nh chỉ hoạt động trường cao đẳng

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
163
lượt xem
11
download

nh chỉ hoạt động trường cao đẳng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trình tự thực hiện - Vụ Tổ chức cán bộ nhận toàn bộ hồ sơ, biên bản họp, biên bản làm việc, biên bản thẩm định, ý kiến của các đơn vị có liên quan, kết luận thẩm định do Vụ Kế hoạch - Tài chính bàn giao; dự thảo quyết định, lập tờ trình Bộ trưởng duyệt và ký quyết định đình chỉ hoạt động trường cao đẳng; đóng dấu quyết định; phát hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: nh chỉ hoạt động trường cao đẳng

  1. 12. Đình chỉ hoạt động trường cao đẳng a. Trình tự thực hiện - Vụ Tổ chức cán bộ nhận toàn bộ hồ sơ, biên bản họp, biên bản làm việc, biên bản thẩm định, ý kiến của các đơn vị có liên quan, kết luận thẩm định do Vụ Kế hoạch - Tài chính bàn giao; dự thảo quyết định, lập tờ trình Bộ trưởng duyệt và ký quyết định đình chỉ hoạt động trường cao đẳng; đóng dấu quyết định; phát hành. b. Cách thức thực hiện - Qua đường bưu điện hoặc tại Bộ phận ‘một cửa” - Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo, tại cơ sở Đào tạo. c. Thành phần, số lượng hồ sơ Thành phần hồ sơ bao gồm: - Tờ trình báo cáo về lý do đình chỉ hoạt động trường cao đẳng; - Công văn ý kiến và kiến nghị về trường của Bộ chủ quản (nếu là trường thuộc các bộ, ngành), của Uỷ Ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (nếu là trường thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) và Công văn ý kiến và kiến nghị về trường của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố nơi trường đặt trụ sở; - Biên bản họp, biên bản làm việc, biên bản thẩm định; - Ý kiến bằng văn bản của các đơn vị thành viên hội đồng thẩm định và các đơn vị có liên quan; - Kết luận thẩm định. b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. d. Thời hạn giải quyết - Dự kiến 15 ngày. đ. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính - Cơ quan thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Cơ quan phối hợp (nếu có): Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo. e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính - Tổ chức. g. Mẫu đơn, mẫu tờ khai - Không.
  2. h. Phí, lệ phí - Không. i. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính - Quyết định hành chính. k. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính Thông tư số 14/2009/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường cao đẳng. - Vi phạm các quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục ở mức độ phải đình chỉ. - Vì lý do khách quan nhà trường không thể bảo đảm hoạt động bình thường đáp ứng yêu cầu của trường cao đẳng. l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính - Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14/6/2005. - Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục. - Quyết định số 2368/QĐ-BGDĐT ngày 09/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai áp dụng cơ chế “một cửa” tại Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Quyết định số 39/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 28/8/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của các trường ngoài công lập. - Quyết định số 37/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/8/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Qui chế tạm thời Trường cao đẳng cộng đồng. - Thông tư số 14/2009/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường cao đẳng.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản