intTypePromotion=1

Struct

Chia sẻ: Nguyen Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
86
lượt xem
12
download

Struct

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Struct Cú pháp để định nghĩa một struct được mô tả trong ví dụ sau: struct Dimensions { public double Length; public double Width; } Ta thấy Dimensions được định nghĩa như trên gọi là một struct. Một struct dùng để nhóm một số dữ liệu lại với nhau. Trong C#, một struct được định nghĩa gần giống như một lớp chỉ khác từ khoá và một vài điểm như sau: 1.Struct là một kiểu giá trị, không phải là kiểu tham khảo. 2. Struct không hổ trợ thừa kế. 3. Có vài sự khác nhau trong cách làm việc của các...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Struct

  1. Struct Cú pháp để định nghĩa một struct được mô tả trong ví dụ sau: struct Dimensions { public double Length; public double Width; } Ta thấy Dimensions được định nghĩa như trên gọi là một struct. Một struct dùng để nhóm một số dữ liệu lại với nhau. Trong C#, một struct được định nghĩa gần giống như một lớp chỉ khác từ khoá và một vài điểm như sau: 1.Struct là một kiểu giá trị, không phải là kiểu tham khảo. 2. Struct không hổ trợ thừa kế.
  2. 3. Có vài sự khác nhau trong cách làm việc của các constructor đối với struct. Trình biên dịch luôn luôn cung cấp một constructor không tham số mặc định, và không được cho phép thay thế. 4. Với một struct, bạn có thể chỉ rỏ cách mà các trường được đặt ngoài bộ nhớ. Struct là các kiểu giá trị: Mặc dù struct là kiểu giá trị nhưng cú pháp để sử dụng nó giống như sử dụng lớp. Ví dụ như bạn khai báo như trên thì bạn có thể viết như sau: Dimensions point = new Dimensions(); point.Length = 3; point.Width = 6; Chú ý rằng struct là các kiểu giá trị, do đó thao tác new sẽ không làm việc theo cách của lớp hay những kiểu tham khảo khác. Nó chỉ đơn giản định vị trên bộ nhớ và gọi constructor thích hợp để khởi tạo các trường. Do đó bạn hoàn toàn có thể viết: Dimensions point; point.Length = 3; point.Width = 6;
  3. Nếu Dimensions là một lớp thì đoạn mã trên sẽ báo lỗi nhưng là một struct thì hoàn toàn hợp lý. Bởi vì là một struct rất dể để gán giá trị. Nhưng trình biên dịch sẽ báo lỗi nếu bạn viết mã như sau: Dimensions point; Double D = point.Length; Trình biên dịch sẽ báo bạn đã sử dụng một biến chưa khởi tạo. Và khi sử dụng struct bạn phải tuân thủ một số quy định sau cho mọi kiểu dữ liệu : Mọi thứ đều phải được khởi tạo trước khi sử dụng. Một struct được xem như được khởi tạo đầy đủ khi thao tác new được gọi hay khi tất cả các trường đều được gán giá trị. Một struct được định nghĩa là một trường thành viên của một lớp thì nó sẽ được tự động khởi tạo khi đối tượng khởi tạo. Struct và thừa kế: Struct không hổ trợ thừa kế, tức là bạn không thể thừa kế từ một struct khác, hay từ bất kỳ lớp nào lớp. Nhưng nó cũng như các kiểu dữ liệu khác đều thừa kế từ lớp System.object. Và chúng ta có thể override trong một struct. Ví dụ ta override phương thức ToString() trong struct sau: struct Dimensions { public double Length;
  4. public double Width; Dimensions(double length, double width) { Length=length; Width=width; } public override string ToString() { return "( " + Length.ToString() + " , " + Width.ToString() + " )"; } } Chúng ta khai báo phương thức như làm trong một lớp. Nhưng chú ý rằng không được khai báo virtual, abstract, hay sealed trong bất kỳ thành viên nào của struct. Một lớp thì có thể thừa kế từ một struct nhưng làm ngược lại thì không cho phép. Constructor cho struct : Bạn có thể định nghĩa constructor cho các struct như làm với lớp. Nhưng bạn không được phép định nghĩa constructor không có tham số. Có một số trường hợp hiếm thấy trong thời gian chạy của .NET sẽ không thể gọi một constructor không tham số mà bạn cung cấp. Chính vì thế microsoft đã cấm định nghĩa constructor không tham số cho struct trong C#. Bạn có thể cung cấp một phương thức Close() hay Dispose() cho một struct nhưng bạn không được phép định nghĩa Destructor.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản