intTypePromotion=1

Nghiên cứu đề xuất phương án phân loại tại nguồn và cải thiện hoạt động thu hồi tái chế chất thải rắn sinh hoạt đến năm 2030

Chia sẻ: ViHermes2711 ViHermes2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
28
lượt xem
3
download

Nghiên cứu đề xuất phương án phân loại tại nguồn và cải thiện hoạt động thu hồi tái chế chất thải rắn sinh hoạt đến năm 2030

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết đề xuất các nguyên tắc, lộ trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt đô thị và phương án cải thiện hoạt động thu hồi, tái chế chất thải rắn sinh hoạt nhằm giúp cho tỉnh Quảng Ninh có thể đạt được các mục tiêu theo quy hoạch quản lý chất thải rắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của tỉnh đã đặt ra.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiên cứu đề xuất phương án phân loại tại nguồn và cải thiện hoạt động thu hồi tái chế chất thải rắn sinh hoạt đến năm 2030

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Tóm tắt: Việc phân loại chất thải rắn tại nguồn<br /> là một việc làm có ý nghĩa rất lớn, mục đích cơ bản<br /> là tách chất thải hữu cơ, tách thành phần nguy hại,<br /> phần còn lại đưa đi chôn lấp. Chất thải hữu cơ có<br /> thành phần chủ yếu là các chất dễ phân hủy và là<br /> những chất có độ ẩm cao, tạo lượng nước rác lớn<br /> cùng với mùi hôi gây ô nhiễm môi trường, chúng có<br /> thể xử lý làm phân bón hoặc đốt thu hồi năng lượng,<br /> nên không chỉ có ý nghĩa về mặt kinh tế mà còn giải<br /> quyết nhiều vấn đề về môi trường. Bài báo đề xuất<br /> các nguyên tắc, lộ trình phân loại chất thải rắn sinh<br /> hoạt đô thị và phương án cải thiện hoạt động thu<br /> hồi, tái chế chất thải rắn sinh hoạt nhằm giúp cho NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT<br /> tỉnh Quảng Ninh có thể đạt được các mục tiêu theo<br /> quy hoạch quản lý chất thải rắn đến năm 2030, tầm<br /> nhìn đến năm 2050 của tỉnh đã đặt ra.<br /> PHƯƠNG ÁN PHÂN LOẠI<br /> TẠI NGUỒN VÀ CẢI THIỆN<br /> Từ khóa: Chất thải rắn sinh hoạt, phân loại tại<br /> nguồn, thu hồi, tái chế.<br /> Summary: The classification of solid waste at<br /> the source is of great significance. Its fundamental<br /> aims are to separate organic waste, hazardous<br /> HOẠT ĐỘNG THU HỒI<br /> elements, the rest is dumped. Organic waste has<br /> a major component of biodegradable substances TÁI CHẾ CHẤT THẢI RẮN<br /> and is a high humidity substance that produces<br /> large quantities of garbage water and bad odors<br /> polluting the environment, which can be treated<br /> SINH HOẠT<br /> to be fertilizers or can be heated to collect energy.<br /> This is not only economically meaningful but also ĐẾN NĂM 2030<br /> solves environmental problems. The article proposes<br /> principles, routes to classify urban domestic solid (Khảo sát tại tỉnh Quảng Ninh)<br /> waste and solutions to improve the activities of TS. Nghiêm Vân Khanh*<br /> collecting, recycling domestic waste so as to help<br /> Quang Ninh province to achieve its aims of planning<br /> Tại Quảng Ninh, chất thải rắn được quản lý theo<br /> the solid waste management up to the year 2030,<br /> cách tiếp cận “Quản lý tổng hợp chất thải rắn”, ưu tiên<br /> vision 2050.<br /> theo thứ tự: Phòng ngừa, giảm thiểu, tái sử dụng, thu<br /> Key words: Domestic solid waste, classify at<br /> hồi vật liệu, thu hồi năng lượng trước khi đến bước<br /> source, collect, recycle<br /> xử lý cuối là chôn lấp hợp vệ sinh. Đến năm 2030, để<br /> Nhận ngày 10/7/2017, chỉnh sửa ngày 20/7/2017,<br /> chấp nhận đăng ngày 27/7/2017 giảm bớt khối lượng chất thải rắn phải chôn lấp nhằm<br /> kéo dài tuổi thọ của khu xử lý, tăng cường tỷ lệ tái chế<br /> * ĐH Kiến Trúc Hà Nội<br /> Số 55.2017 XÂY DỰNG & ĐÔ THỊ 83<br /> NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG<br /> <br /> và sản xuất phân hữu cơ, đốt thu hồi năng lượng, chất vị thu gom chất thải rắn. Phương thức thu gom chung đối<br /> thải rắn sinh hoạt cần được thực hiện phân loại tại nguồn với chất thải rắn đô thị áp dụng như sau:<br /> theo 2 giai đoạn, giai đoạn 1 từ 2017 đến 2020 và giai Chất thải rắn sinh hoạt từ hộ gia đình: Trong mỗi gia<br /> đoạn 2 từ 2020 đến 2030. Đây là một trong những giải đình có hai thùng đựng rác, một loại đựng rác thải hữu<br /> pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lý chất thải cơ (hoa, rau, quả, thức ăn thừa, bã chè, cà phê, lá cây, cây<br /> rắn. Dưới đây là các nguyên tắc, lộ trình cần xây dựng kế thân cỏ…) và một loại đựng rác thải vô cơ (xương, cành<br /> hoạch để tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân về cây, vỏ sò, hến, sành sứ, vải, than tổ ong, mẩu thuốc lá,<br /> phân loại chất thải rắn ngay tại nguồn phát sinh cũng tã bỉm…). Thùng đựng rác phải có nắp đậy kín, đảm bảo<br /> như các phương án cần xem xét để cải thiện tốt hơn hiệu vệ sinh mỹ quan. Mỗi gia đình có thế sử dụng túi lót bên<br /> quả của hoạt động thu hồi, tái chế chất thải rắn trên địa trong thùng đựng rác, là loại túi đựng rác không thu hồi<br /> bàn tỉnh. (túi được làm bằng giấy hoặc bằng chất dẻo), kích thước<br /> màu sắc của túi được tiêu chuẩn hóa để tránh sử dụng túi<br /> vào mục đích khác, túi màu xanh đựng chất thải hữu cơ,<br /> túi màu vàng đựng chất thải vô cơ.<br /> Hệ thống lưu chứa, thu gom chung cho các khu dân cư<br /> được quy hoạch ở những nơi thuận tiện trên toàn bộ khu<br /> vực có dịch vụ thu gom, các loại thùng lưu chứa rác thải<br /> có bánh xe được đặt cố định tại các vị trí quy hoạch. Tại<br /> vị trí cố định thu gom rác sẽ được đặt hai thùng rác màu<br /> sắc khác nhau, thùng rác màu xanh đựng rác thải hữu cơ,<br /> thùng rác màu vàng đựng rác thải vô cơ. Do các thùng<br /> này được đặt tại các vị trí cố định nên các hộ gia đình có<br /> thể đổ rác thải vào bất kỳ thời gian nào trong ngày.<br /> Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân về phân loại chất thải rắn Chất thải rắn sinh hoạt của các cơ quan, trường học, cơ<br /> ngay tại nguồn phát sinh<br /> sở dịch vụ: Tuỳ theo tính chất các cơ quan, trường học, cơ<br /> NGUYÊN TẮC PHÂN LOẠI TẠI NGUỒN sở dịch vụ và khối lượng rác tích luỹ hàng ngày mà chọn<br /> Chất thải rắn sinh hoạt cần được phân loại tại nguồn thời gian thu gom và thùng chứa thích hợp. Đối với nhà<br /> thành 3 loại sau: hàng, khách sạn lớn, khối lượng rác nhiều có thể đặt cả<br /> - Chất thải hữu cơ: Các loại rau, củ quả, trái cây, thức xe đẩy để đổ rác trực tiếp vào đó, sau 1 ngày rác đầy sẽ<br /> ăn thừa... đựng bằng túi nylon màu xanh, thể tích túi trên đổi xe.<br /> 10 lít (chứa từ 3,5 - 4kg). Các loại chất thải này sẽ được Chất thải rắn sinh hoạt của các khu vực công cộng như<br /> chuyển tới nhà máy chế biến phân hữu cơ. chợ, đường phố, công viên, các khu vui chơi giải trí…:<br /> - Chất thải có thể tái chế: Giấy, nhựa, kim loại, thuỷ Rác thường chiếm một tỷ trọng khá lớn và gặp nhiều khó<br /> tinh... sử dụng túi nylon màu tối. Sau khi qua phân tách khăn. Tuỳ vị trí và khối lượng cụ thể của từng khu vực mà<br /> cụ thể tại điểm trung chuyển, chất thải tái chế từng loại sẽ đặt các thùng đựng rác có nắp dung tích 60l, 120l, 200l<br /> được tiếp tục chuyển tới các cơ sở tái chế. dọc theo các đường phố, với đường phố trung tâm các<br /> - Chất thải khác: Không còn khả năng tái chế, tái sử thùng đặt cách nhau 100 - 200m, các đường khác các<br /> dụng bao gồm cao su, xỉ than, đất đá, sành sứ vỡ. Để lưu thùng đặt cách nhau 300 - 400m.<br /> giữ chất thải này sẽ vận động nhân dân dùng chính các<br /> Tuỳ vị trí và khối lượng cụ thể của từng khu vực mà đặt các<br /> túi nylon phế thải hoặc các đồ chứa có sẵn trong dân. thùng đựng rác có nắp dọc theo các đường phố<br /> Những thành phần này sẽ được xử lý bằng biện pháp<br /> chôn lấp hợp vệ sinh.<br /> Việc phân loại tại nguồn được thực hiện thông qua<br /> các thiết bị thu gom phân loại tại nguồn với sự phối hợp<br /> chặt chẽ của cộng đồng dân cư, các doanh nghiệp và đơn<br /> <br /> 84 HỌC VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG VÀ ĐÔ THỊ<br /> NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG<br /> <br /> Bảng 1. Đề xuất lộ trình thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn<br /> XÁC ĐỊNH LỘ TRÌNH PHÂN LOẠI TẠI NGUỒN<br /> Việc xác định lộ trình thực hiện việc phân loại chất TT Nguồn phát sinh chất thải rắn Lộ trình phân loại tại nguồn<br /> thải rắn tại nguồn đối với từng đô thị phụ thuộc vào các Từ 2017- 2020 Sau 2020<br /> yếu tố: 1 Nhà ở, hộ gia đình 2 nhóm (1 và 2) 3 nhóm<br /> - Tình hình phát triển kinh tế- xã hội của đô thị (1, 2A, 2B)<br /> - Tốc độ đô thị hoá 2 Trường học, cơ quan, công sở 2 nhóm (1 và 2) 3 nhóm<br /> - Năng lực xử lý chất thải rắn (1, 2A, 2B)<br /> Hiện nay, tỉnh Quảng Ninh chưa thực hiện phân loại 3 Nhà hàng, khách sạn, quán ăn 2 nhóm (1 và 2) 3 nhóm<br /> tại nguồn. Để đạt được các mục tiêu theo quy hoạch (1, 2A, 2B)<br /> quản lý chất thải rắn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm 4 Khu di tích lịch sử văn hóa, khu vui 2 nhóm (1 và 2) 3 nhóm<br /> nhìn đến 2050 đặt ra thì đến năm 2020, tỉnh Quảng Ninh chơi giải trí (1, 2A, 2B)<br /> sẽ phải thực hiện tuyên truyền giáo dục trong cộng đồng 5 Bệnh viện, cơ sở y tế (chỉ tính chất thải 2 nhóm (1 và 2) 3 nhóm<br /> dân cư và các trường học, công sở. Triển khai thí điểm rắn thông thường) (1, 2A, 2B)<br /> phân loại rác tại 1 hoặc một số phường của thành phố 6 Chợ 2 nhóm (1 và 2) 2 nhóm<br /> Uông Bí theo mô hình 3R, triển khai thí điểm tại một số (1 và 2)<br /> trường học, cơ quan để dần hình thành ý thức trong cộng 7 Trung tâm thương mại, siêu thị 2 nhóm (1 và 2) 3 nhóm<br /> đồng sau đó nhân rộng ra các địa phương khác. Các đô (1, 2A, 2B)<br /> thị còn lại sẽ thực hiện sau năm 2020 [2]. 8 Các cơ sở dịch vụ, buôn bán 2 nhóm (1 và 2) 3 nhóm<br /> Bảng 1 thể hiện lộ trình phân loại chất thải rắn tương (1, 2A, 2B)<br /> ứng với các giai đoạn phát triển của các đô thị được đề 9 Các cơ sở sản xuất công nghiệp (chỉ 2 nhóm (1 và 2) 3 nhóm<br /> xuất theo mô hình tại hình 1. tính riêng phần chất thải rắn sinh (1, 2A, 2B)<br /> hoạt)<br /> 10 Đường phố 2 nhóm (1 và 2) 2 nhóm<br /> (1 và 2)<br /> <br /> Kết hợp với mục tiêu và mức độ ưu tiên về công tác<br /> phân loại chất thải rắn tại nguồn đối với từng đô thị theo<br /> quy hoạch bảo vệ môi trường [1] được thể hiện ở bảng 2.<br /> Bảng 2. Mục tiêu và mức độ ưu tiên về công tác phân loại chất thải rắn<br /> tại nguồn đối với từng đô thị vào năm 2020 và 2030<br /> <br /> Khu vực 2020 2030 Ghi chú<br /> BCL 3R BCL 3R<br /> TP Hạ Long ◎ ◎ - - Dự án ưu tiên<br /> TP Móng Cái - ◎ ◎ -<br /> TP Cẩm Phả ◎ ◎ - - Dự án ưu tiên<br /> TP Uông Bí - ◎ ◎ -<br /> Huyện Bình Liêu - ◎ ◎ -<br /> Huyện Tiên Yên - ◎ ◎ -<br /> Huyện Đầm Hà - ◎ ◎ -<br /> Huyện Hải Hà ◎ ◎ - - Dự án ưu tiên<br /> Huyện Ba Chẽ - ◎ ◎ -<br /> Huyện Vân Đồn ◎ ◎ - - Dự án ưu tiên<br /> Huyện Hoành Bồ ◎ ◎ - - Dự án ưu tiên<br /> Huyện Đông Triều - ◎ ◎ -<br /> Hình 1. Sơ đồ tổng quát về mô hình quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại T.X Quảng Yên ◎ ◎ - - Dự án ưu tiên<br /> các đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh [2]<br /> Huyện Cô Tô ◎ ◎ - - Dự án ưu tiên<br /> Số 55.2017 XÂY DỰNG & ĐÔ THỊ 85<br /> NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG<br /> <br /> <br /> Ghi chú: Phương án 1: Cải thiện vận hành của ngành thu hồi, tái chế không chính<br /> ◎: Hoàn thành dự án; “BCL” bao gồm cả hệ thống/ quy mô nhỏ<br /> thống xử lý nước rác và thiết bị bãi rác<br /> Sử dụng được nguồn lực hiện có của ngành thu hồi tái chế đang hoạt<br /> PHƯƠNG ÁN CẢI THIỆN HOẠT ĐỘNG THU<br /> động trên địa bàn các đô thị của tỉnh Quảng Ninh và đóng vai trò quan<br /> HỒI – TÁI CHẾ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT<br /> Ưu điểm trọng trong việc giảm thiểu khối lượng rác thải tại các bãi chôn lấp.<br /> Vai trò của ngành tái chế không chính thống,<br /> Triển vọng mang lại hiệu quả cao hơn vì có ít trở lực hơn so với khối<br /> tự phát các phế liệu thu hồi hiện còn bị hạn chế<br /> doanh nghiệp công ích.<br /> bởi thực tế là hiện có rất ít hộ dân thực hiện phân<br /> Dịch vụ còn nằm ngoài tầm kiểm soát trực tiếp của các công ty môi<br /> loại chất thải rắn thải tại nguồn. Khi hoạt động<br /> Nhược điểm trường đô thị/công ty quản lý công trình đô thị, dịch vụ do khối này<br /> phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn được<br /> cung cấp hiện được vận hành theo cách thức hỗn tạp và không chính<br /> thực hiện, tỷ lệ các phế liệu có thể tái chế sẽ được<br /> thống.<br /> tách ra từ dòng thải dao động từ 12 – 18% trọng<br /> Rủi ro về tài chính của dịch vụ được loại trừ hoàn toàn.<br /> lượng của chất thải. Các thành phần khác ít có giá<br /> Những liên can Có sự dung hòa khá lớn cho thành phố khi khối tư nhân có trách<br /> trị kinh tế thì không thu hồi để tái chế.<br /> tài chính nhiệm làm tăng thêm vốn đầu tư cần thiết để vận hành dịch vụ. Sẽ có<br /> Duy trì hoạt động thu hồi các vật liệu tái chế<br /> đòi hỏi về quỹ dành cho giáo dục cộng đồng.<br /> từ chất thải rắn sinh hoạt theo phương thức hoạt<br /> động không chính thống tập trung chủ yếu tại Phương án 2: Mở rộng năng lực hiện có của các công ty môi trường đô thị/công<br /> các đô thị Hạ Long, Cẩm Phả, Móng Cái, Hoành ty quản lý công trình đô thị bao gồm cả hoạt động thu hồi tái chế<br /> Bồ, Đông Triều, Quảng Yên. Dịch vụ nằm trong tầm kiểm soát trực tiếp của các công ty môi trường<br /> Xu hướng sau năm 2020, hoạt động này sẽ cần Ưu điểm đô thị/công ty quản lý công trình đô thị. Các yếu tố ảnh hưởng bên<br /> được Ủy ban nhân dân của các đô thị tổ chức lại ngoài được giảm thiểu).<br /> với sự phát triển hoạt động phân loại tại nguồn Có sự liên quan với các Sở ban ngành khác của thành phố. Các chiến<br /> trên toàn bộ các đô thị thuộc tỉnh. Nhược điểm dịch giảm thiểu /tái chế chất thải được thuận lợi hơn so với phương<br /> Hai cách tiếp cận cơ bản để cải thiện công tác án khác.<br /> thu hồi phế liệu từ chất thải tại các đô thị trên địa Dịch vụ sẽ gây ra hậu quả làm mất kế sinh nhai của những người<br /> bàn tỉnh Quảng Ninh bao gồm: Những liên can nhặt rác. Điều này gây ra những liên can nghiêm trọng về tài chính và<br /> - Cải thiện vận hành của ngành thu hồi, tái chế tài chính những bất lợi về tài chính và xã hội cho những người trong cộng đồng.<br /> không chính thống/quy mô nhỏ với trọng tâm lâu Cần thiết phải có sự bao cấp của UBND Tỉnh để thu hồi chi phí.<br /> dài trong việc lồng ghép cùng với hoạt động của Phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn là yếu tố quyết định,<br /> thu gom, xử lý nhằm đảm bảo hiệu quả cho các khâu thu gom, vận chuyển, trung<br /> - Phần lớn các hoạt động thu hồi và tái chế phế chuyển, thu hồi, tái chế và xử lý đạt được tối ưu nhất. Hiện nay, tại<br /> liệu từ chất thải được thực hiện bởi khối tư nhân. tỉnh Quảng Ninh việc phân loại chất thải rắn tại nguồn chưa được<br /> Các trợ giúp tài chính và kỹ thuật nhằm mục đích thực hiện. Vì vậy, để tạo được sự thành công ngay từ đầu, tỉnh cần<br /> cải thiện điều kiện làm việc. xây dựng được lộ trình và lựa chọn phương án thực hiện công tác<br /> - Mở rộng năng lực hiện có của các công ty môi phân loại chất thải rắn tại nguồn theo quy hoạch, gắn với đặc thù<br /> trường đô thị/công ty quản lý công trình đô thị cụ thể tại mỗi đô thị trong địa bàn tỉnh.<br /> bao gồm cả hoạt động thu hồi tái chế. Như vậy, Tài liệu tham khảo<br /> các hoạt động thu hồi và tái chế chất thải của khối 1. Quy hoạch môi trường tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm<br /> tư nhân sẽ được trao cho khối doanh nghiệp công nhìn đến năm 2030.<br /> ích, mở rộng các chức năng của hệ thống quản lý 2. Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Quảng Ninh đến năm<br /> chất thải rắn do công ty môi trường đô thị/công ty 2030, tầm nhìn đến năm 2050.<br /> quản lý công trình đô thị đảm nhiệm.<br /> Việc so sánh hai phương án cải thiện thu hồi<br /> phế liệu từ chất thải rắn được thể hiện ở bảng 3.<br /> <br /> <br /> 86 HỌC VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG VÀ ĐÔ THỊ<br /> XÂY DỰNG THẾ GIỚI<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Thanh Loan<br /> <br /> <br /> Thành phố Melbourne của bang Victoria - Australia đã THÀNH PHỐ MELBOURNE VỚI CÔNG TÁC QUY HOẠCH<br /> phá kỷ lục với danh hiệu “Thành phố đáng sống nhất thế VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ<br /> giới” tới năm thứ 6 liên tục trong bảng xếp hạng những Thành Phố Melbourne là thành phố trung tâm về phát<br /> thành phố đáng sống nhất trên toàn cầu do Economist triển kinh tế và là đô thị hiện đại của Bang Victoria – nước<br /> Intelligence Unit bình chọn. Melbourne có không khí Úc. Thành phố này đã có nhiều chiến lược trong công tác<br /> trong lành, an ninh tốt, nhiều công viên, công trình cổ quy hoạch và đổi mới nhằm đáp ứng nhu cầu của người<br /> được bảo tồn bên cạnh những tòa nhà hiện đại; Nền văn dân, doanh nghiệp và du khách. Chiến lược quy hoạch<br /> hóa đa dạng, phong phú nhưng có sự thống nhất; Người thành phố bắt đầu từ việc ban hành các văn bản pháp luật<br /> dân thân thiện, thú vị; Các công trình nghệ thuật khắp quy định những chính sách, điều khoản về sử dụng, phát<br /> nơi; Phương tiện đi lại độc đáo và thuận lợi; Những con triển và bảo vệ đất đai. Những quy định về quy hoạch<br /> hẻm sôi động với nhiều nơi để nghỉ ngơi vào cuối tuần… phát triển thành phố đề cập đến một phạm vi rộng lớn<br /> Đặc biệt là chiến lược dài hạn về quy hoạch và phát triển về các mặt như: Giới hạn về độ cao của tòa nhà, đảm bảo<br /> đô thị bền vững đã góp phần giúp cho thành phố được việc sử dụng đất có trật tự và bền vững. Mỗi thành phố<br /> đánh giá cao nhất thế giới về giá trị cuộc sống ở đây. của Bang Victoria đều có một Chương trình quy hoạch<br /> Các nhà quy hoạch và kiến trúc sư thành phố riêng để quản lý việc sử dụng, phát triển và bảo vệ đất ở<br /> Melbourne đã có kế hoạch mở rộng thành phố để kịp thời địa phương mình dựa trên nhu cầu về sử dụng đất ở thời<br /> đáp ứng được số dân đang tăng lên nhanh chóng cũng điểm hiện tại và tương lai. Một số dự án quy hoạch và xây<br /> như bắt kịp xu hướng và sự thay đổi cách sống của người dựng cơ sở hạ tầng quan trọng của thành phố Melbourne<br /> dân. Một số dự án lớn như mở rộng trung tâm thương được điều hành bởi chính quyền bang Victoria và Chính<br /> mại của nội đô và xây dựng quận thương mại trung tâm phủ, một số cơ quan quản lý quốc gia và doanh nghiệp<br /> (CBD) của toàn vùng đô thị Melbourne. Thành phố này tư nhân. Thành Phố Melbourne là thành phần chủ chốt<br /> còn đóng vai trò là trung tâm tài chính lớn của nước Úc của các dự án và đóng vai trò đại diện cho người dân của<br /> và khu vực Châu Á-Thái Bình Dương. Thành phố nổi tiếng thành phố.<br /> với nhiều hẻm và khu mua sắm có tiếng, những tòa nhà Vào tháng 5 năm 2014, Chính quyền Bang Victoria<br /> kiến trúc thời Victoria đến đương đại cũng như nhiều đã công bố Chiến lược Melbourne, một chiến lược quy<br /> công viên cây xanh rộng lớn. Năm trong số sáu tòa nhà hoạch đô thị để hướng sự phát triển của thành phố đến<br /> cao nhất nước Úc cũng đang tọa lại tại thành phố này. năm 2026. Chiến lược này được xây dựng trên một quá<br /> Trong những năm gần đây, khu vực này đã nổi lên thành trình tham vấn rộng rãi sau khi công bố bản báo cáo thảo<br /> một thiên đường cho nghệ thuật đường phố. luận có tên ‘Melbourne, chúng ta hãy nói về tương lai’.<br /> <br /> Số 55.2017 XÂY DỰNG & ĐÔ THỊ 87<br /> XÂY DỰNG THẾ GIỚI<br /> <br /> Các buổi họp lấy ý kiến đóng góp từ cộng đồng về bản thị tốt nhất dựa trên bản sắc văn hoá và lịch sử của thành<br /> Chiến lược Melbourne đã được tổ chức tại các địa điểm phố Melbourne sẽ góp phần tạo nên một đô thị hiện đại,<br /> chính trong thành phố. Chiến lược này đã phản ánh tầm văn minh gắn liền cùng bản sắc văn hóa dân tộc.<br /> nhìn dài hạn về các mặt: Nhà ở, tạo việc làm và ổn định Chiến lược nhà ở cho người dân<br /> cuộc sống, tích hợp giao thông công cộng và cơ sở hạ Chiến lược xây dựng nhà ở nhằm đáp ứng khả năng<br /> tầng cũng như giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu. Chiến chi trả và đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dân thành<br /> lược nhằm giải quyết những thách thức về tăng trưởng phố. Thành phố Melbourne là một trong những thành<br /> dân số và thúc đẩy sự thịnh vượng kinh tế đồng thời bảo phố phát triển nhanh nhất ở Úc, chính vì vậy thành phố<br /> vệ môi trường và di sản của đô thị Melbourne. Chiến lược đã chuẩn bị kế hoạch cho sự tăng trưởng này. Chiến lược<br /> có các cách tiếp cận tổng hợp trong quy hoạch và phát nhà ở cho người dân nhằm thực hiện 3 mục đích chính:<br /> triển bao gồm các mặt: - Cung cấp nhà ở giá cả phải chăng hơn cho người có<br /> - Sử dụng đất đai thu nhập thấp và trung bình<br /> - Giao thông - Cải thiện thiết kế và tiêu chuẩn về môi trường của<br /> - Cơ sở hạ tầng xã hội và cộng đồng căn hộ mới<br /> Quy hoạch khu dân cư để quản lý phát triển nhà ở - Đảm bảo cho người dân được trang bị kiến thức và<br /> Năm 2011 có hơn 3,848 triệu người chuyển đến sinh thông tin cần thiết về nhà ở chất lượng tốt.<br /> sống và làm việc ở Melbourne. 5 năm sau (năm 2016) dân Phát triển thành phố là nơi phục vụ cuộc sống của<br /> cư ở đây đã tăng lên 5,200 triệu người và thực tế là ngày người dân<br /> càng có nhiều người coi thành phố này là nhà của họ. Vào năm 2015, thành phố Melbourne đã tiến hành<br /> Chính vì vậy, năm 2013, Melbourne đã tiến hành công tác công tác điều tra, nghiên cứu, phân tích khả năng đáp ứng<br /> quy hoạch các khu dân cư mới. Bộ trưởng Bộ Quy hoạch của thành phố. Công tác điều tra về khả năng đáp ứng của<br /> Richard Wynne MP, đã chỉ định Ban Tư vấn Quản lý Phát thành phố - một khía cạnh quan trọng của tất cả các đô<br /> triển Nhà ở (MRDAC) để xem xét quy trình phân bổ các thị đó là thành phố đã và đang đáp ứng, phục vụ được<br /> khu dân cư mới; thực hiện nhiệm vụ tư vấn điều chỉnh các nhu cầu hàng ngày của người dân hay chưa?<br /> dự án quy hoạch, đề xuất các phương án nâng cấp các Đây là một quá trình nghiên cứu lâu dài nhằm tìm ra<br /> khu dân cư cũng như lắng nghe các ý kiến đóng góp từ những giải pháp và tìm hiểu xem môi trường đô thị của<br /> các hội đồng, người dân và các doanh nghiệp đóng trên thành phố đang thay đổi như thế nào? Các nghiên cứu tập<br /> địa bàn thành phố. MRDAC sẽ mời các hội đồng, các tổ trung vào cách thức người dân sử dụng thành phố trong<br /> chức xã hội và người dân đưa ra ý kiến đóng góp và kinh cuộc sống hàng ngày từ các tòa nhà, lối đi bộ, đường phố<br /> nghiệm về việc quy hoạch các khu vực dân cư cho hiện đến các quảng trường, công viên và cây xanh… từ đó<br /> tại và tương lai nhằm đáp ứng được yêu cầu của cả thành đem đến những dữ liệu cơ bản mới nhất nhằm nâng cao<br /> phố và người dân. hiểu biết của người dân và của cơ quan quản lý về thành<br /> Chiến lược phát triển thành phố Melbourne dựa trên phố. Nghiên cứu khả năng đáp ứng cuộc sống của thành<br /> quy hoạch khu dân cư trong tương lai của Melbourne, cho phố Melbourne là cách tiếp cận tích hợp và năng động để<br /> thấy mức gia tăng về dân số sẽ được đáp ứng như thông tìm ra vai trò của thành phố ở hiện tại và tương lai, giúp<br /> qua sự mở rộng phát triển các khu vực đô thị và toàn bộ thành phố trở nên khả thi và dễ tiếp cận hơn với người<br /> khu vực ngoại ô rộng lớn của thành phố. Bên cạnh chiến dân từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân<br /> lược về quy hoạch khu dân cư, sự kết hợp đồng bộ với các thành phố.<br /> dịch vụ vận tải, dịch vụ cộng đồng và cơ sở hạ tầng đô<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 88 HỌC VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG VÀ ĐÔ THỊ Melbourne thực hiện quy hoạch khu dân cư để quản lý phát triển nhà ở<br /> XÂY DỰNG THẾ GIỚI<br /> <br /> Xây dựng khung phát triển cơ sở đưa ra một bản Dự thảo Chiến lược mới của Thành phố (MSS) trong đó nêu lên<br /> hạ tầng công cộng tầm nhìn dài hạn và chiến lược cho sự tăng trưởng và phát triển đô thị trong<br /> Thành phố Melbourne cần có một đó xác định Arden-Macaulay là một khu vực luôn luôn đổi mới, giúp thành phố<br /> khuôn khổ vững chắc dựa trên những đạt được mục tăng trưởng bền vững từ cộng đồng. Điều này đã đảm bảo cho<br /> bằng chứng, nghiên cứu và thực tiễn thành phố Melbourne được thiết kế và quản lý tốt, tiếp tục giữ vững là một nơi<br /> tốt nhất để đưa ra các quyết định về tuyệt vời để sống và làm việc.<br /> việc sẽ tài trợ và đưa ra các dự án xây Những hướng quy hoạch chính khu vực Arden-Macaulay:<br /> dựng cơ sở hạ tầng công cộng trong - Phát triển, mở rộng Trung tâm Arden trở thành trung tâm thành phố<br /> tương lai. Khung phát triển cơ sở hạ Melbourne.<br /> tầng công cộng được xây dựng nhằm - Phát triển ba trung tâm lõi của khu vực này hài hòa với các khu vực lân cận<br /> đảm bảo các khu vực tăng trưởng của - Mở rộng kết nối giao thông với các tuyến đường nội và ngoại tuyến trong<br /> đô thị có cơ sở hạ tầng công cộng Arden-Macaulay<br /> đầy đủ được phân bổ một cách công - Nâng cấp hành lang công viên Moonee Ponds Creek và thành lập 5 công<br /> bằng và hiệu quả. Khung quy định viên mới trong khu vực này.<br /> này nhằm xem xét vai trò và trách - Làm cho năng lượng, nước và chất thải của Arden-Macaulay trở nên<br /> nhiệm của công tác lập quy hoạch hiệu quả<br /> và cung cấp cơ sở hạ tầng công cộng<br /> cũng như các nguyên tắc để thành<br /> phố Melbourne có thể đưa ra quyết<br /> định về cơ sở hạ tầng công cộng<br /> trong tương lai. Quan trọng nhất là<br /> khung này phải có các cách tiếp cận<br /> sáng tạo về các cơ chế và mô hình tài<br /> trợ, bao gồm cơ hội hợp tác với Chính<br /> phủ, các tổ chức công hoặc các nhà<br /> phát triển để đáp ứng nhu cầu về các<br /> dịch vụ công cộng và cơ sở hạ tầng<br /> trong tương lai.<br /> MỘT SỐ DỰ ÁN QUY HOẠCH<br /> THÀNH PHỐ MELBOURNE<br /> Cấu trúc lại khu vực Arden-<br /> Quy họach lại khu vực Arden-Macaulay<br /> Macaulay<br /> Vào năm 2012, thành phố Quy hoạch lại phía Bắc và Tây thành phố Melbourne<br /> Melbourne tiến hành Kế hoạch Cấu Phục vụ sự gia tăng dân số cũng như việc làm tăng lên đáng kể của thành<br /> trúc, quy hoạch lại khu vực Arden- phố trong 30 năm tới, việc quy hoạch lại phía Bắc và Tây của Melbourne là yêu<br /> Macaulay để khu vực này trở thành cầu cần thiết đặt ra đối với chính quyền thành phố. Vào đầu năm 2000, Thành<br /> một khu đô thị mới hiện đại, nơi tập phố Melbourne đã xem xét việc cải tiến các không gian mở công cộng ở Bắc và<br /> trung nhiều cư dân và tăng trưởng Tây Melbourne. Khu vực phía Bắc có diện tích 130 ha bao gồm các đường phố<br /> việc làm trong vòng 30 năm tới. Kế Grattan, Swanston, Victoria, Peel, Capel, Courtney và Harcourt. Khu vực này có<br /> hoạch cấu trúc Arden-Macaulay cung sự đa dạng để phát triển kinh tế như: Công nghiệp, thương mại, bán lẻ và đông<br /> cấp một tầm nhìn dài hạn nhằm quản dân cư cùng với nhiều các tổ chức y tế, giáo dục và trung tâm nghiên cứu lớn<br /> lý bền vững sự đổi mới của khu vực và chợ Queen Victoria.<br /> này. Khu đô thị lớn này đã được thiết Phía Tây là các khu phố có ít công viên lớn nhưng còn nhiều đất trống ở<br /> kế quy hoạch bài bản từ việc sử dụng gần các nút giao thông của các tuyến phố. Những khu đất trống này hứa hẹn<br /> đất hợp lý như: Quy hoạch mới các sẽ cung cấp nhiều cây xanh hấp dẫn trong khu vực dày đặc các tòa nhà chung<br /> không gian mở, cải tiến và xây dựng cư cao tầng. Thành phố Melbourne đã đề xuất thiết kế các khu không gian mở<br /> những tuyến phố an toàn và hấp dẫn, nhỏ và đề xuất 9 địa điểm hứa hẹn nhất đưa ra lấy ý kiến của cộng đồng về mặt<br /> phát triển cơ sở hạ tầng bền vững kết quy mô, vị trí của không gian và khả năng của thành phố Melbourne để thay<br /> hợp với các phương tiện giao thông đổi từng vị trí trong khung thời gian ngắn đến trung bình cũng như việc thay<br /> đồng bộ. Thành Phố Melbourne đã đổi sang các vị trí khác xung quanh.<br /> <br /> Số 55.2017 XÂY DỰNG & ĐÔ THỊ 89<br /> XÂY DỰNG THẾ GIỚI<br /> <br /> Các chiến lược và hành động trong cá nhân nhằm có được kinh nghiệm tốt nhất trong việc tạo ra các khu vực<br /> kế hoạch cơ cấu khu vực phía Bắc và không gian công cộng tại Docklands và các khu vực xung quanh. Kế hoạch<br /> Tây thành phố gồm: này thể hiện sự cam kết của thành phố Melbourne trong việc tạo ra không<br /> - Các hoạt động lồng nghép để sử gian và kết nối công cộng tuyệt vời trong toàn thành phố.<br /> dụng đất phong phú và đa dạng. Các công trình công cộng tại đây cũng đặt ra các yêu cầu về tiêu chuẩn<br /> - Cấu trúc đô thị theo chiều cao thiết kế kỹ thuật đối với tất cả các công trình dân dụng, cảnh quan và cơ sở<br /> các công trình xây dựng, kiểu dáng và hạ tầng công cộng.<br /> mật độ các công trình. Quảng trường Lincoln<br /> - Giao thông và kết nối các phương Carlton Square của Lincoln là một trong những công viên lâu đời nhất của<br /> tiện nhằm đảm bảo sự liên thông và Melbourne và là nơi có sân chơi công cộng đầu tiên của thành phố.<br /> quản lý được lưu lượng xe tham gia Một trong những nhóm dân số phát triển nhanh nhất tại Melbourne là<br /> lưu thông, bãi đậu xe, đi bộ, xe đạp, các hộ gia đình và sinh viên sống trong những căn hộ trên cao và ít được tiếp<br /> phương tiện giao thông công cộng, cận với không gian mở, thì Lincoln Square là một điểm đến phổ biến. Giờ đây<br /> phương tiện cá nhân và các tuyến vận khu vực quảng trường đã được tu sửa, xây dựng hồ chứa nước mưa, chỉnh<br /> tải khác. trang lại cảnh quan để bảo đảm Lincoln Square đáp ứng được những mong<br /> - Thiết kế nhiều khu vực không đợi của cộng đồng trong tương lai.<br /> gian mở công cộng mới để đường Thành phố cũng kêu gọi sự tham vấn của cộng đồng cùng chung tay xây<br /> phố trở nên hấp dẫn và an toàn. dựng quảng trường Lincoln Square.<br /> - Phát triển cơ sở hạ tầng công Nâng cấp khu chợ Queen Victoria và Đại lộ Southbank<br /> cộng để cung cấp các dịch vụ cộng Bên cạnh việc giữ lại và khôi phục di sản của khu chợ Queen Victoria đồng<br /> đồng thời thành phố đã nâng cấp cơ sở vật chất cho thương nhân, khách hàng<br /> - Phát triển cơ sở hạ tầng bền vững và khách tham quan nhằm đảm bảo tính khả thi đối với các thế hệ doanh<br /> để đảm bảo rằng khu vực phía Bắc nghiệp nhỏ tương lai. Thành phố Melbourne nâng cấp khu chợ di sản dưới<br /> thành phố là một khu vực tự duy trì sự quản lý nghiêm ngặt. Đối với khu vực xung quanh khu chợ, thành phố<br /> có hiệu quả. Melbourne dự định biến khu vực này thành trung tâm phía bắc của thành<br /> Xây dựng khu vực không gian phố với một loạt những tiện ích như: Không gian công cộng mới xây dựng,<br /> công cộng tại Docklands bãi đậu xe đại, các căn hộ, các trung tâm chăm sóc trẻ em, phòng trưng bày,<br /> Các tổ chức công và tư nhân đều trung tâm cộng đồng và khách sạn.<br /> được mời tham gia các ý tưởng thiết Thành phố cho quy hoạch lại hệ thống giao thông giữa hai tuyến đường<br /> kế xây dựng khu vực không gian công của đại lộ Southbank Boulevard và Dodds Street để tạo ra 2,5 ha khu không<br /> cộng tại Docklands. Thành phố đã gian công cộng cho Southbank - Ngôi nhà nghệ thuật của Melbourne, khu<br /> kêu gọi sự kết nối giữa các tổ chức, vực kinh doanh thịnh vượng và nằm ngay phía trước trung tâm của thành<br /> <br /> Quy họach lại khu chợ Queen Victoria<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 90 HỌC VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG VÀ ĐÔ THỊ<br /> XÂY DỰNG THẾ GIỚI<br /> <br /> thống và cập nhật những tri thức mới để có thể đạt được<br /> một tầm nhìn về một thành phố bền vững, sáng tạo, hòa<br /> quyện sôi động và hưng thịnh.<br /> Mục tiêu 1: Thành phố quan tâm đến môi trường.<br /> Tính bền vững là cơ sở của tất cả các mục tiêu trong<br /> tương lai của Melbourne. Mục tiêu này đòi hỏi các thế hệ<br /> người dân lựa chọn cách thức đáp ứng nhu cầu của họ<br /> mà không ảnh hưởng đến khả năng đáp ứng các nhu cầu<br /> của những thế hệ trong tương lai.<br /> Ưu tiên 1.1: Duy trì sinh quyển đô thị<br /> Ưu tiên 1.2: Thích ứng với biến đổi khí hậu<br /> Mở rộng khu không gian công cộng tại Southbank<br /> Ưu tiên 1.3: Không thải ra khí nhà kính<br /> phố. Hiện tại, có hơn 18.000 cư dân sinh sống tại Ưu tiên 1.4: Lưu trữ và tái sử dụng nước mưa<br /> đại lộ Southbank và con số này dự kiến sẽ tăng lên Ưu tiên 1.5: Sử dụng nguồn lực hiệu quả<br /> 45.000 người vào năm 2035. Có khoảng 80.000 người Ưu tiên 1.6: Ghi nhận các lợi ích bền vững của mật độ<br /> khách tham quan Southbank mỗi ngày. Đây cũng đô thị<br /> là một trong những vùng ngoại ô đông dân nhất Mục tiêu 2: Thành phố vì người dân<br /> ở Melbourne nhưng khu vực này lại không có đủ Một thành phố luôn luôn chào đón tất cả mọi người.<br /> không gian công cộng cho người dân. Tại Southbank, Một thành phố mọi người có thể dễ dàng tiếp cận, giá cả<br /> mỗi cư dân hiện có 3m2 không gian công cộng, vì vậy phải chăng, an toàn và hấp dẫn. Quan tâm đến sức khoẻ<br /> Chiến lược Không gian mở của Thành phố Melbourne của người dân, phúc lợi xã hội, lôi kéo được sự tham gia<br /> khuyến khích mỗi cư dân sẽ có 20m2 không gian mở của cộng đồng và công bằng xã hội. Một thành phố mà<br /> công cộng. ở đó người dân có quyền tự do chính trị, tôn giáo và trí<br /> Năm 1988, Đại lộ Southbank vận chuyển 40.000 xe tuệ, nuôi dưỡng một nền văn hoá phong phú và đa dạng.<br /> một ngày. Hiện tại lưu lượng xe ở đây đã giảm xuống Thành phố tôn trọng, tôn vinh và chấp nhận sự đa<br /> còn 13.000 xe một ngày sau khi thành phố cho xây dạng của con người. Mọi người ở mọi lứa tuổi và khả<br /> dựng Queensbridge Square năm 2001. Thành phố năng đều cảm thấy an toàn và được trao quyền. Đưa yếu<br /> tiến hành quy hoạch lại Đại lộ Southbank và Đường tố thân thiện của gia đình trong thiết kế quy hoạch thành<br /> Dodds để tạo không gian công cộng mới, trong khi phố, đặt con người là trọng tâm.<br /> vẫn đáp ứng nhu cầu giao thông hiện tại của thành Ưu tiên 2.1: Một nơi tuyệt vời để sống<br /> phố. Dự án này là một cơ hội nhằm đáp ứng nhu Ưu tiên 2.2: Một cộng đồng lành mạnh<br /> cầu về không gian công cộng của người dân đang Ưu tiên 2.3: Thiết kế bởi người dân và cho người dân.<br /> gia tăng nhanh chóng về số lượng và tạo ra một loạt Ưu tiên 2.4: Giá cả phải chăng cho tất cả mọi người<br /> không gian công cộng độc đáo. Ưu tiên 2.5: Không gian công cộng có chất lượng<br /> MELBOURNE ĐỀ RA MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN Ưu tiên 2.6: Các cơ sở và dịch vụ cộng đồng giá cả<br /> THÀNH PHỐ ĐẾN NĂM 2026 phải chăng<br /> Thành phố Melbourne đã xây dựng mục tiêu phát Ưu tiên 2.7: Một thành phố toàn diện<br /> triển thành phố đến năm 2026 với 9 mục tiêu cơ bản Ưu tiên 2.8: Thành phố thân thiện của gia đình<br /> tạo nền tảng cho những cá nhân và tổ chức quan Ưu tiên 2.9: Hỗ trợ người vô gia cư<br /> tâm đến tương lai của thành phố cùng làm việc theo Mục tiêu 3: Thành phố sáng tạo<br /> mục tiêu chung đó. Khuôn khổ của các mục tiêu và Melbourne khuyến khích sự đổi mới và sáng tạo.<br /> ưu tiên dựa trên những điểm mạnh giúp cho thành Thành phố cổ vũ và đánh giá sự sáng tạo từ cộng đồng.<br /> phố Melbourne trở thành thành phố đáng sống nhất Thành phố sẽ đầu tư cho các ý tưởng sáng tạo của người<br /> ở thời điểm hiện tại và cho thế hệ tương lai. dân thuộc mọi nguồn gốc và khả năng trong tất cả các<br /> Mục tiêu đã xác định rõ Melbourne tự hào là một mục đích mà họ theo đuổi. Danh tiếng của thành phố<br /> thành phố có nền văn hoá, tri thức và di sản Thổ dân. Melbourne sẽ thu hút và giữ chân những người tiên<br /> Melbourne vinh danh những người dân mở cõi đầu phong trong nghệ thuật sáng tạo và đổi mới, giúp họ<br /> tiên đã chia sẻ đất của họ cho những người đến sau. đóng góp vào sự thịnh vượng của thành phố.<br /> Cùng nhau, hậu duệ của những người đầu tiên định Ưu tiên 3.1: Tăng cường sự sáng tạo<br /> cư ở Melbourne đã chia sẻ những hiểu biết truyền Ưu tiên 3.2: Đánh giá có sự sáng tạo của cộng đồng<br /> <br /> Số 55.2017 XÂY DỰNG & ĐÔ THỊ 91<br /> XÂY DỰNG THẾ GIỚI<br /> <br /> Ưu tiên 3.3: Tôn vinh sự đa dạng sáng tạo Mục tiêu 7: Thành phố thảo luận<br /> Ưu tiên 3.4: Thúc đẩy sự thịnh vượng bằng cách đầu Melbourne sẽ thực hiện chính sách khuyến khích sự<br /> tư vào sự sáng tạo dân chủ cùng tham gia vào các quyết sách quan trọng.<br /> Mục tiêu 4: Một thành phố thịnh vượng Melbourne lắng nghe ý kiến từ cộng đồng: Sẽ có những<br /> Ưu tiên 4.1: Một thành phố an toàn và linh hoạt cuộc đối thoại, thảo luận và hành động có trách nhiệm.<br /> Ưu tiên 4.2: Thu hút và hỗ trợ các ngành nghề kinh Khai thác công nghệ thông tin mới cho phép công dân<br /> doanh hiện có và mới tham gia sâu vào các quy trình quản trị địa phương.<br /> Ưu tiên 4.3: Một thành phố của các sự kiện Ưu tiên 7.1: Chủ trì dân chủ<br /> Ưu tiên 4.4: Một nơi tuyệt vời để tham quan Ưu tiên 7.2: Trao quyền cho cộng đồng địa phương<br /> Ưu tiên 4.5: Một xã hội từ thiện Ưu tiên 7.3: Một thành phố hợp tác<br /> Mục tiêu 5: Thành phố của tri thức Ưu tiên 7.4: Đảm bảo cam kết của công dân với các<br /> Trong một thành phố tri thức, sức mạnh tập thể của công nghệ mới<br /> trí tuệ và kinh nghiệm thúc đẩy sự thịnh vượng của thành Ưu tiên 7.5: Mở dữ liệu của chính phủ<br /> phố, khả năng cạnh tranh trên toàn cầu và nâng cao chất Mục tiêu 8: Thành phố quản lý sự thay đổi<br /> lượng cuộc sống của người dân. Thành phố sẽ hỗ trợ một Ưu tiên 8.1: Quản lý mật độ gia tăng<br /> hệ thống nghiên cứu giáo dục có nguồn lực tốt hợp tác Ưu tiên 8.2: Một thành phố trực tuyến<br /> với doanh nghiệp nhằm tạo ra một lực lượng lao động có Ưu tiên 8.3: Lập kế hoạch cho cơ sở hạ tầng dài hạn<br /> tay nghề cao và có năng lực. Xây dựng một nền văn hoá Ưu tiên 8.4: Đổi mới công nghệ đô thị<br /> sống động và hợp tác. Ưu tiên 8.5: Sử dụng dữ liệu để tạo ra một thành phố<br /> Ưu tiên 5.1: Duy trì việc giáo dục sớm tốt hơn<br /> Ưu tiên 5.2: Quan tâm đến giáo dục Tiểu học và Ưu tiên 8.6: Hỗ trợ mọi người chuyển đổi sang công<br /> Trung học nghệ mới<br /> Ưu tiên 5.3: Đi đầu trong giáo dục Đại học, nghiên cứu Mục tiêu 9: Thành phố của những người Thổ dân<br /> sinh và đổi mới Văn hoá, tri thức và di sản của thổ dân sẽ làm phong<br /> Ưu tiên 5.4: Hỗ trợ học tập suốt đời phú thêm sự phát triển của thành phố. Melbourne sẽ<br /> Mục tiêu 6: Một thành phố được kết nối luôn là nơi tổ chức các sự kiện quan trọng có ý nghĩa xã<br /> Trong một thành phố được kết nối, mọi người và hội, giáo dục, thể thao và văn hóa.<br /> hàng hoá có thể di chuyển đến và vào thành phố một Ưu tiên 9.1: Nhận thức về bản sắc thổ dân của mình<br /> cách hiệu quả. Để thành phố phát triển và hướng đến sự Ưu tiên 9.2: Được giáo dục về nền văn hoá thổ dân<br /> thịnh vượng, đòi hỏi thành phố phải có kế hoạch cho một Ưu tiên 9.3: Thịnh vượng từ sự tập trung của người<br /> mạng lưới vận tải hiệu quả và bền vững. Công nghệ và thổ dân<br /> các hình thức chuyển đổi phương tiện giao thông sáng Ưu tiên 9.4: Thu hút người thổ dân trong quản lý đất<br /> tạo sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc thay đổi đô thị<br /> cách thức di chuyển của con người và hàng hoá. Các cơ Phát triển đô thị bền vững trên thế giới nói chung và ở<br /> quan quản lý sẽ hợp tác với các đơn vị có liên quan để nước ta nói riêng là một nhiệm vụ hết sức cấp bách hiện nay,<br /> thực hiện các biện pháp giúp người dân dễ dàng lựa chọn cần có sự quan tâm tham gia của tất cả các cấp chính quyền<br /> các phương tiện khi đi du lịch đến và quanh thành phố và mọi thành phần xã hội. Kinh nghiệm trong các chiến lược<br /> như: xe đạp, xe điện, xe buýt, xe lửa hay xe hơi… để giúp quy hoạch và xây dựng thành phố Melbourne (Úc) – Một<br /> thành phố phát triển bền vững và thông minh hơn. thành phố đáng sống nhất thế giới đã phần nào giúp nước<br /> Ưu tiên 6.1: Một thành phố tuyệt vời để đi bộ ta học tập nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực cho công tác<br /> Ưu tiên 6.2: Thành phố thuận tiện để đi xe đạp xây dựng và phát triển đô thị.<br /> Ưu tiên 6.3: Cung cấp phương tiện giao thông công<br /> cộng hợp nhất và hiệu quả Tài liệu tham khảo<br /> Ưu tiên 6.4: Thực hiện vận chuyển đô thị sáng tạo và - http://www.melbourne.vic.gov.au/building-and-<br /> có hiệu quả development/urban-planning/Pages/urban-planning.aspx<br /> Ưu tiên 6.5: Chuyển tiếp sang các công nghệ vận tải - https://en.wikipedia.org/wiki/Melbourne - Melbourne<br /> trong tương lai - http://www.vietnamplus.vn/thanh-pho-melbourne-<br /> Ưu tiên 6.6: Kết nối khu vực và toàn cầu la-noi-dang-song-nhat-trong-6-nam-lien-tiep/401681.<br /> vnp<br /> <br /> <br /> 92 HỌC VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG VÀ ĐÔ THỊ<br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2