Pixel Sites

Chia sẻ: Nguyen Phu Gia | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
48
lượt xem
4
download

Pixel Sites

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'pixel sites', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Pixel Sites

  1. DREAWEAVER 8 BÌA 10 NGÀY 15.8.2006 SOẠN SÁCH DREAMWEAVER 8 CỦA KS TRẦN VIỆT AN I.PIXEL SITES : Hiển thị các Files trên Desktop . 1. Menu Site > Manage Sites > Ra bảng Manage Sites > Nhấp New > Site > Chọn Tab  Advanced > Cột Trái chọn Local Info ( Site Cục Bộ trong Ổ Cứng ) > Bên Phải Site  Name nhập : Pixel Sites. 2. Nhấp Nút Browse của Local Root Folder để tạo đường dẫn đến Desktop nơi chứa các  Pixel Sites > Chọn Desktop > Nhấp Thẻ Select > Ok. 3. Bảng Updating The Site Cache chạy tải về > Done . 4. Bên Phải : Cột Panel Files đẽ hiện đủ các Files trên desktop. (H1). 1
  2. II.HIỆU CHỈNH 1 SITE ( Trang Web ) : 1. Menu Site > Manage Sites > New > Site > Site name nhập : website8. 2. Nhấp Nút Browse của Local Root Folder > Desktop > website8> Select > Ok. 3. Ra Bảng Manage Sites > Đang chọn website8 > Edit > Chọn Thẻ Advanced. 4. Cột Trái là các hạng Mục bạn cần chọn để thay đổi Site website8 nầy. Khi bạn chọn 1  Hạng Mục thì bÊN Phải sẽ hiển thị các Trường tương ứng để bạn nhập thay đổi. 5.   Thí dụ  : Cột Trái chọn REMOTE INFO ( Vào Site Từ Xa ) : • Access chọn FTP. • FTP Host : www.freewebtown.com ( Host của trang Web website8). • Log In : utbinh005. • Password : ooooooooo> Nhấp Nút Save. Nhấp Thẻ TEST để kiểm tra sự kết nối giữa Dreamweaver và Host nầy . Ra bảng  Thông báo kết nối hoàn tất > OK . (H2). 6. Các thay đổi hiển thị trong Bảng nầy , bạn đánh dấu các tùy chọn mà bạn muốn thực  hiện > Ok > Ra Bảng Manage Sites > Done. 2
  3. 3

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản