Phát hiện điếc sớm ở trẻ nhũ nhi bằng giọng nữ

Chia sẻ: Bun Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
48
lượt xem
3
download

Phát hiện điếc sớm ở trẻ nhũ nhi bằng giọng nữ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trẻ sơ sinh nhạy cảm với âm thanh tần số cao. Vì vậy, có thể dùng giọng nữ để thử xem bé có nghe tốt không. Nên thử bằng giọng của mẹ vì bé đã quen với giọng nói này từ thuở chưa lọt lòng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phát hiện điếc sớm ở trẻ nhũ nhi bằng giọng nữ

  1. Phát hi n i c s m tr nhũ nhi b ng gi ng n Tr sơ sinh nh y c m v i âm thanh t n s cao. Vì v y, có th dùng gi ng n th xem bé có nghe t t không. Nên th b ng gi ng c a m vì bé ã quen v i gi ng nói này t thu chưa l t lòng. Bác sĩ Nguy n Th Bích Th y, Trư ng khoa Thính h c B nh vi n Tai mũi h ng TP HCM, cho bi t, i c tr thư ng i kèm m t t t khác là câm (không ti p xúc ư c v i âm thanh nên tr không th h c nói). i u này s không x y ra n u ch ng i c ư c phát hi n và can thi p k p th i. Tr s ư c ch nh eo máy nghe s m ( eo trư c sáu tháng tu i s có hi u qu hơn nhi u so v i các trư ng h p mu n hơn). Phát hi n i c s m tr nhũ nhi b ng gi ng nói n là phương pháp d th c hi n nh t và không t n ti n.
  2. Ch n phòng th yên tĩnh, ánh sáng d u, cách âm càng t t. Tr ư c t n m trên giư ng. có k t qu chính xác, ngư i m nên th lúc tr m i v a thiu thiu ng (khi th c tr thư ng có nh ng c ng ng u nhiên ho c áp ng do nhìn th y). Lúc ó, bé thư ng n m yên nên nh ng áp ng v i âm th d ư c quan sát nh t. Ngư i th ng cách tr 1 m và phát ra các âm lư i như: A, I, M, S, X. Cư ng âm thanh phát ra làm sao cho v a dao ng kho ng 60-70 dB (tương ương v i m t gi ng nói bình thư ng). Th i gian phát ra âm thanh kho ng 2-5 giây. Khi nghe âm thanh, các ph n ng c a tr có th là: m m t, ch p m t, cư i, v n mình, ng ngu y chân tay. Có th th nhi u l n c ng c thêm k t qu thu ư c, vì nhi u tr có th không ph n ng ho c ph n ng ch m dù s c nghe bình thư ng. N u bé không có ph n ng ho c ph n ng không rõ v i âm thanh, cha m nên ưa n B nh vi n Tai mũi
  3. h ng ch n oán chính xác b ng các phương pháp khách quan, hi n i như o âm c tai (OAE), o i n thính giác thân não (ABR). N u k t qu là nghe kém, bé s ư c ki m tra ABR hai l n n a. N u k t qu ba l n như nhau, tr s ư c ch nh mang máy nghe, theo dõi nh kỳ hi u ch nh và ánh giá hi u qu eo máy. Trong th c t , dù ã ư c thông tin y v tình tr ng nghe kém nhưng nhi u gia ình v n không ch p nh n th c t và không ng ý cho eo máy. H thư ng ưa tr quay l i g p bác sĩ sau vài năm ho c hơn, khi n vi c t p luy n ph c h i ngôn ng cho tr càng thêm khó khăn. Ngư c l i, nh ng tr i cv a (kho ng 2, 3) eo máy nghe s m thư ng ph c h i ngôn ng g n như hoàn toàn.
Đồng bộ tài khoản