Quyết định số 4549/2004/QĐ-TCCB

Chia sẻ: Khac Trieu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
43
lượt xem
3
download

Quyết định số 4549/2004/QĐ-TCCB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 4549/2004/QĐ-TCCB về việc trợ cấp thường xuyên cho các đối tượng Quy định tại Văn bản số 867/VP ngày 13/4/1992 do Tổng giám đốc Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam ban hành, để chấm dứt hiệu lực thi hành việc trợ cấp thường xuyên cho các đối tượng Quy định tại Văn bản số 867/VP ngày 13/4/1992 của Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 4549/2004/QĐ-TCCB

  1. TỔNG CÔNG TY BƯU CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CHÍNH VIỄN THÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** VIỆT NAM ****** Số: 4549/2004/QĐ-TCCB Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH V/V CHẤM DỨT HIỆU LỰC THI HÀNH VIỆC TRỢ CẤP THƯỜNG XUYÊN CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG QUY ĐỊNH TẠI VĂN BẢN SỐ 867/VP NGÀY 13/4/1992 CỦA TỔNG CÔNG TY BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM Căn cứ Nghị định 51/CP ngày 1/8/1995 của Chính phủ phê chuẩn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Bưu chínhViễn thông Việt Nam; Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 910/NQLT/BBCVT-TCTBCVTVN-CĐBĐVN ngày 2/12/2004 của Liên tịch Bộ Bưu chính, Viễn thông - Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam - Công đoàn Bưu điện Việt Nam về việc kết thúc trợ cấp thường xuyên theo Quy định tại Văn bản số 867/VP ngày 13/4/1992 của tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam và giải quyết trợ cấp một lần; Theo đề nghị của Ông trưởng Ban Chính sách kinh tế-Xã hội Công đoàn Bưu điện Việt Nam, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1: Chấm dứt hiệu lực thi hành Văn bản số 867/VP ngày 13/4/1992 của Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam về trợ cấp thường xuyên cho các đối tượng hưởng chính sách xã hội của ngành Bưu điện. Điều 2 : Việc chấm dứt hiệu lực thi hành của Văn bản số 867/VP ngày 13/4/1992 của Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam thực hiện từ ngày 01/01/2005. Điều 3 : Các Ông : Chánh Văn phòng, Trưởng ban Tổ chức cán bộ-Lao động và Thủ trưởng các đơn vị liên quan có đối tượng áp dụng chính sách tại Văn bản số 867/VP ngày 13/4/1992 của Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam có trách nhiệm thi hành Quyết định này. TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM
  2. Phạm Long Trận
Đồng bộ tài khoản