PHONG CÁCH VÀ UY TÍN CỦA CÁN BỘ LÃNH ĐẠO TRONG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
550
lượt xem
144
download

PHONG CÁCH VÀ UY TÍN CỦA CÁN BỘ LÃNH ĐẠO TRONG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phong cách (tác phong) làm việc của cán bộ lãnh đạo doanh nghiệp là tổng thể các biện pháp, các thói quen, các cách cư xử đặc trưng mà người đó thường sử dụng trong giải quyết công việc hàng ngày để hoàn thành nhiệm vụ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: PHONG CÁCH VÀ UY TÍN CỦA CÁN BỘ LÃNH ĐẠO TRONG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

  1. PHONG CÁCH VÀ UY TÍN CỦA CÁN BỘ LÃNH ĐẠO TRONG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP 1. Phong cách làm việc của cán bộ lãnh đạo doanh nghiệp 2. Uy tín của cán bộ lãnh đạo doanh nghiệp 1 - Phong cách làm việc của cán bộ lãnh đạo doanh nghiệp a. Khái niệm Phong cách (tác phong) làm việc của cán bộ lãnh đạo doanh nghiệp là tổng thể các biện pháp, các thói quen, các cách cư xử đặc trưng mà người đó thường sử dụng trong giải quyết công việc hàng ngày để hoàn thành nhiệm vụ. b. Các phong cách làm việc cơ bản - Phong cách cưỡng bức: Là phong cách làm việc mà giám đốc chỉ dựa vào kinh nghiệm, uy tín, chức trách của mình để tự đề ra các quyết định rồi bắt buộc các cấp dưới quyền phải thực hiện nghiêm chỉnh, không cho thảo luận hoặc bàn bạc gì thêm. Phong cách này có ưu điểm là giải quyết mọi vấn đề một cách nhanh chóng, nó đặc biệt cần thiết khi tập thể mới được thành lập lúc có nhiều mâu thuẫn và sự không thống nhất trong hệ thống. Phong cách này cũng đặc biệt cần thiết khi phải giải quyết các vấn đề riêng, các vấn đề phải giữ bí mật thuộc thẩm quyền trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo doanh nghiệp. Nhược điểm của phong cách này là nó triệt tiêu tính sáng tạo của mọi người trong doanh nghiệp. - Phong cách dân chủ: Người cán bộ lãnh đạo doanh nghiệp có phong cách làm việc dân chủ thường thu hút tập thể vào tham gia thảo luận để quyết định các vấn đề của doanh nghiệp; bản thân chỉ tự quyết định các vấn đề thuộc trách nhiệm, còn các vấn đề khác thường ủy quyền cho cấp dưới được tự quyết định trong giới hạn cho phép do đó cấp dưới phấn khởi và hồ hởi làm việc.
  2. Nhược điểm của phong cách này là nếu người cán bộ lãnh đạo doanh nghiệp nếu sử dụng phong cách này mà là người nhu nhược sẽ dẫn đến tình trạng theo đuôi quần chúng, các quyết định đưa ra chậm chạp để lỡ mọi cơ hội thuận tiện. - Phong cách tự do: Người cán bộ lãnh đạo doanh nghiệp có phong cách này thamn gia rất ít vào công việc của tập thể, thường truyền đạt chỉ thị, quyết định của mình cho các cấp phó rồi để cho tập thể tự do làm việc. Phong cách này tạo cho hệ thống được tự do hành động, tự do sáng tạo. Nhược điểm của phong cách này là dễ đưa hệ thống tới chỗ đổ vỡ, mạnh ai nấy lo. Cho nên chỉ dùng nó khi đem thảo luận các vấn đề nhất định nào đó mà thôi. - Phong cách phát hiện vấn đề về mặt tổ chức: Người cán bộ lãnh đạo doanh nghiệp có phong cách làm việc kiểu này thường ít câu nệ về hình thức làm việc. Mà luôn luôn phát hiện ra các vấn đề mới để tổ chức thực hiện thành công nó. Muốn có phong cách này, người cán bộ lãnh đạo doanh nghiệp phải có bề dày về công tác chuyên môn, có quan hệ rộng rãi với môi trường, có động cơ làm việc đúng đắn và tỉnh táo. Đây là phong cách làm việc của những người lãnh đạo có tài. c. Cơ sở của việc phân loại phong cách quản lý Đó là việc dựa vào cách sử dụng hai khuynh hướng tổ chức người lao động: (1) Dựa trên sự cam kết (lo lắng thay đổi cải tiến, có tình cảm với chủ doanh nghiệp, các kích thích lao động và mong muốn giúp doanh nghiệp thịnh đạt) và (2) Dựa trên sự hợp tác (sự tin tưởng lẫn nhau, các quan hệ nội bộ có hiệu quả, làm việc theo nhóm và việc lưu thông tin trong doanh nghiệp. 2 - Uy tín của cán bộ lãnh đạo doanh nghiệp a. Khái niệm Uy tín của cán bộ lãnh đạo doanh nghiệp là mức độ hiệu quả của sự tác động của họ đối với người khác (nhất là với cấp dưới) trong công việc của mình. Uy tín có hai loại, uy tín quyền lực do địa vị chính thức ở hệ thống và trong xã hội đem lại và uy tín cá nhân là kết quả của phẩm chất, của sự uy tín cá nhân đem lại. b. Các nguyên tắc tạo lập uy tín
  3. - Nhanh chóng tạo được thắng lợi ban đầu cho hệ thống và tạo ra thắng lợi liên tục. - Tạo được sự nhất trí cao độ trong doanh nghiệp. - Đi theo con đường sáng sủa, tránh mọi thủ đoạn đen tối xấu xa. - Không được dối trá, đã hứa là phải thực hiện. - Biết sử dụng tốt các cán bộ giúp việc. - Mẫu mực về đạo đức, được quần chúng tin tưởng và bảo vệ.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản