Ngộ nhận và sự thật về văn hóa kinh doanh ở Trung Quốc

Chia sẻ: Pho Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
127
lượt xem
58
download

Ngộ nhận và sự thật về văn hóa kinh doanh ở Trung Quốc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để tổng hợp những ngộ nhận phổ biến nhất về văn hóa kinh doanh, chúng tôi đã phỏng vấn hàng chục chuyên gia người Bắc Mỹ và châu Âu, kể cả những giám đốc người Trung Quốc hiện đang làm việc ở phương Tây, những người có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc ở Trung Quốc. Bài nghiên cứu này sẽ hé mở 3 sự thật về văn hóa kinh doanh ở Trung Quốc

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ngộ nhận và sự thật về văn hóa kinh doanh ở Trung Quốc

  1. Ng nh n và s th t v văn hóa kinh doanh Trung Qu c Văn hóa kinh doanh c a Trung Qu c c trưng n n i ngư i nư c ngoài khó lòng lĩnh h i tr n v n. t ng h p nh ng ng nh n ph bi n nh t v văn hóa kinh doanh, chúng tôi ã ph ng v n hàng ch c chuyên gia ngư i B c M và châu Âu, k c nh ng giám c ngư i Trung Qu c hi n ang làm vi c phương Tây, nh ng ngư i có ít nh t 3 năm kinh nghi m làm vi c Trung Qu c. Bài nghiên c u này s hé m 3 s th t v văn hóa kinh doanh Trung Qu c. Nh ng ai t ng làm vi c v i ngư i Trung Qu c u c m nh n ư c ây là m t n n văn hóa a di n và d thay i. Các nhà qu n lý Trung Qu c có th t n d ng l i th c a c hai n n văn hóa kinh doanh ông và Tây, ng th i phát tri n kh năng làm vi c linh ho t trong b t kỳ n n văn hóa nào. "Ngư i Trung Qu c có th n g p b n mà không c n h n trư c. Và tôi cũng có th làm i u tương t . N u có 30 phút r i, tôi ch c n m t cu c g i ng n g n t taxi và n thăm m t ngư i ang làm vi c g n ó", m t giám c chia s . Ng nh n 1: Ch nghĩa t p th S th t: Ch nghĩa cá nhân Wei Chen, Giám c ngư i Trung Qu c c a chu i c a hàng chuyên bán các s n ph m xa x Paris cho r ng s phát tri n c a ch nghĩa cá nhân xu t phát t vi c cái tôi c a ngư i Trung Qu c ã b è nén trong su t nhi u th
  2. h . "Khi còn nh , tôi thư ng b ph t vì dám vư t kh i nh ng l l i thông thư ng, và ngư i l n thư ng b o tôi "ph i bi t khiêm như ng". Nhưng tôi ã rũ b ư c tr ng thái tâm lý này v i m t ni m vui mãnh li t. Trung Qu c, chúng tôi r t hào h ng ti n v tương lai. Ngư i phương Tây thư ng cho r ng phong cách c a chúng tôi có ph n t cao và quy t li t". Giám c m t hãng dư c Canada chia s : "Ngư i Trung Qu c ngày càng coi tr ng l i ích b n thân, th m chí h x p nó trên c công ty, c ng ng và t qu c. Nó không gi ng b t kỳ th gì tôi t ng tr i nghi m phương Tây. Nư c M thư ng ư c ánh giá là qu c gia cao t do cá nhân nh t th gi i, nhưng nó v n chưa là gì n u so sánh v i Trung Qu c". K t qu ph ng v n cũng c p n Cách m ng văn hóa, chính sách m t con, và quá trình di cư hàng lo t n các thành ph l n và xem chúng như nh ng nhân t c a quá trình giãi mã tinh th n t p th c a ngư i Trung Qu c. M t úng c a ng nh n này: Ngư i Trung Qu c thư ng quy t nh theo s ông và c bi t r t gi i làm vi c theo nhóm. Ng nh n 2: Suy nghĩ c n tr ng v dài h n S th t: Ph n ng t c th i Các nhà qu n lý u nh t trí cho r ng t c ra và th c hi n quy t nh Trung Qu c là phi thư ng so v i phương Tây, nơi "chúng tôi m t nhi u th i gian c g ng d oán tương lai và... th t b i", Frédéric Maury, giám c ngư i Pháp c a m t công ty d ch v k thu t, chia s . " Trung Qu c, không ai nghĩ n tương lai". i u này nghe có v cư ng i u nhưng l i nh n ư c s ng tình c a m t v giám c t ng làm vi c cho World Bank t i Trung Qu c hàng ch c năm tr i, và theo ông, ngành d ch v h u c n c a nư c này dù không phát tri n
  3. b ng phương Tây nhưng l i có kh năng x lý nh ng tình hu ng t xu t m t cách hoàn h o n không ng . "Tôi ã tham gia hàng ch c, n u không mu n nói là hàng trăm khóa ào t o Trung Qu c và không l n nào khóa h c di n ra theo k ho ch c . M i th u thay i vào phút chót: gi ng viên, ch và th m chí là a i m. Tuy nhiên, k t c c bao gi cũng n th a c ". M t úng c a ng nh n này: Các m i quan h trong kinh doanh và chính sách c a chính ph u ư c xây d ng cho dài h n. Ng nh n 3: Không dám ch p nh n r i ro S th t: Có kh năng ch u r i ro " phương Tây, khi tranh lu n m t i u gì ó, chúng tôi in nó ra, ti p t c tranh lu n và th c hi n m t s phân tích", Michael Drake, m t chuyên viên h u c n ngư i Anh chia s , "Còn Trung Qu c thì 'R i, chúng ta ã quy t xong, xong, b t tay làm nào!'" Nhi u ngư i tin r ng dám ch p nh n r i ro s ng nghĩa v i giúp công ty tăng trư ng. Và nói như Edith Coron, m t chuyên gia tư v n và hu n luy n các v n v b t ng văn hóa, "trong m t môi trư ng mà tăng trư ng GDP lúc nào cũng trên 10% m t năm thì có th hi u ư c vì sao m c ch p nh n r i ro c a các doanh nhân ngư i Trung Qu c ây l i cao như th ". Wei Chen kh ng nh "Chúng tôi không mu n b l b t kỳ giây phút nào. Chúng tôi r t t tin và chúng tôi nhìn nh n r i ro m t cách r t thoáng". M t úng c a ng nh n này: Nh ng công nhân ngư i Trung Qu c thư ng không dám ưa ra ý ki n cá nhân hay th o lu n m t cách c i m khi có s hi n di n c a c p trên.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản