Tài liệu MCSA 70-290 p 14

Chia sẻ: Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
107
lượt xem
75
download

Tài liệu MCSA 70-290 p 14

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

MODULE 9: QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG NGƯỜI DÙNG BẰNG CHÍNH SÁCH NHÓM Bài tập 1 Tạo đối tượng chính sách nhóm Tạo GPO và liên kết tới OU Acapulco Chọn nút New để vừa tạo mới vừa liên kết tới OU Acapulco Vào thẻ Security trong peoperties của GPO vừa mới tạo ra VSIC Education Corporation Xóa bỏ nhóm authenticated users, đưa nhóm G Nwtraders Marketing Personnel vào ACL từ chối áp dụng GPO.........

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu MCSA 70-290 p 14

 1. 70-290 Tài liệu dành cho học viên MODULE 9: QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG NGƯỜI DÙNG BẰNG CHÍNH SÁCH NHÓM Bài tập 1 Tạo đối tượng chính sách nhóm Tạo GPO và liên kết tới OU Acapulco Chọn nút New để vừa tạo mới vừa liên kết tới OU Acapulco Vào thẻ Security trong peoperties của GPO vừa mới tạo ra VSIC Education Corporation Trang 123
 2. 70-290 Tài liệu dành cho học viên Xóa bỏ nhóm authenticated users, đưa nhóm G Nwtraders Marketing Personnel vào ACL từ chối áp dụng GPO Click Edit để vào group policy editor cấu hình cho GPO VSIC Education Corporation Trang 124
 3. 70-290 Tài liệu dành cho học viên Chọn thiết lập ngăn chặn vào các ứng dụng 16-bit Bỏ nút Search khỏi Windows Explorer VSIC Education Corporation Trang 125
 4. 70-290 Tài liệu dành cho học viên Xoá bỏ thẻ Hardware khỏi Windows Explorer Xoá bỏ các liên kết và quyền truy cập vào Windows Update Xoá bỏ Network Connections khỏi Start Menu VSIC Education Corporation Trang 126
 5. 70-290 Tài liệu dành cho học viên Gỡ bỏ Run khỏi Start Menu Bài tập 2 Tạo đối tượng chính sách nhóm cho việc chuyển hướng thư mục Vào Properties cuả OU users để tạo GPO VSIC Education Corporation Trang 127
 6. 70-290 Tài liệu dành cho học viên Chọn nút New và nhập tên cho GPO Xoá bỏ nhóm Authenticated Users VSIC Education Corporation Trang 128
 7. 70-290 Tài liệu dành cho học viên Đưa nhóm DL Nwtraders Accounting Personnel vào ACL Cho Full Control VSIC Education Corporation Trang 129
 8. 70-290 Tài liệu dành cho học viên Click OK chọn nút edit Chọn properties chọn Basic, chỉ đường dẫn tới thư mục share chứa thư mục My Documents Vào thẻ Settings VSIC Education Corporation Trang 130
 9. 70-290 Tài liệu dành cho học viên Bài tập 3 Tạo GPO cho các máy laptops Click phải OU Laptops Properties thẻ Group Policy nút New nhập tên cho GPO VSIC Education Corporation Trang 131
 10. 70-290 Tài liệu dành cho học viên Chọn setting nhắc gõ mật khẩu khi trở lại từ Hibernate Chọn enabled OK Network offline files đồng bộ hóa mọi Offline files khi log on VSIC Education Corporation Trang 132
 11. 70-290 Tài liệu dành cho học viên Và enable đồng bộ hóa khi log off Bài tập 4 Tạo GPO cho các máy tính để bàn Vào properties của Ou Desktops để tạo GPO VSIC Education Corporation Trang 133
Đồng bộ tài khoản