Sử dụng Outlook để quản lý tài khoản Gmail

Chia sẻ: Nguyễn Đăng Vinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
221
lượt xem
107
download

Sử dụng Outlook để quản lý tài khoản Gmail

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nếu bạn đang sử dụng bộ Office của Microsoft có công cụ MS Outlook thì hãy tận dụng nó để duyệt và quản lý hộp thư của Google nhanh chóng hơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sử dụng Outlook để quản lý tài khoản Gmail

  1. S d ng Outlook đ qu n lý tài kho n Gmail N u b n đang s d ng b Office c a Microsoft có công c MS Outlook thì hãy t n d ng nó đ duy t và qu n lý h p thư c a Google nhanh chóng hơn. Trư c h t, b n ph i đăng nh p vào h p thư Gmail t i trang http://mail.google.com, r i vào Settings > ch n th Forwarding and POP/IMAP > đánh d u ch n vào trư c dòng Enable POP for all mail or Enable POP for mail that arrives from now on trong m c POP Download. Xong, nh n Save Changes. Sau đó, b n m MS Outlook lên. N u máy đã cài đ t MS Outlook thì có th m b ng cách vào Start > All Programs > Microsoft Office > ch n Microsoft Office Outlook 2003.
  2. l n kh i đ ng đ u tiên thì Next > ch n Yes, nh n Next > ch n POP3, r i Next. Ti p theo, b n nh p vào các thông tin mà chương trình yêu c u, g m Your Name (tên c a b n), Email Address (đ a ch email c a b n), Password (m t mã email c a b n), còn m c User s t đ ng đư c đi n vào.
  3. Ngoài ra, t i ô Incoming mail server (POP3) b n đi n vào pop.gmail.com; còn t i ô Outgoing mail server (SMTP), b n đi n smtp.gmail.com. Click vào More Settings… > ch n th Advanced > thay đ i giá tr m c đ nh trong ô Incoming mail server (POP3) t 110 thành 587 > OK. Đ ng th i, đánh d u ch n vào 2 dòng This server requires an encrypted connection (SSL) under Incoming Server (POP3).
  4. B m vào Test Account Settings… đ ki m tra th , n u không có l i gì thì hãy nh n Next > ch n Finish đ hoàn thành cài đ t. Cách dùng này đư c th c hi n trên MS Outlook 2003, còn v i nh ng phiên b n khác có th có m t s khác bi t trong quá trình cài đ t.
  5. Ng c Dung (Trích t vnexpress.net)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản