Shut down hệ thống bằng C

Chia sẻ: Lại Văn Nghĩa | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
96
lượt xem
41
download

Shut down hệ thống bằng C

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Shut down hệ thống bằng C#:Đoạn mã sau đây dùng để shut down hệ điều hành sử dụng assembly System.Management. Lưu ý nó sẽ không thực hiện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Shut down hệ thống bằng C

  1. Shut down hệ thống bằng C# Cập nhật: 27/8/2008 với no comments Xếp trong: Lập trình, C# Đoạn mã sau đây dùng để shut down hệ điều hành sử dụng assembly System.Management. Lưu ý nó sẽ không thực hiện được nếu trước đó đã có phân quyền bảo mật. using System; using System.Collections.Generic; using System.ComponentModel; using System.Data;... Đoạn mã sau đây dùng để shut down hệ điều hành sử dụng assembly System.Management. Lưu ý nó sẽ không thực hiện được nếu trước đó đã có phân quyền bảo mật. view plainprint? 1. using System; 2. using System.Collections.Generic; 3. using System.ComponentModel; 4. using System.Data; 5. using System.Drawing; 6. using System.Text; 7. using System.Windows.Forms; 8. // Remember to add a reference to the System.Management assembly 9. using System.Management; 10. namespace ShutDown 11. { 12. public partial class Form1 : Form 13. { 14. public Form1() 15. { 16. InitializeComponent(); 17. } 18. private void btnShutDown_Click(object sender, EventArgs e) 19. { 20. ManagementBaseObject mboShutdown = null; 21. ManagementClass mcWin32 = new ManagementClass("Win32_Operating System"); 22. mcWin32.Get(); 23. // You can't shutdown without security privileges 24. mcWin32.Scope.Options.EnablePrivileges = true; 25. ManagementBaseObject mboShutdownParams = mcWin32.GetMethodPa rameters("Win32Shutdown"); 26. // Flag 1 means we want to shut down the system 27. mboShutdownParams["Flags"] = "1"; 28. mboShutdownParams["Reserved"] = "0"; 29. foreach (ManagementObject manObj in mcWin32.GetInstances())
  2. 30. { 31. mboShutdown = manObj.InvokeMethod("Win32Shutdown", mboShutd ownParams, null); 32. } 33. } 34. } 35. }

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản