intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Quản Lý Client Access trên Exchange Server 2007 - Phần I: SMTP, MAPI...

Chia sẻ: Nguyen Tien Lich | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:29

180
lượt xem
59
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong hệ thống mail thông thường, để kết nối tới mail server ta phải sử dụng các chương trình mail client như Outlook Express, Windows Mail, Microsoft Outlook, Eudora… Microsoft Exchange Server là một trong những Mail Server hỗ trợ đầy đủ các protocol kết nối như: SMTP,ESMTP, MAPI(RPC), POP, IMAP, HTTP. Trong hệ thống Exchange, để sử dụng tất cả các...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quản Lý Client Access trên Exchange Server 2007 - Phần I: SMTP, MAPI...

 1. Quản Lý Client Access trên Exchange Server 2007 - Phần I: SMTP, MAPI... http://msopenlab.com/index.php?option=com_content&view=article&id=... 1. Skip to Menu 2. Skip to Content 3. Skip to Footer> User Area Register Free Contact Us Loading... Home IT-Training Courses Windows Server Messaging System Sharepoint Server Network Security Virtualization Technologies Other Technology Quản Lý Client Access trên Exchange Server 2007 - Phần I: SMTP, MAPI (RPC), POP, IMAP, Outlook Web Access (HTTP) Viết bởi Trần Thủy Hoàng Thứ bảy, 01 Tháng 11 2008 00:00 Trong hệ thống mail thông thường, để kết nối tới mail server ta phải sử dụng các chương trình mail client như Outlook Express, Windows Mail, Microsoft Outlook, Eudora… Microsoft Exchange Server là một trong những Mail Server hỗ trợ đầy đủ các protocol kết nối như: SMTP,ESMTP, MAPI(RPC), POP, IMAP, HTTP. Trong hệ thống Exchange, để sử dụng tất cả các tính năng của Exchange Server hỗ trợ (Gởi nhận e-mail, truy cập Public Folder, Exchange Address List…), các user phải kết nối tới Exchange server bằng MAPI, một trong các chương trình MAPI Client là Microsoft Outlook. Đặt điểm của protocol MAPI là kết nối theo cơ chế Remote Procedure Call (RPC). Cơ chế kết nối của RPC có cấp độ bảo mật không cao vì Exchange server cho phép các Client kết nối vào Endpoint Mapper (EPM), nên Exchange server có thể bị lộ port khi cho phép các máy client từ Internet kết nối RPC. 1 of 29 6/17/2011 1:45 PM
 2. Quản Lý Client Access trên Exchange Server 2007 - Phần I: SMTP, MAPI... http://msopenlab.com/index.php?option=com_content&view=article&id=... Vì vậy, để bảo mật các kết nối trong hệ thống Exchange chúng ta có các quy tắc sau: - Cho phép các client trong nội bộ kết nối tới Exchange Server bằng MAPI (RPC) - Không cho phép các client trên Internet kết nối tới Exchange server bằng MAPI (RPC), mà chỉ cho kết nối bằng POP, IMAP,HTTP, RPC over HTTP Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu cách cấu hình các cơ chế kết nối trong hệ thống Exchange Server 2007. Bài viết bao gồm các phần: Phần I: SMTP, MAPI (RPC), POP, IMAP, Oulook Web Access (HTTP) Phần II: SMTPS, POPS, IMAPS, Secure Outlook Web Access (HTTPS) Phần III: Oulook Anywhere (RPC over HTTP) Phần I bao gồm các bước: 1. Cấu hình Send Connector và Receive Connector 2. Kết nối MAPI (RPC) 3. Kết nối POP và SMTP 4. Kết nối IMAP và SMTP 5. Kết nối HTTP-Outlook Web Access II. Chuẩn bị - Một máy Exchange Server 2007 SP1 (DCA.msopenlab.com) - Một máy Client đã Join domain - Tạo 2 Mailbox User: Hieu và Trong có password là P@ssword III. Thực hiện 1. Cấu hình Send Connector và Receive Connector Sau khi cài đặt Exchange Server 2007, mặc định Exchange server không gởi và nhận mail được với domain khác. Để Exchange Server gởi mail tới domain khác ta phải tạo Send Connector, để Exchange Server nhận được mail từ domain khác ta phải cấu hình Receive Connector Tại máy Exchange Server, mở Exchange Management Console, bung Organization Configuration, chuột phải Hub Transport chọn New Send Connector Hộp thoại Introduction, đặt tên cho connector là “ Mail to Internet”, chọn Next 2 of 29 6/17/2011 1:45 PM
 3. Quản Lý Client Access trên Exchange Server 2007 - Phần I: SMTP, MAPI... http://msopenlab.com/index.php?option=com_content&view=article&id=... Hộp thoại Address Space, chọn Add. Hộp thoại SMTP Address Space, nhập dấu * vào ô Address, đánh dấu chọn Include all subdomains, nhập số 1 vào ô Cost, chọn OK, chọn Next Hộp thoại Network Setting, chọn Use domain name system (DNS) “MX” record to route mail automatically, chọn Next 3 of 29 6/17/2011 1:45 PM
 4. Quản Lý Client Access trên Exchange Server 2007 - Phần I: SMTP, MAPI... http://msopenlab.com/index.php?option=com_content&view=article&id=... Hộp thoại Source Server, chọn Next Hộp thoại New Connector, chọn New. Hộp thoại Completion, chọn Finish 4 of 29 6/17/2011 1:45 PM
 5. Quản Lý Client Access trên Exchange Server 2007 - Phần I: SMTP, MAPI... http://msopenlab.com/index.php?option=com_content&view=article&id=... Trong cửa sổ Exchange Management Console, bung Server Configuration, chọn Hub Transport, chuột phải Default DCA chọn Properties Trong hộp thoại Default DCA Properties, vào tab Authentication, bỏ dấu chọn Offer Basic authentication only after starting TLS 5 of 29 6/17/2011 1:45 PM
 6. Quản Lý Client Access trên Exchange Server 2007 - Phần I: SMTP, MAPI... http://msopenlab.com/index.php?option=com_content&view=article&id=... Trong hộp thoại Default DCA Properties, vào tab Permission Groups, đánh dấu chọn Anonymous users, chọn OK Tương tự, chuột phải Client DCA, chọn Properties 6 of 29 6/17/2011 1:45 PM
 7. Quản Lý Client Access trên Exchange Server 2007 - Phần I: SMTP, MAPI... http://msopenlab.com/index.php?option=com_content&view=article&id=... Trong hộp thoại Client DCA Properties, bỏ dấu chọn Offer Basic authentication only after starting TLS Trong hộp thoại Client DCA Properties, vào tab Permission Groups, đánh dấu chọn Anonymous users, chọn OK 7 of 29 6/17/2011 1:45 PM
 8. Quản Lý Client Access trên Exchange Server 2007 - Phần I: SMTP, MAPI... http://msopenlab.com/index.php?option=com_content&view=article&id=... Mở Services từ Administrative Tools, chuột phải Microsoft Exchange Transport chọn Restart Mở Microsoft Outlook, gởi e-mail tới địa chỉ tt_hoang@hotmail.com (hoặc địa chỉ mail bất kỳ trên Internet), kiểm tra gởi và nhận mail thành công. 8 of 29 6/17/2011 1:45 PM
 9. Quản Lý Client Access trên Exchange Server 2007 - Phần I: SMTP, MAPI... http://msopenlab.com/index.php?option=com_content&view=article&id=... 2. Kết nối MAPI (RPC) Tại máy Client, logon MSOPENLAB\Administrator, mở Micosoft Outlook Hộp thoại Outlook 2007 Startup, chọn Next. Hộp thoại Setup E-mail Account, chọn Yes. Hộp thoại Auto Account Setup, đánh dấu chọn Manually configure server setting or additional server tupe, chọn Next Lưu ý: bạn có thể sử dụng chức năng Auto Discovery để cấu hình Microsoft Outlook tự động, nhưng trong bài viết này sử dụng cách cấu hình bằng tay nhằm mục đích hiểu rõ chế độ kết nối MAPI(RPC). Hộp thoại Choose E-mail Services, chọn Microsoft Exchange, chọn Next 9 of 29 6/17/2011 1:45 PM
 10. Quản Lý Client Access trên Exchange Server 2007 - Phần I: SMTP, MAPI... http://msopenlab.com/index.php?option=com_content&view=article&id=... Hộp thoại Microsoft Exchange Settings, nhập DCA.MSOpenLab.com vào ô Microsoft Exchange server, nhập Administrator vào ô User Name, chọn Check Name, chọn Next, Finish Trong cửa sổ Microsoft Outlook, chọn New, gởi mail tới địa chỉ administrator@msopenlab.com 10 of 29 6/17/2011 1:45 PM
 11. Quản Lý Client Access trên Exchange Server 2007 - Phần I: SMTP, MAPI... http://msopenlab.com/index.php?option=com_content&view=article&id=... Trong cửa sổ Microsoft Outlook, kiểm tra nhận được e-mail gởi cho chính Administrator 3. Kết nối POP và SMTP a. Cấu hình POP Access Tại máy Exchange Server, mở Exchange Management Shell, gõ lệnh: Set-PopSettings –LoginType PlainText Login Kiểm tra Login Type, gõ lệnh: Get-PopSettings | Format-List 11 of 29 6/17/2011 1:45 PM
 12. Quản Lý Client Access trên Exchange Server 2007 - Phần I: SMTP, MAPI... http://msopenlab.com/index.php?option=com_content&view=article&id=... Mở Services từ Administrative Tools, chuột phải Microsoft Exchange POP3, chọn Properties Hộp thoại Microsoft Exchange POP3 Properties, bung Startup type chọn Automatic, chọn Start, chọn OK b. Cấu hình Outlook Express: 12 of 29 6/17/2011 1:45 PM
 13. Quản Lý Client Access trên Exchange Server 2007 - Phần I: SMTP, MAPI... http://msopenlab.com/index.php?option=com_content&view=article&id=... Khi kết nối tới Exchange Server bằng POP hoặc IMAP ta không nhất thiết phải sử dụng Microsoft Outlook vì tất cả các mail client đều hỗ trợ POP và IMAP Tại máy Client, logon MSOPENLAB\Hieu, mở Outlook Express. Trong hộp thoại Your Name, nhập Hieu vào ô Display name, chọn Next Hộp thoại Internet E-mail Address, nhập Hieu@msopenlab.com vào ô E-mail address, chọn Next Hộp thoại E-mail Server Names, trong ô My incoming mail server is a chọn POP3, nhập DCA.msopenlab.com vào ô Incoming mail và Outgoing mail, chọn Next 13 of 29 6/17/2011 1:45 PM
 14. Quản Lý Client Access trên Exchange Server 2007 - Phần I: SMTP, MAPI... http://msopenlab.com/index.php?option=com_content&view=article&id=... Hộp thoại Internet Mail Logon, nhập Hieu vào ô Account name, nhập P@ssword vào ô Password, chọn Next, Finish Trong cửa sổ Outlook Express, bung Tools, chọn Accounts Cửa sổ Internet Accounts, chọn DCA.msopenlab.com, chọn Properties 14 of 29 6/17/2011 1:45 PM
 15. Quản Lý Client Access trên Exchange Server 2007 - Phần I: SMTP, MAPI... http://msopenlab.com/index.php?option=com_content&view=article&id=... Cửa sổ DCA.msopenlab.com Properties, vào tab Servers, đánh dấu chọn My server requires authentication, chọn OK Trong cửa sổ Outlook Express, chọn Create Mail, gởi e-mail đến địa chỉ administrator@msopenlab.com Logon MSOPENLAB\Administrator, mở Microsoft Outlook, kiểm tra nhận được e-mail gởi từ Hieu 15 of 29 6/17/2011 1:45 PM
 16. Quản Lý Client Access trên Exchange Server 2007 - Phần I: SMTP, MAPI... http://msopenlab.com/index.php?option=com_content&view=article&id=... Reply e-mail cho Hieu@msopenlab.com Logon MSOPENLAB\Hieu, mở Outlook Express, kiểm tra nhận được e-mail trả lời từ Administrator 16 of 29 6/17/2011 1:45 PM
 17. Quản Lý Client Access trên Exchange Server 2007 - Phần I: SMTP, MAPI... http://msopenlab.com/index.php?option=com_content&view=article&id=... 4. Kết nối IMAP và SMTP a. Cấu hình IMAP Access Tại máy Exchange Server, mở Exchange Management Shell, gõ lệnh: Set-IMAPSettings –LoginType PlainTextLogin Kiểm tra cơ chế Login Type, gõ lệnh: Get-IMAPSettings | Format-List Mở Services từ Administrative Tools, chuột phải Microsoft Exchange IMAP4, chọn Properties 17 of 29 6/17/2011 1:45 PM
 18. Quản Lý Client Access trên Exchange Server 2007 - Phần I: SMTP, MAPI... http://msopenlab.com/index.php?option=com_content&view=article&id=... Trong hộp thoại Microsoft Exchange IMAP4 Properties, bung Startup type, chọn Automatic, chọn Start, OK b. Cấu hình Outlook Express Tại máy Client, logon MSOPENLAB\Trong. Mở Outlook Express, trong hộp thoại Your Name, nhập Trong vào ô Display name, chọn Next 18 of 29 6/17/2011 1:45 PM
 19. Quản Lý Client Access trên Exchange Server 2007 - Phần I: SMTP, MAPI... http://msopenlab.com/index.php?option=com_content&view=article&id=... Hộp thoại Internet E-mail Address, nhập Trong@msopenlab.com vào ô E-mail Address, chọn Next Hộp thoại E-mail Server Names, trong ô My incoming mail server is a chọn IMAP, nhập DCA.msopenlab.com vào ô Incoming mail và Outgoing mail, chọn Next 19 of 29 6/17/2011 1:45 PM
 20. Quản Lý Client Access trên Exchange Server 2007 - Phần I: SMTP, MAPI... http://msopenlab.com/index.php?option=com_content&view=article&id=... Hộp thoại Internet Mail Logon, nhập Trong vào ô Account name, nhập P@ssword vào ô Password, chọn Next, Finish Trong cửa sổ Outlook Express, bung menu Tools, chọn Account, chọn DCA.msopenlab.com, chọn Properties. Trong hộp thoại DCA.msopenlab.com Properties, vào tab Servers, đánh dấu chọn My server requires authentication, chọn OK 20 of 29 6/17/2011 1:45 PM
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2