SQL Basic part 5

Chia sẻ: Avsdvvsd Qwdqdad | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
48
lượt xem
11
download

SQL Basic part 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

SQL Tutorials - Phần I (bài 4) Câu lệnh INSERT INTO : Như đã nói ở trên câu lệnh INSERT INTO dùng để thêm bản ghi mới vào trong table. Cú pháp : Trích: INSERT INTO table_name VALUES (value1, value2,....)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: SQL Basic part 5

  1. SQL Tutorials - Phần I (bài 4) Câu lệnh INSERT INTO : Như đã nói ở trên câu lệnh INSERT INTO dùng để thêm bản ghi mới vào trong table. Cú pháp : Trích: INSERT INTO table_name VALUES (value1, value2,....) Hoặc cũng có thể chỉ rõ cột mà mình muốn insert dữ liệu : Trích: INSERT INTO table_name (column1, column2,...) VALUES (value1, value2,....) Insert một hàng mới : Trong bảng Persons : Và ta sử dụng câu lệnh SQL để insert thêm giá trị vào các cột LastName,FirstName,Address,City : Trích: INSERT INTO Persons VALUES ('Hetland', 'Camilla', 'Hagabakka 24', 'Sandnes') Kết quả : Chỉ Insert vào những cột mình muốn : Trong bảng Persons :
  2. Insert như sau : Trích: INSERT INTO Persons (LastName, Address) VALUES ('Rasmussen', 'Storgt 67') Kết quả : dondoc (vniss)
Đồng bộ tài khoản