ÔN TẬP VỀ HTML

Chia sẻ: Danh Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:36

0
259
lượt xem
127
download

ÔN TẬP VỀ HTML

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

HTML (Hyper Text Markup Language - Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản) Là một ngôn ngữ dùng để xây dựng một trang Web. Chứa các thành phần định dạng để báo cho trình duyệt Web biết cách để hiển thị một trang Web. Một trang web thông thường gồm có 2 thành phần chính: – Dữ liệu của trang web (văn bản, âm thanh, hình ảnh...) – Các thẻ (tag) HTML dùng để định dạng mô tả cách thức các dữ liệu trên hiển thị trên trình duyệt. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ÔN TẬP VỀ HTML

 1. Bài giảng môn học ÔN TẬP VỀ HTML Khoa Công nghệ thông tin Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Thiết kế & Lập trình WEB 2
 2. Thiết kế & Lập trình WEB 2 – Ôn tập HTML Giới thiệu về HTML HTML (Hyper Text Markup Language - Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản) Là một ngôn ngữ dùng để xây dựng một trang Web. Chứa các thành phần định dạng để báo cho trình duyệt Web biết cách để hiển thị một trang Web. Một trang web thông thường gồm có 2 thành phần chính: – Dữ liệu của trang web (văn bản, âm thanh, hình ảnh...) – Các thẻ (tag) HTML dùng để định dạng mô tả cách thức các dữ liệu trên hiển thị trên trình duyệt. © 2007 Khoa CNTT – ĐH KHTN
 3. Thiết kế & Lập trình WEB 2 – Ôn tập HTML Cấu trúc trang HTML Phần đầu Tiêu đề trang HTML Bắt đầu và Kết thúc của trang HTML Nội dung 1 Nội dung Nội dung 2 trang HTML Nội dung 3 © 2007 Khoa CNTT – ĐH KHTN
 4. Thiết kế & Lập trình WEB 2 – Ôn tập HTML Cấu trúc 1 tài liệu HTML – Ví dụ Welcome to HTML My first HTML document © 2007 Khoa CNTT – ĐH KHTN
 5. Thiết kế & Lập trình WEB 2 – Ôn tập HTML Danh sách - List © 2007 Khoa CNTT – ĐH KHTN
 6. Thiết kế & Lập trình WEB 2 – Ôn tập HTML © 2007 Khoa CNTT – ĐH KHTN
 7. Thiết kế & Lập trình WEB 2 – Ôn tập HTML Hình ảnh - Image © 2007 Khoa CNTT – ĐH KHTN
 8. Thiết kế & Lập trình WEB 2 – Ôn tập HTML Ví dụ © 2007 Khoa CNTT – ĐH KHTN
 9. Thiết kế & Lập trình WEB 2 – Ôn tập HTML myimage.gif © 2007 Khoa CNTT – ĐH KHTN
 10. Thiết kế & Lập trình WEB 2 – Ôn tập HTML Bảng - Table © 2007 Khoa CNTT – ĐH KHTN
 11. Thiết kế & Lập trình WEB 2 – Ôn tập HTML Bảng – Table (tt) © 2007 Khoa CNTT – ĐH KHTN
 12. Thiết kế & Lập trình WEB 2 – Ôn tập HTML Bảng – Table (tt) © 2007 Khoa CNTT – ĐH KHTN
 13. Thiết kế & Lập trình WEB 2 – Ôn tập HTML © 2007 Khoa CNTT – ĐH KHTN
 14. Thiết kế & Lập trình WEB 2 – Ôn tập HTML © 2007 Khoa CNTT – ĐH KHTN
 15. Thiết kế & Lập trình WEB 2 – Ôn tập HTML © 2007 Khoa CNTT – ĐH KHTN
 16. Thiết kế & Lập trình WEB 2 – Ôn tập HTML © 2007 Khoa CNTT – ĐH KHTN
 17. Thiết kế & Lập trình WEB 2 – Ôn tập HTML © 2007 Khoa CNTT – ĐH KHTN
 18. Thiết kế & Lập trình WEB 2 – Ôn tập HTML Topleft.png Top.png Topright.png left.png right.png bottomleft.png Bottom.png bottomright.png © 2007 Khoa CNTT – ĐH KHTN
 19. Thiết kế & Lập trình WEB 2 – Ôn tập HTML © 2007 Khoa CNTT – ĐH KHTN
 20. Thiết kế & Lập trình WEB 2 – Ôn tập HTML Liên kết – Hyperlink Cú pháp :

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản