intTypePromotion=1
ADSENSE

Tài liệu giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành Thiết kế thời trang (Trình độ: Cao đẳng/Trung cấp) - Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex TP HCM

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:132

10
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành Thiết kế thời trang (Trình độ: Cao đẳng/Trung cấp) được biên soạn theo chương trình đào tạo nghề môn tiếng Anh chuyên ngành thiết kế thời trang của Trường cao đẳng công nghệ thành phố Hồ Chí Minh. Tài liệu được viết theo các chủ đề liên quan đến ngành thiết kế thời trang. Cấu trúc tài liệu gồm 9 bài. Mỗi bài có 2 phần: phần lý thuyết và phần bài tập.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành Thiết kế thời trang (Trình độ: Cao đẳng/Trung cấp) - Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex TP HCM

 1. TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ TP. HCM TÀI LIỆU GIẢNG DẠY MÔN HỌC/MÔ ĐUN: TACN THIẾT KẾ THỜI TRANG NGÀNH/NGHỀ: THIẾT KẾ THỜI TRANG TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG/ TRUNG CẤP …………, năm 2019
 2. TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN Tài liệu này thuộc loại tài liệu giảng dạy nội bộ sử dụng trong nhà trường với mục đích làm tài liệu giảng dạy cho giảng viên và sinh viên nên các nguồn thông tin có thể tham khảo. Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm.
 3. LỜI GIỚI THIỆU Tài liệu được biên soạn theo chương trình đào tạo nghề môn tiếng Anh chuyên ngành thiết kế thời trang của Trường cao đẳng công nghệ thành phố Hồ Chí Minh. Tài liệu được viết theo các chủ đề liên quan đến ngành thiết kế thời trang. Cấu trúc tài liệu gồm 9 bài. Mỗi bài có 2 phần: phần lý thuyết và phần bài tập. Trong quá trình biên soạn, mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng không tránh khỏi những hạn chế và thiếu sót nhất định, Tổ bộ môn Ngoại ngữ rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của quý đọc giả để giáo trình này ngày càng hoàn thiện hơn. Xin chân thành cảm ơn! TP. HCM, ngày……tháng năm 2019 Tham gia biên soạn Nguyễn Xuân Vỹ
 4. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC Tên môn học: TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH Mã môn học: Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 42 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 3 giờ) I. Vị trí tính chất của môn học: - Vị trí: Môn học được phân bố vào học kỳ 4, sau môn học Tiếng Anh 1 & Tiếng Anh 2. - Tính chất: Là môn học chuyên môn ngành, nghề. II. Mục tiêu môn học: Sau khi học xong môn học này, sinh viên đạt được: - Về kiến thức: + Hiểu và sử dụng được từ vựng Tiếng Anh chuyên ngành thiết kế thời trang, nhớ các từ và thành ngữ về các phương pháp thiết kế rập, cách lấy số đo, các thuật ngữ trong ngành thiết kế thời trang; + Hiểu được tính chất của sợi vải, nguyên tắc tạo các nếp gấp trang trí trong thiết kế và may trang phục. - Về kỹ năng: + Đọc, hiểu và dịch được tài liệu Tiếng Anh chuyên ngành thiết kế thời trang căn bản; + Áp dụng từ mới, thành ngữ và cấu trúc ngữ pháp đã học để đọc và dịch tài liệu Tiếng Anh liên quan chuyên ngành thiết kế thời trang căn bản. - Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: + Nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của môn học; + Rèn luyện kĩ năng nghe, nói, đọc, viết và làm việc nhóm; + Rèn được tính tự tin, phương pháp học tư duy, phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo trong học tập. III. Nội dung môn học: 1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: Thời gian (giờ) Tổng Lý Thực Số số thuyết hành, thí Tên chương Kiểm TT nghiệm, tra thảo luận, bài tập 1 Chapter 1: The Workroom 5 5 Unit 1: Patternmaking tools and pattern paper 2 Chapter 1: The Workroom 5 5 Unit 2: Dart, production terms, cost sheet and design specification sheet
 5. 3 Chapter 2: Model form and 5 5 measurement Unit 3: Landmark terms 4 Chapter 2: Model form and 5 5 measurement Unit 4:Taking measurements 5 Chapter 3: Drafting the basic pattern set 4 4 Unit 5: Basic dress foundation and bodice draft 6 Achivement test 1 1 1 7 Chapter 3: Drafting the basic pattern set 5 5 Unit 6: Skirt draft and sleeve draft 8 Chapter 4: Dart manipulation 5 5 Unit 7: Flat patternmaking methods 9 Chapter 4: Dart manipulation 4 4 Unit 8: Single - dart series – slash – spread & single - dart series – pivotal - transfer technique 10 Achivement test 2 1 1 11 Chapter 4: Dart manipulation 4 4 Unit 9: two - dart series – slash – spread & two - dart series – pivotal - transfer technique 12 Achivement test 3 1 1 Cộng: 45 42 3 2. Nội dung chi tiết: Chapter 1: The Workroom Thời gian: 5 giờ Unit 1: Patternmaking tools and pattern paper 1. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này, sinh viên đạt được: - Hiểu và sử dụng được từ vựng và thuật ngữ liên quan đến các dụng cụ trong phòng thiết kế thời trang và cách sử dụng các dụng cụ đó; - Phát triển kỹ năng ứng dụng những điều đã học vào các bài tập thực hành và giao tiếp; - Phát huy ý thức làm việc theo cặp/nhóm, trao đổi kinh nghiệm trong học tập và tìm ra cách học phù hợp cho bản thân, rèn luyện tính tự giác, hăng hái tham gia phát biểu xây dựng bài. 2. Nội dung chương: 2.1. Tools (pictures) 2.2. Pattern paper 2.3. Patternmaking terms
 6. 2.3.1. Pattern drafting 2.3.2. Flat patternmaking 2.3.3. Basic pattern set 2.3.4. Working pattern 2.4. Fabric terms: 2.5. Pattern grain line 2.6. Production terms 2.7. Cost sheet 2.8. Design Specification Sheet 2.9. Exercise Chapter 1: The Workroom Thời gian: 5 giờ Unit 2: Dart, production terms, cost sheet and design specification sheet 1. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này, sinh viên đạt được: - Hiểu và sử dụng được từ vựng và thuật ngữ liên quan đến cách thiết kế ben, bảng giá và bảng thiết kế chi tiết cho sản phẩm; - Phát triển kỹ năng ứng dụng những điều đã học vào các bài tập thực hành và giao tiếp; - Phát huy ý thức làm việc theo cặp/nhóm, trao đổi kinh nghiệm trong học tập và tìm ra cách học phù hợp cho bản thân, rèn luyện tính tự giác, hăng hái tham gia phát biểu xây dựng bài. 2. Nội dung chương: 2.1. Dart 2.1.1.Terminology 2.1.2. Balanced line terms 2.2. Production terms 2.3. Cost sheet 2.4. Design specification sheet 2.5. Exercise Chapter 2: Model form and measurement Unit 3: Landmark terms Thời gian: 5 giờ 1. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này, sinh viên đạt được: - Hiểu và sử dụng được từ vựng và thuật ngữ liên quan đến việc thiết kế một mẫu cơ bản, phát triển một bộ thiết kế mới, tạo số đo của cơ thể và các thiết bị cần phải có cho việc đo đạc; - Phát triển kỹ năng ứng dụng những điều đã học vào các bài tập thực hành và giao tiếp; - Phát huy ý thức làm việc theo cặp/nhóm, trao đổi kinh nghiệm trong học tập và tìm ra cách học phù hợp cho bản thân, rèn luyện tính tự giác, hăng hái tham gia phát biểu xây dựng bài. 2. Nội dung chương:
 7. 2.1. Landmark terms 2.2. Preparing the model for measuring 2.3. Taking measurements 2.4. Horizontal balance line (HBL) 2.5.Exercise Chapter 2: Model form and measurement Thời gian: 5 giờ Unit 4:Taking measurements 1. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này, sinh viên đạt được: - Hiểu và sử dụng được từ vựng và thuật ngữ liên quan đến việc thiết kế một mẫu cơ bản, phát triển một bộ thiết kế mới, tạo số đo của cơ thể và các thiết bị cần phải có cho việc đo đạc; - Phát triển kỹ năng ứng dụng những điều đã học vào các bài tập thực hành và giao tiếp; - Phát huy ý thức làm việc theo cặp/nhóm, trao đổi kinh nghiệm trong học tập và tìm ra cách học phù hợp cho bản thân, rèn luyện tính tự giác, hăng hái tham gia phát biểu xây dựng bài. 2. Nội dung chương: 2.1. Circumference measurements 2.2. Horizontal balance line 2.2.1. Front 2.2.2. Back 2.2.3. Model for personal fit 2.2.4. Neck circumference 2.3. Vertical measurements for form and model 2.3.1.Front and back – form for model 2.3.2. Personal fit: Asymmetric verification 2.3.3. New strap measurement Chapter 3: Drafting the basic pattern set Thời gian: 4 giờ Unit 5: Basic dress foundation and bodice draft 1. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này, sinh viên đạt được: - Hiểu và sử dụng được từ vựng và thuật ngữ liên quan đến việc thiết kế một mẫu cơ bản, thiết kế thân trước và thiết kế thân sau; - Phát triển kỹ năng ứng dụng những điều đã học vào các bài tập thực hành và giao tiếp; - Phát huy ý thức làm việc theo cặp/nhóm, trao đổi kinh nghiệm trong học tập và tìm ra cách học phù hợp cho bản thân, rèn luyện tính tự giác, hăng hái tham gia phát biểu xây dựng bài. 2. Nội dung chương: 2.1. The basic dress foundation 2.1.1. Measurement
 8. 2.1.2. Creating basic patterns 2.1.3. Pattern shapes described 2.1.4. Why darts? 2.2. Front bodice draft 2.3. Back bodice draft 2.4. Exercise Achivement test 1 Thời gian: 1 giờ Chapter 3: Drafting the basic pattern set Thời gian: 5 giờ Unit 6: Skirt draft and sleeve draft 1. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này, sinh viên đạt được: - Hiểu và sử dụng được từ vựng và thuật ngữ liên quan đến việc thiết kế mẫu cơ bản, thiết kế váy thân trước và thân sau và thiết kế tay áo và các thuật ngữ liên quan đến tay áo; - Phát triển kỹ năng ứng dụng những điều đã học vào các bài tập thực hành và giao tiếp; - Phát huy ý thức làm việc theo cặp/nhóm, trao đổi kinh nghiệm trong học tập và tìm ra cách học phù hợp cho bản thân, rèn luyện tính tự giác, hăng hái tham gia phát biểu xây dựng bài. 2. Nội dung chương: 2.1. Skirt draft 2.1.1. Skirt front and back 2.1.2. Skirt back (for suits and separates) 2.2. The basic sleeve 2.2.1. Sleeve terminology 2.2.2. Sleeve cap ease 2.2.3. Armhole measurement 2.2.4. Sleeve draft Chapter 4: Dart manipulation (Principle #1) Thời gian: 5 giờ Unit 7: Flat patternmaking methods 1. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này, sinh viên đạt được: - Hiểu và sử dụng được từ vựng và thuật ngữ liên quan đến việc thao tác ben, các kỹ thuật tạo độ phồng, độ ôm và thao tác nhảy ben; - Phát triển kỹ năng ứng dụng những điều đã học vào các bài tập thực hành và giao tiếp; - Phát huy ý thức làm việc theo cặp/nhóm, trao đổi kinh nghiệm trong học tập và tìm ra cách học phù hợp cho bản thân, rèn luyện tính tự giác, hăng hái tham gia phát biểu xây dựng bài. 2. Nội dung chương: 2.1. Three flat pattern techniques 2.1.2.Adding fullness 2.1.3. Contouring
 9. 2.1.4.The process 2.2. Patternmaking terms 2.2.1. Pattern plot 2.2.2. Pivotal point 2.2.3. Pattern manipulation 2.2.4. Design pattern 2.3. Dart manipulation (Principle #1) 2.4. Principle 2.5.Corollary Chapter 4: Dart manipulation Thời gian: 4 giờ Unit 8: Single - dart series – slash – spread & single - dart series – pivotal -transfer technique 1. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này, sinh viên đạt được: - Hiểu và sử dụng được từ vựng và thuật ngữ liên quan đến các thao tác nhảy ben: kỹ thuật cách trải của ben đơn và kỹ thuật xoay chuyển của ben đơn; - Phát triển kỹ năng ứng dụng những điều đã học vào các bài tập thực hành và giao tiếp; - Phát huy ý thức làm việc theo cặp/nhóm, trao đổi kinh nghiệm trong học tập và tìm ra cách học phù hợp cho bản thân, rèn luyện tính tự giác, hăng hái tham gia phát biểu xây dựng bài. 2. Nội dung chương: 2.1. Single - dart series - slash - spread technique 2.1.1 Steps in the process 2.1.2. Center front waist dart 2.2. Single - dart series - pivotal - transfer technique 2.2.1. Mid - neck dart 2.2.2. Side dart 2.2.3. Mid - arm hole dart 2.2.4. Shoulder - tip dart Achivement test 2 Thời gian: 1 giờ Chapter 4: Dart manipulation Thời gian: 4 giờ Unit 9: two - dart series – slash – spread & two - dart series – pivotal - transfer technique 1. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này, sinh viên đạt được: - Hiểu và sử dụng được từ vựng và thuật ngữ liên quan đến các thao tác nhảy ben: Kỹ thuật cách trải của ben đôi và kỹ thuật xoay chuyển của ben đôi; - Phát triển kỹ năng ứng dụng những điều đã học vào các bài tập thực hành và giao tiếp;
 10. - Phát huy ý thức làm việc theo cặp/nhóm, trao đổi kinh nghiệm trong học tập và tìm ra cách học phù hợp cho bản thân, rèn luyện tính tự giác, hăng hái tham gia phát biểu xây dựng bài. 2. Nội dung chương: 2.1. Two - dart series – slash - spread technique 2.1.1. Waist and side dart 2.1.2. Mid - shoulder and waist dart 2.1.3. Mid - armhole and waist dart 2.2. Two - dart series – Pivotal - Transfer Techinique 2.2.1. Mid - neck and waist dart 2.2. 2. Shoulder -Tip and Waist dart 2.2.3. Center front neck and waist dart Achivement test 3 Thời gian: 1 giờ IV. Điều kiện thực hiện chương trình: 1. Dụng cụ và trang bị: Máy tính, máy chiếu / ti vi, micro, bảng phấn… 2. Học liệu: video clips về các chủ đề trong chương trình môn học, tài liệu học tập (sách, file nghe, từ điển...); 3. Nguồn lực khác: thư viện, websites... V. Nội dung và phương pháp đánh giá: 1. Nội dung: - Kiến thức: Đánh giá thông qua bài kiểm tra thường xuyên; định kỳ; thi kết thúc môn học, sinh viên cần đạt các yêu cầu sau: + Từ vựng liên quan đến các dụng cụ trong phòng thiết kế thời trang, cách thiết kế ben, bảng giá và bảng thiết kế chi tiết cho sản phẩm, thiết kế một mẫu cơ bản, phát triển một bộ thiết kế mới, tạo số đo của cơ thể và các thiết bị cần phải có cho việc đo đạc; + Thuật ngữ liên quan đến các thao tác nhảy ben, kỹ thuật cách trải của ben đôi và kỹ thuật xoay chuyển của ben đôi; việc thao tác ben, các kỹ thuật tạo độ phồng, độ ôm và thao tác nhảy ben. - Kỹ năng: + Dịch thuật các tài liệu chuyên ngành thiết kế thời trang thể hiện qua các bài đọc hiểu; + Khả năng tự học và nghiên cứu tài liệu. - Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Đánh giá trong quá trình học tập cần đạt những yêu cầu sau: + Chấp hành nội qui, qui chế của nhà trường; + Chuẩn bị đầy đủ tài liệu hoc tập; + Chuẩn bị đầy đủ nội dung tự học, tự nghiên cứu; + Tham gia đầy đủ thời lượng môn học, tích cực trong giờ học.
 11. 2. Phương pháp đánh giá: Các kiến thức và kỹ năng trên sẽ được đánh giá qua các nội dung tự nghiên cứu, ý thức thực hiện môn học, kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ và bài kiểm tra kết thúc môn học: - Điểm môn học bao gồm điểm trung bình các điểm kiểm tra: tự nghiên cứu, điểm kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ có trọng số 0,4 và điểm thi kết thúc môn học có trọng số 0,6; - Điểm trung bình các điểm kiểm tra là trung bình cộng của các điểm kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ và tự nghiên cứu theo hệ số của từng loại điểm. Trong đó, điểm kiểm tra thường xuyên và điểm tự nghiên cứu được tính hệ số 1, điểm kiểm tra định kỳ tính hệ số 2; - Hình thức thi: trắc nghiệm online 45 phút (được thông báo vào đầu mỗi học kỳ). VI. Hướng dẫn chương trình: 1. Phạm vi áp dụng chương trình: Chương trình môn học Tiếng Anh chuyên ngành sử dụng để giảng dạy cho sinh viên trình độ cao đẳng. 2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học: - Đối với giảng viên: + Đây là môn học gắn liền với thực tế nghề thiết kế thời trang, vì vậy giảng viên nên kết hợp nhiều phương pháp như thuyết trình, đàm thoại, giảng giải, nêu vấn đề, vấn đáp, thảo luận và đóng vai hội thoại; + Trước khi giảng dạy, giảng viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy; + Nên hướng dẫn bài tập tự nghiên cứu mang tính minh họa để sinh viên hiểu và hoàn thành tốt bài tập được giao. - Đối với người học: + Chuẩn bị nội dung thảo luận nhóm, nội dung tự học tự nghiên cứu khi đến lớp; + Xây dựng kế hoạch tự học, tự nghiên cứu cho từng cá nhân; + Nghiên cứu tài liệu trước khi lên lớp; + Tham dự ít nhất 70% thời gian học lý thuyết và đầy đủ các bài học tích hợp, bài học thực hành, thực tập và các yêu cầu của môn học được quy định trong chương trình môn học. 3. Những trọng tâm cần chú ý: - Những dụng cụ trong xưởng may và thiết kế; - Phương pháp thiết kế rập; - Cách lấy số đo; - Các thuật ngữ về nhảy ben. 4. Tài liệu tham khảo [1] Giáo trình kỹ thuật may 1, trường CĐ Kinh tế – Kỹ thuật Vinatex TP.HCM, năm 2011. [2] Giáo trình kỹ thuật may 2, trường CĐ Kinh tế – Kỹ thuật Vinatex TP.HCM, năm 2011. [3] Kỹ thuật thiết kế trang phục, Trần Thị Hương, trường ĐH Bách Khoa, năm 2003. [4] Patternmaking for Fashion Design, Helen Josheph Amstrong, 2006. [5] Từ điển tiếng Anh chuyên ngành May, ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, năm 2010.
 12. NỘI DUNG CHAPTER I: THE WORKROOM UNIT 1: PATTERNMAKING TOOLS & PATTERN PAPER .............................. 3 UNIT 2: DART, PRODUCTION TERMS, COST SHEET AND DESIGN SPECIFICATION SHEET ......................................................................... 15 CHAPTER II: MODEL FORM AND MEASUREMENTS UNIT 3 : LANDMARK TERMS ........................................................................... 23 UNIT 4: TAKING MEASUREMENTS ................................................................ 29 CHAPTER III: DRAFTING THE BASIC PATTERN SET UNIT 5: BASIC DRESS FOUNDATION AND BODICE DRAFT ..................... 36 UNIT 6: SKIRT DRAFT AND SLEEVE DRAFT ................................................ 48 CHAPTER IV: DART MANIPULATION (Principle # 1) UNIT 7: FLAT PATTERNMAKING METHODS ................................................ 60 UNIT 8: SINGLE-DART SERIES - SLASH-SPREAD & SINGLE-DART SERIES-PIVOTAL-TRANSFER TECHNIQUE ....................................... 69 UNIT 9: TWO-DART SERIES-SLASH- SPREAD AND TWO-DART SERIES- PIVOTAL-TRANSFER TECHNIQUE ..................................................... 81 GLOSSARY ………………………………………... ……………………. .93
 13. INTRODUCTION English for specific purposes (ESP), not to be confused with specialized English, is a sphere of teaching English language including Business English, Technical English, Scientific English, English for medical professionals, English for waiters, English for tourism, English for Art Purposes, etc. ESP can be also considered as an avatar of language for specific purposes. It can be noticed that English for Garment Industry is not as developed as English for other fields, therefore it is not easy for learners who are in garment industry to master English for their own major. In order to meet the immediate demand of learners at Vinatex college, especicially students in the Faculty of Garment and Textile, this book has been compiled to provide students with English for garment and textile with topic- oriented structure. This book consists of 4 chapters in which chapter 1,2,3 contains 2 units and chapter 4 comprises 3 units. Each unit comprises 2 parts: - Content - Exercise This book focuses on integrated skills, which will enable learners to communited in English at their workplace after graduating.
 14. CHAPTER I THE WORKROOM There are two units in this chapter. In unit 1, we will learn about what tools are used for patternmaking, pattern paper patternmaking terms, fabric terms, and pattern grainlines. In unit 2, we will learn about dart, production terms, cost sheet and design specification sheet. 2
 15. 3
 16. Chapter I: The Workroom Unit 1: Patternmaking Tools & Pattern Paper UNIT 1: PATTERNMAKING TOOLS & PATTERN PAPER A. TOOLS 4
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2