Sơ lược động cơ ô tô

Chia sẻ: Pham Huong | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:101

0
372
lượt xem
203
download

Sơ lược động cơ ô tô

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bạn đã bao giờ mở nắp ca-pô chiếc ôtô của mình và tự hỏi cái gì xảy ra trong động cơ của nó chưa? Có thể bạn không hiếu kỳ và không muốn biết tường tận điều đó. Thế nhưng khi mua một chiếc xe mới chắc chắn bạn cũng cần phải biết 3.0 V6 hay 2.4 G... nghĩa là gì? “Dual overhead cams” hay “tuned port fuel injection” là thế nào?... Để trả lời cho các câu hỏi trên, chúng ta hãy tìm hiểu về động cơ của ôtô....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sơ lược động cơ ô tô

 1. Sơ lược động cơ ô tô Sơ đồ và nguyên lý làm việc của động cơ 1 xy lanh Sơ đồ và nguyên lý làm việc của động cơ nhiều xy lanh Giới thiệu các hệ thống chính của động cơ
 2. CÁC THÔNG SỐ CƠ BẢN CỦA ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG - Thể tích buồng đốt Va; - Thể tích làm việc của xi lanh Vb - Thể tích làm việc của S động cơ - Tỷ số nén của động cơ - Số xi lanh của động cơ - Công suất lớn nhất của động cơ và tốc độ động cơ tương ứng - Mô men xoắn lớn nhất của động cơ và tốc độ tưng ứng - Suất tiêu hao nhiên liệu
 3. Nguyên lý làm việc của động cơ 4 kỳ - Quá trình nạp - Quá trình nén - Quá trình cháy và giãn nở - Quá trình thải - Góc mở sớm đóng muộn xu páp - Góc đánh lửa/phun nhiên liệu sớm
 4. Nguyên lý làm việc của động cơ nhiều xi lanh - Thứ tự nổ và nguyên tắc bố trí thứ tự nổ
 5. Nguyên lý làm việc của động cơ nhiều xi lanh - Bảng trạng thái làm việc của các xi lanh Khoảng  gãc  0­180 180­360 360­540 540­720 quay  trôc  khuûu (o) Xi lanh 1 Hót NÐn Næ Xả Xi lanh 2 NÐn Næ Xả Hót Xi lanh 3 Xả Hót NÐn Næ Xi lanh 4 Næ Xả Hót NÐn
 6. Đặc tính tốc độ của động cơ đốt trong
 7. CƠ CẤU PHỐI KHÍ CỦA ĐỘNG CƠ Công dụng, yêu cầu
 8. Các chi tiết chính
 9. Pha phối khí
 10. Vấn đề điều chỉnh phối khí điều chỉnh pha phối khí điều chỉnh tiết diện van nạp và xả khí
 11. HỆ THỐNG LÀM MÁT CỦA ĐỘNG CƠ Công dụng, phân loại
 12. Cấu tạo chung hệ thống làm mát
 13. Vấn đề điều chỉnh nhiệt độ động cơ Sử dụng van hằng nhiệt Điều chỉnh tốc độ quạt gió
 14. Hệ thống điện cơ bản của ô tô
 15. Hệ thống điện cơ bản của ô tô
 16. Hệ thống cung cấp điện HÖ thèng cung cÊp ®iÖn vµ khëi ®éng ®éng c¬ thùc hiÖn  cung cÊp nguån ®iÖn cho c¸c thiÕt bÞ sö dông vµ tiªu thô  ®iÖn trªn ®éng c¬, «t«  C¸c thiÕt bÞ chÝnh cña hÖ thèng nµy gåm cã b×nh ®iÖn (¾c  quy), m¸y ph¸t ®iÖn, bé ®iÒu chØnh ®iÖn cïng c¸c thiÕt  bÞ kh¸c nh­ khãa ®iÖn, r¬­le, thiÕt bÞ b¸o n¹p ®iÖn cho  ¾c quy, d©y dÉn…  +  Khi ®éng c¬ ch­a lµm viÖc hoÆc lµm viÖc ë tèc ®é thÊp,  m¸y ph¸t ®iÖn kh«ng lµm viÖc hoÆc ch­a cã kh¶ n¨ng cung  cÊp ®iÖn cho c¸c phô t¶i th× ¾c quy cung cÊp ®iÖn cho c¸c  phô t¶i.  +  Khi ®éng c¬ lµm viÖc ë tèc ®é trung b×nh hoÆc cao, m¸y  ph¸t lµ nguån ®iÖn, sÏ cung cÊp ®iÖn cho c¸c phô t¶i vµ  n¹p ®iÖn cho ¾c quy.  +  Khi cã phô t¶i qu¸ lín mµ m¸y ph¸t kh«ng ®ñ cung cÊp  ho¨c khi ¾c quy ®∙ ®­îc n¹p ®ñ, c¶ m¸y ph¸t ®iÖn vµ ¾c  quy cïng cïng cÊp ®iÖn cho c¸c phô t¶i.  +  Bé ®iÒu chØnh ®iÖn cã tÝch hîp bé chØnh l­u cã t¸c  dông ®iÒu chØnh ®iÖn ¸p vµ dßng ®iÖn do m¸y ph¸t t¹o ra 
 17. Hệ thống cung cấp điện
 18. Hệ thống cung cấp điện - Ignition Switch: Khóa điện. Khi khóa điện bật ON, ắcquy cấp điện cho mạch kích từ của máy phát - Bộ điều chỉnh điện: điều chỉnh (hạn chế) để điện áp của máy phát nó không quá cao - Bộ báo nạp (Indicator) - Hộp cầu chì để bảo vệ hệ thống
 19. Hệ thống cung cấp điện Sơ đồ chung của hệ thống cung cấp điện và khởi động động cơ 1- ắc quy 2- bộ điều chỉnh điện, 3- máy phát điện, 4- cụm công tắc đèn chiếu sáng và thiết bị tín hiệu, 5- thiết bị báo nạp ắc quy, 6- hộp cầu chì bào vệ các thiết bị điện khác, 7- khóa điện, 8- máy khởi động điện, 9- biến áp đánh lửa, 10- bộ chia điện, 11 – nến đánh lửa
 20. Hệ thống cung cấp điện Four wires connect the alternator to the rest of the charging system. • B is the alternator output wire that supplies current to the battery. • IG is the ignition input that turns on the alternator/regulator assembly. • S is used by the regulator to monitor charging voltage at the battery. • L is the wire the regulator uses to ground the charge warning lamp.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản