intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Quy trình đặt một lệnh của nhà đầu tư

Chia sẻ: Diemanh Diemanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

224
lượt xem
62
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sau khi kiểm tra tính hợp lệ của phiếu lệnh, Phòng tiếp thị công ty chứng khoán chuyển giao phiếu lệnh cho phòng giao dịch, đồng thời thông báo cho phòng thanh toán bù trừ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quy trình đặt một lệnh của nhà đầu tư

  1. Quy trình đặt một lệnh của nhà đầu tư Đặt lệnh mua hay bán chứng khoán Nhà đầu tư muốn mua hoặc muốn bán sẽ đến gặp công ty chứng khoán.  Khách hàng ký hợp đồng uỷ thác mua hoặc uỷ thác bán chứng khoán với  công ty chứng khoán.  Khách hàng đặt lệnh mua, bán chứng khoán với phòng tiếp thị bằng phiếu lệnh.  Nội dung chi tiết của lệnh gồm có: a. Lệnh mua hay lệnh bán;  b. Tên chứng khoán ­ mã số chứng khoán;  c. Số lượng chứng khoán;  d. Giá;  e. Điều kiện về thời gian đáo hạn của trái phiếu (nếu có).  Sau khi kiểm tra tính hợp lệ của phiếu lệnh, Phòng tiếp thị công ty chứng khoán  chuyển giao phiếu lệnh cho phòng giao dịch, đồng thời thông báo cho phòng thanh  toán bù trừ.  Cùng lúc này, một nghiệp vụ rất quan trọng là phòng giao dịch + phòng thanh toán  + công ty chứng khoán phải tiến hành kiểm tra tài khoản của khách hàng. Luật quy  định khách mua phải có đủ tiền 100% trong tài khoản giao dịch và khách bán phải  có đủ 100% chứng khoán.  Công ty kiểm tra lần cuối tính hợp lệ của lệnh mua ­ lệnh bán. Phòng giao dịch  chuyển lệnh qua máy cho đại diện giao dịch tại TTGDCK.  Giao dịch tại TTGDCK  Đại diện giao dịch nạp lệnh mua ­ bán vào hệ thống máy điện tử của TTGDCK, gọi  tắt là hệ thống giao dịch chi tiết nạp vào hệ thống gồm các khoản a, b, c, d, e (cả  mục 3 nói trên) cùng với các chi tiết kế tiếp sau đây: 
  2. f: Số hiệu của lệnh giao dịch; g. Lệnh sửa đổi hoặc huỷ bỏ (kèm số hiệu của lệnh gốc);  h. Giao dịch cho khách hàng giao dịch tự doanh;  i. Mã số quản lý đầu tư nước ngoài (nếu là người đầu tư nước ngoài);  k. Mã số của thành viên;  l. (Các chi tiết khác do TTGDCK quy định).  Nếu có sửa đổi hay huỷ bỏ lệnh theo ý kiến khách hàng thì đại diện giao dịch nhập  lại lệnh mới kèm số hiệu lệnh gốc. Lệnh mới (sửa đổi/huỷ bỏ) chỉ hiệu lực khi lệnh  gốc chưa được thực hiện.  TTGDCK sau mỗi đợt khớp lệnh lúc 9 ­ 10 ­ 11 giờ sẽ thông báo kết quả cho lệnh  được khớp đến đại diện giao dịch và cho công ty chứng khoán (chi tiết kết quả  khớp lệnh).  Đại diện giao dịch nhận thông báo của TTGDCK lập tức báo cho phòng giao dịch  của công ty tất cả chi tiết liên quan đến lệnh.  Phòng giao dịch ghi "đã mua hoặc đã bán" vào phiếu lệnh của khách hàng và  thông báo cho phòng thanh toán.  TTGDCK xác nhận với đại diện giao dịch về kết quả giao dịch sau khớp lệnh. Chi  tiết xác nhận gồm có:  1. Tên chứng khoán;  2. Khối lượng mua và bán;  3. Tên (mã số) của bên thành viên đối tác;  4. Ngày, thời gian giao dịch được thực hiện ;  5. Số hiệu của lệnh được thực hiện;  6. Các chi tiết cần thiết khác theo quy định của TTGDCK.  Kết thúc phiên giao dịch  Phòng giao dịch tổng hợp kết quả giao dịch trong ngày và chuyển đến phòng  thanh toán kèm phiếu lệnh đã được thực hiện.  Phòng thanh toán lập báo cáo thanh toán và bù trừ về chứng khoán và tiền vốn  chuyển cho phòng lưu ký, thanh toán bù trừ và đăng ký chứng khoán (của  TTGDCK). 
  3. Phòng lưu ký, thanh toán bù trừ và đăng ký chứng khoán so khớp số liệu và thực  hiện thủ tục thanh toán, đồng thời gởi thông báo cho ngân hàng thanh toán của hai  bên đối tác mua ­ bán để thanh toán vốn đã giao dịch.  Các công ty và ngân hàng thanh toán vốn (ngân hàng hoạt động lưu ký) thực hiện  tác nghiệp về thanh toán vốn.  Trong trường hợp công ty chứng khoán chưa kịp thanh toán trong thời hạn quy  định, TTGDCK sẽ dùng quỹ hỗ trợ thanh toán thực hiện thay cho công ty chứng  khoán (sau đó tính lãi, phạt và các hình thức chế tài khác đối với công ty chứng  khoán ­ quy định tại các điều 61 ­ 62 của Quy chế lưu ký, thanh toán bù trừ và  đăng ký chứng khoán ban hành theo Qđ số 05/UBCKNN ngày 27/3/99 của  UBCKNN).
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2