Sử dụng lệnh ARC - FILLET - OFFSET P4

Chia sẻ: Vong Phat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
237
lượt xem
59
download

Sử dụng lệnh ARC - FILLET - OFFSET P4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

SỬ DỤNG LỆNH ARC - FILLET - OFFSET (PHẦN 4) Phần 4 hướng dẫn phóng to hình bằng lệnh Zoom Window, sử dụng lệnh Erase. Độ khó 3/10 Bước 10: Phóng to hình bằng lệnh Zoom Window. Chọn lệnh này bằng cách di chuyển con trỏ vào biểu tượng Zoom Window trên thanh công cụ, biểu tượng này nằm gần góc trên bên phải màn hình. Chế độ phóng to của lệnh này theo phương pháp chọn hai góc chéo đối diện của hình chữ nhật làm khung bao vùng phóng to. Ngay sau khi chọn lệnh thì trên dòng lệnh Command...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sử dụng lệnh ARC - FILLET - OFFSET P4

  1. SỬ DỤNG LỆNH ARC - FILLET - OFFSET (PHẦN 4) Phần 4 hướng dẫn phóng to hình bằng lệnh Zoom Window, sử dụng lệnh Erase. Độ khó 3/10 Bước 10: Phóng to hình bằng lệnh Zoom Window. Chọn lệnh này bằng cách di chuyển con trỏ vào biểu tượng Zoom Window trên thanh công cụ, biểu tượng này nằm gần góc trên bên phải màn hình. Chế độ phóng to của lệnh này theo phương pháp chọn hai góc chéo đối diện của hình chữ nhật làm khung bao vùng phóng to. Ngay sau khi chọn lệnh thì trên dòng lệnh Command xuất hiện Specify first corner: Dòng lệnh này yêu cầu ta chọn góc thức nhất, góc thứ nhất này nằm ở bên trái của hình. Chỉ định góc thứ nhất xong thì trên dòng lệnh xuất hiện Specify opposite corner: Dòng lệnh này yêu cầu ta chỉ định góc thứ hai, để chỉ định góc thứ hai này thì di chuyển con trỏ sang bên phải của hình và xuống dưới đáy của hình sao cho bao trọn hết toàn bộ hình rồi nhấp chuột trái để kết thúc chỉ định điểm 2. Lúc này toàn bộ bản vẽ nằm trong vùng bao của hai góc chéo nhau đều được phóng to lên.
  2. Bước 11: Sau khi thực hiện xong lệnh Zoom Window thì các nét vẽ của đường tròn, góc bo tròn đều bị gãy khúc. Để sửa lại những nét vẽ bị gãy khúc này thì hãy nhấp chọn trình đơn View > Regen All. Ngay sau khi nhấp chọn thì toàn bộ nét vẽ bị gãy khúc đều được sửa lại thành đường trơn. Bước 12: Chọn lệnh Erase. Chọn lệnh này bằng cách di chuyển con trỏ vào biểu tượng Erase trên thanh công cụ sau đó nhấp chuột để chọn lệnh này. Ngay sau khi chọn lệnh thì trên dòng lệnh Command xuất hiện Select objects: Dòng lệnh yêu cầu chọn đối tượng để xóa.
  3. Các đối tượng cần chọn là đường thẳng ngang nằm chính giữa hình, đường thẳng ngang nằm trên đỉnh cung tròn, hai đường thẳng đứng nằm sát bên trái và bên phải cung tròn. Sau khi chọn tất cả các đối tượng trên thì trên dòng lệnh Command xuất hiện một thông báo là 1 found, 4 total. Dòng lệnh này cho bạn biết đã chọn 4 đối tượng cần xóa. Kết quả chọn đối tượng như hình dưới: Chọn đối tượng xong nhấn phím Enter hoặc nhấp chuột phải để kết thúc lệnh. Những đường cần xóa biến mất.
  4. Bước 13: Ghi kích thước cho đường thẳng. Để ghi kích thước cho hình chọn Dimension > Quick Dimension Ngay sau khi nhấp chọn lệnh thì trên dòng lệnh Command xuất hiện Select geometry to dimension: ở dòng lệnh này yêu cầu ta chọn đối tượng cần ghi kích thước. Những đối tượng cần chọn ở đây là một đường thẳng đứng nằm ở bên trái hình, hai đường thẳng đứng nằm ở trong và một đường xéo ở bên phải của hình. Chọn xong đối tượng cần ghi kích thước thì trên dòng lệnh xuất hiện 1 found, 4 total thông báo cho ta biết đã chọn 4 đối tượng cần ghi kích thước.
  5. Nhấn phím Enter hoặc nhấp chuột phải để thông qua dòng lệnh này. Sau khi nhấn phím Enter thì trên dòng lệnh yêu cầu ta chọn kiểu ghi kích thước. Như ta đã thấy trên dòng lệnh đang xuất hiện kiểu ghi kích thước Continuous. Kiểu này là tạo một chuỗi kích thước, kiểu này đúng với ý định nên chọn kiểu ghi kích thước này. Ở dòng lệnh này ta chỉ di chuyển con trỏ lên phía trên hình và chọn vị trí đặt kích thước phù hợp với hình và nhấp chuột để chỉ định điểm đặt đường kích thước.
  6. Nhấp chuột phải để chọn lại lệnh ghi kích thước vừa sử dụng trước đó. Sau đó chọn đối tượng cần ghi kích thước là một đường thẳng đứng ở bên trái của hình, hai đường thẳng ngang nằm trên và nằm dưới gần sát đường thẳng đứng bên trái hình. Chọn đối tượng xong di chuyển con trỏ chuột sang bên phải của hình và chỉ định điểm đặt đường ghi kích thước bằng cách nhấp chuột trái sau khi xác định được điểm đặt. Ghi kích thước ở bên phải của hình xong nhấp chuột phải hoặc nhấn phím Enter để chọn lại lệnh ghi kích thước vừa mới sử dụng trước đó, sau đó chọn đối tượng cần ghi kích thước là đường tròn nằm chính giữa hình và một đường thẳng đứng bên phải ở chính giữa hình.
  7. Chọn đối tượng xong di chuyển con trỏ sang bên phải màn hình và nhấp chuột để chỉ định điểm đặt đường ghi kích thước sau khi xác định được điểm đặt. Chọn lại lệnh ghi kích thước vừa mới sử dụng bằng cách nhấn phím Enter hoặc nhấp chuột phải, sau đó chọn đối tượng là một đường thẳng đứng nằm bên trái hình và hai đường thẳng ngang nằm sát hai bên cung tròn. Chọn đối tượng xong di chuyển con trỏ chuột xuống phía dưới đáy của hình sau đó nhấp chuột trái khi đã xác định được điểm đặt đường kích thước. Cuối cùng ta ghi kích thước cho phần bên phải của hình, cũng nhấp chuột phải hoặc nhấn phím Enter để sử dụng lại lệnh vừa mới thực hiện sau đó chọn đối tượng cần ghi kích thước là đường thẳng đứng và đường chéo. Chọn đối tượng xong thì di chuyển con trỏ sang bên phải hình và nhấp chuột sau khi xác định được điểm đặt đường kích thước.
  8. Ghi kích thước cho phần bên phải của hình xong thì được toàn bộ đường kích thước Bước 14: Ghi kích thước cho cung tròn. Muốn ghi kích thước cho cung tròn hãy chọn Dimension > Radius. Ngay sau khi nhấp chọn lệnh thì trên dòng lệnh xuất hiện Select arc or circle: dòng lệnh này yêu cầu ta chọn đối tượng là cung tròn hoặc đường tròn để ghi kích thước. Ở đây chọn đối tượng là cung tròn ở góc dưới bên trái của hình.
  9. Chọn đối tượng xong thì trên dòng lệnh xuất hiện Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]: dòng lệnh này yêu cầu bạn chỉ định điểm đặt đường kích thước. Di chuyển con trỏ vào vị trí thích hợp sau đó nhấp chuột để chỉ định điểm đặt.
  10. Nhấn phím Enter hoặc nhấp chuột phải để chọn lại lệnh ghi kích thước vừa mới sử dụng sau đó chọn đối tượng là cung tròn lớn. Các thao tác còn lại làm tương tự như cung tròn ở góc dưới bên trái của hình.  
Đồng bộ tài khoản