tính năng mà phiên bản IOS image hỗ trợ. Do đó khuyếnn cáo người dùng nên giữ nguyên tên của IOS image khi di chuyển các file này, và luôn nhớ kết thúc tên file là “.bin” VD: c2950-i6q142-mz.121-11.bin Bước 1: Khởi động phần mềm TFTP server Bước 2: Kiểm tra vị trí lưu trữ IOS image, ghi nhận chính xác tên của IOS image hiện hành. Bên cạnh đó, kiểm tra xem dung lượng của Flash memory có
  4. đủ sức chứa IOS image mới hay không.. Switch#dir flash: Directory of flash:/ 2 -rwx 0 Mar 01 1993 00:59:13 env_vars 3 -rwx 3993344 Mar 01 1993 00:29:59 c3550-i5q3l2-mz.121- 13.EA1a.bin 4 -rwx 43 Mar 01 1993 00:59:13 system_env_vars 6 -rwx 1625 Mar 01 1993 00:13:57 starup-config 15998976 bytes total (12001792 bytes free) Switch# *Ghi nhận đường dẫn flash:c3550-i5q3l2-mz.121-13.EA1a.bin Bước 3:Sao lưu IOS image hiện hành lênn TFTP ser ver để dự phòng Switch#copy flash:c3550-i5q3l2-mz.121-13.EA1a.bin tftp Address or name of remote host []? 10.0.0.2 Destination filename [c3550-i5q3l2-mz.121-13.EA1a.bin]? y !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  5. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 3993344 bytes copied in 19.972 secs (199947 bytes/sec) Switch# *Trong quá trình sao chép, khai báo địa chỉ TFTP server, trong trường hợp này, giữ nguyên tên của IOS image khi sao lưu lên TFTP server Bước 4:Upgrade IOS image từ TFTP server vào Flash memory *Cần chú ý: filename của các tâp tin loại này luôn phải kết thúc “.bin” Switch#copy tftp:c3550-i5q3l2-mz.121-13.EA1a.bin nvram
  6. Address or name of remote host [10.0.0.2]? Source filename [c3550-i5q3l2-mz.121-13.EA1a.bin]? Destination filename [nvram]? c3550-i5q3l2-mz.121-13.EA1a.bin %Warning:There is a file already existing with this name Do you want to over write? [confirm]y Accessing tftp://10.0.0.2/c3550-i5q3l2-mz.121-13.EA1a.bin... Loading c3550-i5q3l2-mz.121-13.EA1a.bin from 10.0.0.2 (via Vlan1): !O!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! [OK - 3993344 bytes] 3993344 bytes copied in 105.760 secs (37759 bytes/sec) Switch# Quy trình cũng tương tự khi sao chép các file khác nhau trên switch, chỉ khác nhau ở vị trí. Làm việc với các File khác Switch#dir nvram:
  7. Directory of nvram:/ 382 -rw- 1483 startup-config 383 ---- 5 private-config 393216 bytes total (391676 bytes free) Switch# Lưu file startup-config từ NVRAM vào TFTP server. Switch#copy nvram:startup-config tftp Address or name of remote host []? 10.0.0.2 Destination filename [switch-confg]? y !!!! 1483 bytes copied in 0.032 secs (46344 bytes/sec) Switch# Đây là một trong những cách sao lưu cấu hình mạng rất hiệu quả. Về sau, muốn cấu hình nhanh, người dùng chỉ cần kết nối thiết bị theo đồ hình cũ, sau đó Download cấu hình từ TFTP server về để hệ thống hoạt động Download cấu hình từ TFTP server vào NVRAM Switch#copy tftp:cauhinhmau nvram Address or name of remote host []? 10.0.0.2 Destination filename [nvram]? startup-config Accessing tftp://10.0.0.2/cauhinhmau...
  8. Loading cauhinhmau from 10.0.0.2 (via Vlan1): !!!! [OK - 1483 bytes] 1483 bytes copied in 0.056 secs (26482 bytes/sec)
Đồng bộ tài khoản