intTypePromotion=3

Quang học - Đề 5

Chia sẻ: N T | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
3.451
lượt xem
5
download

Quang học - Đề 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quang học - đề 5', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quang học - Đề 5

  1. Quang h c - Đ 5 Câu h i 1: M t th u kính h i t hai m t l i làm b ng th y tinh chi t su t n = 1,6 có tiêu c f = 15cm. Tiêu c s b ng bao nhiêu n u th u kính đư c đ t trong m t môi trư ng trong su t chi t su t n' = 1,5? A. 90cm B. 100cm C. 115cm D. 120cm E. 135cm A. B. C. D. E. Câu h i 2: M t v t AB = 2cm đ t trư c m t th u kính h i t L tiêu c f = 6cm và cách th u kính 8cm. Sau L, và cách L m t kho ng l ngư i ta đ t m t gương ph ng vuông góc v i tr c chính c a L và hư ng vào L. Hãy xác đ nh v trí, tính ch t, và đ l n c a nh cu i cùng A'2 B'2 c a nh AB t o b i h khi l = 28 cm. A. Sau L 24cm, cao 6cm và ngư c chi u v i v t B. Sau L 20cm, cao 6cm và cùng chi u v i v t C. Trư c L 8cm, cao 2cm và ngư c chi u v i v t. D. Trư c L 7,38cm, cao 1,38cm và ngư c chi u v i v t E. Trư c L 7,38cm, cao 1,38cm và cùng chi u v i v t A. B. C. D. E.
  2. Câu h i 3: M t v t AB = 2cm đ t trư c m t th u kính h i t L tiêu c f = 6cm và cách th u kính 8cm. Sau L, và cách L m t kho ng l ngư i ta đ t m t gương ph ng vuông góc v i tr c chính c a L và hư ng vào L. Hãy xác đ nh v trí, tính ch t, và đ l n c a nh cu i cùng A'2B'2 c a AB t o b i h khi l = 20cm. A. Sau L 9,6cm, cao 3,6cm và ngư c chi u v i v t. B. Trư c L 9,6cm, cao 3,6cm và cùng chi u v i v t. C. Sau L 9cm, cao 3cm và ngư c chi u v i v t. D. Trư c L 9cm, cao 3cm và cùng chi u v i v t E. Trư c L 8cm, cao b ng v t và trùng v i v t. A. B. C. D. E. Câu h i 4: Khi ch p nh b u tr i b ng máy nh có v t kính tiêu c 650mm, nh trên phim c a hai ngôi sao trên b u tr i cách nhau 4,5mm. Tính kho ng cách góc c a hai ngôi sao nói trên. A. 0021'46'' B. 0022'50'' C. 0023'48'' D. 0024'16'' E. 0021'48'' A. B. C. D. E. Câu h i 5:
  3. M t bóng đèn S đ t đáy m t ch u nư c có m c nư c đ n đ cao 60cm. Phía trên m t nư c, cách m t thoáng 30cm đ t m t th u kính h i t tiêu c 25cm, tr c chính vuông góc v i m t nư c và đi qua bóng đèn. H i ph i đ t màn phía trên kính và cách kính bao nhiêu đ thu đư c m t nh rõ nét c a bóng đèn. Chi t su t c a nư c n = 4/3. A. 40cm B. 37,5cm C. 35cm D. 32,5cm E. 30cm A. B. C. D. E. Câu h i 6: A. B. C. D. E. Câu h i 7:
  4. Cho m t v t sáng AB = 5cm đ t vuông góc v i tr c chính c a m t th u kính h i t tiêu c 10cm, cách th u kính 20cm. M t b n m t song song b dày e = 10cm, chi t su t n = 1,6 đư c đ t vuông góc v i tr c chính c a th u kính. Xác đ nh v trí nh cu i cùng trong trư ng h p b n m t song song đ t gi a v t và th u kính. A. 27cm B. 26cm C. 23,75cm D. 18cm E. 15,88cm A. B. C. D. E. Câu h i 8: Cho m t v t sáng AB = 5cm đ t vuông góc v i tr c chính c a m t th u kính h i t tiêu c 10cm, cách th u kính 20cm. M t b n m t song song b dày e = 10cm, chi t su t n = 1,6 đư c đ t vuông góc v i tr c chính c a th u kính. Xác đ nh đ l n c a nh cu i cùng trong trư ng h p b n m t song song đ t gi a v t và th u kính. A. 2,35cm B. 5cm C. 5,75cm D. 6,5cm E. 8cm A. B. C. D. E.
  5. Câu h i 9: Cho m t v t sáng AB = 5cm đ t vuông góc v i tr c chính c a m t th u kính h i t tiêu c 10cm, cách th u kính 20cm. M t b n m t song song b dày e = 10cm, chi t su t n = 1,6 đư c đ t vuông góc v i tr c chính c a th u kính. Xác đ nh v trí nh cu i cùng trong trư ng h p b n m t song song đ t sau th u kính. A. 27cm B. 26cm C. 23,75cm D. 18cm E. 15,88cm A. B. C. D. E. Câu h i 10: Cho m t v t sáng AB = 5cm đ t vuông góc v i tr c chính c a m t th u kính h i t tiêu c 10cm, cách th u kính 20cm. M t b n m t song song b dày e = 10cm, chi t su t n = 1,6 đư c đ t vuông góc v i tr c chính c a th u kính. Xác đ nh đ l n c a nh cu i cùng trong trư ng h p b n m t song song đ t sau th u kính. A. 2,35cm B. 5cm C. 5,75cm D. 6,5cm E. 8cm A. B. C. D. E.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản