intTypePromotion=1

So sánh mô hình OSI và TCP/IP

Chia sẻ: Anh Cuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

1
1.337
lượt xem
326
download

So sánh mô hình OSI và TCP/IP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhiệm vụ của các tầng trong mô hình OSI có thể được tóm tắt như sau: Tầng ứng dụng (Application layer – lớp 7): tầng ứng dụng quy định giao diện giữa người sử dụng và môi trường OSI, nó cung cấp các phương tiện cho người sử dụng truy cập vả sử dụng các dịch vụ của mô hình OSI. Điều khác biệt ở tầng này là nó không cung cấp dịch vụ cho bất kỳ một tầng OSI nào khác ngoại trừ tầng ứng dụng bên ngoài mô hình OSI đang hoạt động. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: So sánh mô hình OSI và TCP/IP

  1. [Thảo luận]So sánh mô hình OSI và TCP/IP Nhấn  vào  than h bar  để  xem  ảnh  nhỏ. Nhiệm vụ của các tầng trong mô hình OSI có thể được tóm tắt như sau: Tầng ứng dụng (Application layer – lớp 7): tầng ứng dụng quy định giao diện giữa người sử  dụng và môi trường OSI, nó cung cấp các phương tiện cho người sử dụng truy cập vả sử dụng  các dịch vụ của mô hình OSI. Điều khác biệt ở tầng này là nó không cung cấp dịch vụ cho bất  kỳ một tầng OSI nào khác ngoại trừ tầng ứng dụng bên ngoài mô hình OSI đang hoạt động.  Các ứng dụng cung được cấp như các chương trình xử lý kí tự, bảng biểu, thư tín … và lớp 7  đưa ra các giao thức HTTP, FTP, SMTP, POP3, Telnet. Tầng trình bày (Presentation layer – lớp 6): tầng trình bày chuyển đổi các thông tin từ cú pháp 
  2. người sử dụng sang cú pháp để truyền dữ liệu, ngoài ra nó có thể nén dữ liệu truyền và mã  hóa chúng trước khi truyền đễ bảo mật.Nói đơn giản thì tầng này sẽ định dạng dữ liệu từ lớp 7  đưa xuống rồi gửi đi đảm bảo sao cho bên thu có thể đọc được dữ liệu của bên phát. Các  chuẩn định dạng dữ liệu của lớp 6 là GIF, JPEG, PICT, MP3, MPEG … Tầng giao dịch (Session layer – lớp 5): thực hiện thiết lập, duy trì và kết thúc các phiên làm  việc giữa hai hệ thống. Tầng giao dịch quy định một giao diện ứng dụng cho tầng vận chuyển  sử dụng. Nó xác lập ánh xạ giữa các tên đặt địa chỉ, tạo ra các tiếp xúc ban đầu giữa các máy  tính khác nhau trên cơ sở các giao dịch truyền thông. Nó đặt tên nhất quán cho mọi thành  phần muốn đối thoại riêng với nhau.Các giao thức trong lớp 5 sử dụng là NFS, X­ Window  System, ASP. Tầng vận chuyển (Transport layer – lớp 4): tầng vận chuyển xác định địa chỉ trên mạng, cách  thức chuyển giao gói tin trên cơ sở trực tiếp giữa hai đầu mút, đảm bảo truyền dữ liệu tin cậy  giữa hai đầu cuối (end­to­end). Để bảo đảm được việc truyền ổn định trên mạng tầng vận  chuyển thường đánh số các gói tin và đảm bảo chúng chuyển theo thứ tự.Bên cạnh đó lớp 4  có thể thực hiện chức năng đièu khiển luồng và điều khiển lỗi.Các giao thức phổ biến tại đây  là TCP, UDP, SPX. Tầng mạng (Network layer – lớp 3): tầng mạng có nhiệm vụ xác định việc chuyển hướng,  vạch đường các gói tin trong mạng(chức năng định tuyến), các gói tin này có thể phải đi qua  nhiều chặng trước khi đến được đích cuối cùng. Lớp 3 là lớp có liên quan đến các địa chỉ logic  trong mạngCác giao thức hay sử dụng ở đây là IP, RIP, IPX, OSPF, AppleTalk. Tầng liên kết dữ liệu (Data link layer – lớp 2): tầng liên kết dữ liệu có nhiệm vụ xác định cơ  chế truy nhập thông tin trên mạng, các dạng thức chung trong các gói tin, đóng gói và phân  phát các gói tin.Lớp 2 có liên quan đến địa chỉ vật lý của các thiết bị mạng, topo mạng, truy  nhập mạng, các cơ chế sửa lỗi và điều khiển luồng. Tầng vật lý (Phisical layer – lớp 1): tầng vật lý cung cấp phương thức truy cập vào đường  truyền vật lý để truyền các dòng Bit không cấu trúc, ngoài ra nó cung cấp các chuẩn về điện,  dây cáp, đầu nối, kỹ thuật nối mạch điện, điện áp, tốc độ cáp truyền dẫn, giao diện nối kết và  các mức nối kết. Mặc dù đã ra đời từ rất lâu, mô hình tham chiếu OSI vẫn đang là “kim chỉ nam" cho các loại  mạng viễn thông, và là công cụ đắc lực nhất được sử dụng để tìm hiểu xem dữ liệu được gửi  và nhận ra sao trong một mạng máy tính nói chung.    2 thành viên đã cảm ơn 2  litva (18­08­2010), minhdau77 (22­06­2009) lần cho bài viết hữu ích:   #2 (permalink)  22­06­2009, 10:49 PM
  3. linhco88  Trả lời: [Thảo luận]So sánh mô hình OSI và TCP/IP T­Moderator TCP/IP có cấu trúc tương tự như mô hình OSI, tuy nhiên để đảm bảo tính    tương thích giữa các mạng và sự tin cậy của việc truyền thông tin trên mạng,  bộ giao thức TCP/IP được chia thành 2 phần riêng biệt: giao thức IP sử dụng  cho việc kết nối mạng và giao thức TCP để đảm bảo việc truyền dữ liệu một  cách tin cậy.   Gia nhập: Jun 2009 Bài gửi: 11 Lớp ứng dụng: Tại mức cao nhất này, người sử dụng thực hiện các chương  Đã cảm ơn: 3 trình ứng dụng truy xuất đến các dịch vụ hiện hữu trên TCP/IP Internet. Một  Được cảm ơn 10 lần trong 7 bài viết ứng dụng tương tác với một trong những protocol ở mức giao vận (transport)  để gửi hoặc nhận dữ liệu. Mỗi chương trình ứng dụng chọn một kiểu giao  vận mà nó cần, có thể là một dãy tuần tự từng thông điệp hoặc một chuỗi  các byte liên tục. Chương trình ứng dụng sẽ gửi dữ liệu đi dưới dạng nào đó  mà nó yêu cầu đến lớp giao vận. Lớp giao vận: Nhiệm vụ cơ bản của lớp giao vận là cung cấp phưng tiện liên  lạc từ một chương trình ứng dụng này đến một chưng trình ứng dụng khác.  Việc thông tin liên lạc đó thường được gọi là end­to­end. Mức chuyên trở có  thể điều khiển luông thông tin. Nó cũng có thể cung cấp sự giao vận có độ  tin cậy, bảo đảm dữ liệu đến nơi mà không có lỗi và theo đúng thứ tự. Để  làm được điều đó, phần mềm protocol lớp giao vận cung cấp giao thức TCP,  trong quá trình trao đổi thông tin nơi nhận sẽ gửi ngược trở lại một xác nhận  (ACK) và nơi gửi sẽ truyền lại những gói dữ liệu bị mất. Tuy nhiên trong  những môi trường truyền dẫn tốt như cáp quang chẳng hạn thì việc xy ra lỗi  là rất nhỏ. Lớp giao vận có cung cấp một giao thức khác đó là UDP. Lớp Internet: Nhiệm vụ cơ bản của lớp này là xử lý việc liên lạc của các thiết  bị trên mạng. Nó nhận được một yêu cầu để gửi gói dữ liệu từ lớp cùng với  một định danh của máy mà gói dữ liệu phi được gửi đến. Nó đóng segment  vào trong một packet, điền vào phần đầu của packet, sau đó sử dụng các  giao thức định tuyến để chuyển gói tin đến được đích của nó hoặc trạm kế  tiếp. Khi đó tại nơi nhận sẽ kiểm tra tính hợp lệ của chúng, và sử dụng tiếp  các giao thức định tuyến để xử lý gói tin. Đối với những packet được xác  định thuộc cùng mạng cục bộ, phần mềm Internet sẽ cắt bỏ phần đầu của  packet, và chọn một trong các giao thức lớp chuyên trở thích hợp để xử lý  chúng. Cuối cùng, lớp Internet gửi và nhận các thông điệp kiểm soát và sử  lý lỗi ICMP. Lớp giao tiếp mạng: Lớp thấp nhất của mô hình TCP/IP chính là lớp giao  tiếp mạng, có trách nhiệm nhận các IP datagram và truyền chúng trên một  mạng nhất định. Người ta lại chia lớp giao tiếp mạng thành 2 lớp con là:
  4. +Lớp vật lý: Lớp vật lý làm việc với các thiết bị vật lý, truyền tới dòng bit 0, 1  từ ni gửi đến nơi nhận. +Lớp liên kết dữ liệu: Tại đây dữ liệu được tổ chức thành các khung (frame).  Phần đầu khung chứa địa chỉ và thông tin điều khiển, phần cuối khung dành  cho viêc phát hiện lỗi.      #3 (permalink)  22­06­2009, 10:50 PM linhco88  Trả lời: [Thảo luận]So sánh mô hình OSI và TCP/IP T­Moderator Nếu so sánh mô hình OSI và TCP/IP, bạn sẽ thấy chúng có những điểm    giống và cũng có những điểm khác nhau. * Các điểm giống nhau: ­ Cả hai đều là phân lớp. ­ Cả hai đều có lớp ứng dụng, qua đó chúng có nhiều dịch vụ khác nhau. ­ Cả hai có các lớp mạng và lớp vận chuyển có thể so sánh được.   ­ Kỹ thuật chuyển mạch gói được chấp nhận Gia nhập: Jun 2009 Bài gửi: 11 ­ Chuyên viên lập mạng cần phải biết cả hai. Đã cảm ơn: 3 *Các điểm khác nhau: Được cảm ơn 10 lần trong 7 bài viết ­ TCP/IP tập hợp các lớp trình bày và lớp phiên vào trong lớp ứng dụng của  nó. ­ TCP/IP tập hợp lớp vật lý và lớp liên kết dữ liệu trong OSI thành một lớp. ­ Các giao thức TCP/IP là các chuẩn cơ sở cho Internet phát triển, như vậy  mô hình TCP/IP chiếm được niềm tin chỉ vì các giao thức của nó. Ngược lại,  các mạng thông thường không được xây dựng dựa trên nền OSI, ngay cả khi  mô hình OSI được dùng như một hướng dẫn. Nói cách khác nó là một văn  phạm nghèo và có thiếu sót.      #4 (permalink)  22­06­2009, 10:53 PM linhco88  Trả lời: [Thảo luận]So sánh mô hình OSI và TCP/IP T­Moderator Chia sẻ với các bác 1 cách để nhớ tên 7 tầng OSI 1 cách rất hiệu quả đảm    bảo không thể quên  7. Anh (Application) 6. Phải (Presentation) 5. Sống (Session)   Gia nhập: Jun 2009 4. Tới (Transport) Bài gửi: 11 3. Ngày (Network) Đã cảm ơn: 3 2. Động (Data link) Được cảm ơn 10 lần trong 7 bài viết
  5. 1. Phòng (Physical)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2