Slide bài Bài 37 Vệ sinh môi trường (TT) - Tự Nhiên Xã Hội 3 - GV.H.T.Minh

Chia sẻ: Hoàng Tiến Minh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:18

0
61
lượt xem
7
download

Slide bài Bài 37 Vệ sinh môi trường (TT) - Tự Nhiên Xã Hội 3 - GV.H.T.Minh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông qua bài giảng ệ sinh môi trường (TT) học sinh nêu tác hại của việc người và gia súc phóng uế bừa bãi đối với môi trường và sức khỏe con người. Những hành vi đúng để giữ cho nhà tiêu hợp vệ sinh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Slide bài Bài 37 Vệ sinh môi trường (TT) - Tự Nhiên Xã Hội 3 - GV.H.T.Minh

 1. TỰ NHIÊN & XÃ HỘI 3
 2. Bài cũ: Câu 1: Nêu táccách củalí rác thải?ối Câu 2: Nêu hại xử rác thải đ với môi trường?
 3. Tự nhiên và xã hội: VỆ SINH MÔI TRƯỜNG (TT) Hoạt động 1: Quan sát tranh 1 và 2 sách giáo khoa và trả lời câu hỏi: 70
 4. Tự nhiên và xã hội: VỆ SINH MÔI TRƯỜNG (TT) Hoạt động 1: Quan sát tranh trong sách giáo khoa và trả lời câu hỏi: 1 2
 5. Tự nhiên và xã hội: VỆ SINH MÔI TRƯỜNG (TT) ế H4 t Hoạt động 1: phú giờ t Nêu tác hại của việc người và gia súc phóng uế bừa bãi?
 6. Tự nhiên và xã hội: VỆ SINH MÔI TRƯỜNG (TT) Hoạt động 1: - Phân và nước tiểu là chất thải của quá trình tiêu hóa và bài tiết. Chúng có mùi hôi thối và chứa nhiều mầm bệnh. - Chúng ta phải đi đại tiện, tiểu tiện đúng nơi quy định; không để vật nuôi( chó, mèo, lợn, gà, trâu, bò,...) phóng uế bừa bãi.
 7. Tự nhiên và xã hội: VỆ SINH MÔI TRƯỜNG (TT) Hoạt động 2: Quan sát tranh và trả lời câu hỏi: - Chỉ và nói tên từng loại nhà tiêu có trong hình? a 3 b 4
 8. a 3 Nhµ tiªu tù b . ho¹i . 4 S¬®å Nhµ tiªu hai ng¨n
 9. Tự nhiên và xã hội: VỆ SINH MÔI TRƯỜNG (TT) Hoạt động 2: (Thảo luận theo nhóm 2) Bạn và những người trong gia đình cần làm gì để giữ cho nhà tiêu luôn sạch sẽ? ế H2 t phú giờ t
 10. Tự nhiên và xã hội: VỆ SINH MÔI TRƯỜNG (TT)
 11. Tự nhiên và xã hội: VỆ SINH MÔI TRƯỜNG (TT) Hoạt động 2: - Dùng nhà tiêu hợp vệ sinh. - Xö lÝ ph© ng­êi vµ ® n éng vËt hîp lÝ sÏ gãp phÇn chèng « nhiÔm m«i tr­êng kh«ng khÝ ® vµ n­íc. Êt
 12. Tự nhiên và xã hội: VỆ SINH MÔI TRƯỜNG (TT)
 13. Tự nhiên và xã hội: VỆ SINH MÔI TRƯỜNG (TT) -Ph© vµ n­íc tiÓu lµ chÊt th¶i cña qu¸ n tr× tiªu ho¸ vµ bµi tiÕt. Chóng cã mïi h«i nh thèi vµ chøa nhiÒu mÇm bÖnh. V×vËy, chóng ta ph¶i ® ® tiÖn, tiÓu tiÖn ® i ¹i óng n¬ quy ® i Þnh vµ kh«ng ® vËt nu«i (chã, Ó mÌo, lîn, gµ, tr© u, bß …) phãng uÕ bõa b·i. - Dïng nhµ tiªu hîp vÖ sinh. - Xö lÝ ph© ng­êi vµ ® n éng vËt hîp lÝ sÏ gãp phÇn chèng « nhiÔm m«i tr­êng kh«ng khÝ ® vµ n­íc. Êt
 14. Tự nhiên và xã hội: VỆ SINH MÔI TRƯỜNG (TT) Trò chơi: “ Phóng viên nhỏ tuổi”.
 15. Tự nhiên và xã hội: VỆ SINH MÔI TRƯỜNG (TT) Hoạt động 1: -Ph© vµ n­íc tiÓu lµ chÊt th¶i cña qu¸ n tr× tiªu ho¸ vµ bµi tiÕt. Chóng cã mïi h«i nh thèi vµ chøa nhiÒu mÇm bÖnh. V×vËy, chóng ta ph¶i ® ® tiÖn, tiÓu tiÖn ® i ¹i óng n¬ quy ® i Þnh vµ kh«ng ® vËt nu«i (chã, Ó mÌo, lîn, gµ, tr©u, -bß …) phãng uÕ bõa b·i. Hoạt động 2: - Dïng nhµ tiªu hîp vÖ sinh. - Xö lÝ ph© ng­êi vµ ® n éng vËt hîp lÝ sÏ gãp phÇn chèng « nhiÔm m«i tr­êng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản