intTypePromotion=1
ADSENSE

Chứng chỉ mcsa

Xem 1-0 trên 0 kết quả Chứng chỉ mcsa
 • 11. Click chọn Phải vào DHCP Relay Agent chọn properties, nhập vào địa chỉ IP của DHCP server: 192.168.2.2 add ok 12. Tại client3 dùng lệnh Ipconfig /renew xem có xin được IP từ DHCP server thông qua Relay agent hay không, dùng lệnh Ipconfig /all Module 3: Managing and Monitoring Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) Tiếp tục lab của module 2 Lab 1: Quản lý database và backup DHCP 1. Data base của DHCP được lưu trong %systemroot%\system32\DHCP VSIC Education Corporation Trang 36 70-291 Tài liệu dành cho học viên 2. Open file DhcpSrvLog-Fri.log 3.

  pdf7p yukogaru1 29-07-2010 269 159   Download

 • Chọn Create a new file with this file name 9. Chọn Option Allow both nonsecure and secure dynamic updates next finish 10. Lúc này trong Reverve lookup zone chỉ có 2 record, chưa có PTR, vào Start Run cmd gõ lệnh Ipconfig /registerdns, sau đó trở lại DNS ấn F5 nhiều lần sẽ thấy trong reverse lookup zone có 3 record như sau: VSIC Education Corporation Trang 51 70-291 Tài liệu dành cho học viên 11. Tạo alias www: Click phải vào zone name (CTL.NET) chọn New Alias (CNAME) 12. Trong phần Alias name nhập vào www, trong phần fully qualified domain name gõ vào tên đầy đủ...

  pdf7p yukogaru1 29-07-2010 247 141   Download

 • Lab 2: VPN with Radius (chứng thực user trên Domain) Một nhóm 4 pc xây dựng mô hình như hình vẽ Tại máy Domain Controller (máy đã được DCPromo) vào Run gõ DSA.MSC phải domain chọn Raise Domain Functional Level click Chọn Windows 2000 native ấn Raise OK Ok . Khởi động lại domain

  pdf8p yukogaru1 29-07-2010 224 133   Download

 • MODULE 5: QUẢN LÝ Ổ ĐĨA Bài tập 1 Gá ổ đĩa E: lên đường dẩn D:\graphics Mở My Computer Tạo thư mục Graphics trong ổ đĩa D: Dùng dòng lệng runas để mở Computer Management với tài khoản administrator Click phải ổ đĩa E: Change Drive Letter and Path VSIC Education Corporation Tài liệu dành cho học viên Chọn mount in the following empty NTFS folder Chỉ đường dẫn tới thư mục trống Graphics Thư mục graphics giờ đây có biểu tượng của một ổ đĩa Bây giờ tạo trong thư mục D:\Graphics thư mục Labfiles Bài tập 2 Thay đổi ký tự ổ đĩa D thành X Chọn ký tự X...

  pdf6p yukogaru 29-07-2010 223 124   Download

 • 1. Tiếp lab1, tại 2 pc click phải vào tên policy vừa tạo chọn Un-assign 2. Cài Stand alone CA trên PC101 (xem phụ lục 3) 3. Xin CA cho PC101, tại PC101 vào IE: gõ địa chỉ http://10.0.0.101/certsrv Request a

  pdf6p yukogaru1 29-07-2010 184 104   Download

 • Chọn certificates\personal\certificate double click vào certificate vừa xin a. Trên PC101 certificate đã được tin cậy vì là máy cài CA b. Trên PC102 certificate không tin cậy Chỉ làm trên Pc102: chọn Trusted Root certification Authorities, Click phải vào certificates chọn All tasks import An Nút Browse vào 10.0.0101\certconfig chọn file *.crt next Kiểm tra lại certificate trên PC102 lúc này đã tin cậy VSIC Education Corporation Trang 111

  pdf6p yukogaru1 29-07-2010 190 103   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo bộ Câu hỏi ôn tập MCSA (Có đáp án) sau đây để ôn tập, hệ thống kiến thức về mạng máy tính như mô hình OSI, sự khách biệt giữa TCP và UDP, kiến thức về bấm cáp thẳng và cáp chéo, kiến thức về TCP/IP, cách thiết lập quyền giữa NTFS permission và Shared permission, ... Chúc các bạn ôn thi hiệu quả.

  doc37p btk1902 23-06-2012 688 415   Download

 • Quản lý đĩa và hệ thống tập file Mục đích: - Định dạng ổ đĩa - chuyển đổi các hệ thống đĩa phù hợp - sử dụng các tính năng mở rộng của hệ thống ............

  pdf0p yukogaru 27-07-2010 324 220   Download

 • Network Host Module 1: Reviewing the Suite of TCP/IP Protocols Hai học viên một nhóm 2 pc ví dụ: PC1 và PC2 sử dụng Windows 2003 server, khai báo IP cho PC của mình: ví dụ : PC1: IP : 10.0.0.100 SM: 255.0.0.0 GW:10.0.0.2 DNS:210.245.31.130 PC2: IP: 10.0.0.200 SM: 255.0.0.0 GW:10.0.0.2 DNS:210.245.31.130 Lab1: thực hiện lệnh Ping: 1. Tại PC1, vào Start chọn Run gõ vào lệnh CMD 2. Tại cửa sổ CMD thực hiện lệnh ping IP của PC2 như hình bên dưới Học viên chú ý các thông số Bytes, Time, TTL của lệnh ping Học viên thử ping IP của...

  pdf6p yukogaru1 29-07-2010 314 206   Download

 • 7. Thực hiện các bước từ 1 đến 6 cho R2 8. Đứng tại client 1 ping thấy Client 2 và ngược lại Lab 2: dùng Static Route 1. Tại R1 và R2 Click phải vào Pcname chọn Disable Routing and remote Access. VSIC Education Corporation Trang 22 70-291 Tài liệu dành cho học viên 2. Thực hiện lại các bước từ 1 đến 3 của Lab 1, để enable Routing and Remote Access 3. Tại R1 click phải vào Static Routes chọn New Static Route nhập các thông tin như hình bên dưới ok . 4. Thực hiện tương tư cho R2 với các thông...

  pdf7p yukogaru1 29-07-2010 325 193   Download

 • Module 3: Configuring a Client IP Address Để thực hành module này học viên có thể tham khảo lab 1 module 2 phần network services để dựng DHCP server. Trong bài thực hành này xem như DHCP server đã có rồi (giảng viên đã dựng sẳn). Mỗi học viên một máy. Lab 1: Xin IP từ DHCP server, sử dụng lệnh IPCONFIG /RENEW (Xin ip từ DHCP), IPCONFIG /RELEASE (Xoá IP xin từ DHCP), IPCONFIG /ALL (Xem IP) 1. Xoá Ip tĩnh của PC. a. Click phải vào My Network Places chọn Properties b. Click phải vào card mạng cần xóa...

  pdf7p yukogaru1 29-07-2010 97 186   Download

 • Module 5: Isolating Common Connectivity Issues Mỗi học viên một máy, thực hành gán IP bằng lệnh NETSH 1. Xoá Ip tĩnh của PC. a. Click phải vào My Network Places chọn Properties b. Click phải vào card mạng cần xóa ip chọn Properties c. Chọn Internet Protocol trong phần this connection uses the following items, chọn Properties. d. Chọn option Obtain an IP address Automatically và Obtain DNS server address Automatically OK 2. Vào Start Run gõ CMD rồi thực hiện lệnh sau để gán IP cho PC1 VSIC Education Corporation Trang 15 70-291 Tài liệu dành cho học viên 3. Thực hiện lệnh sau để gán..

  pdf7p yukogaru1 29-07-2010 283 180   Download

 • Phần 1: MODULE 1: DẪN NHẬP VỀ QUẢN LÝ CÁC TÀI KHOẢN VÀ TÀI NGUYÊN LAB A Tạo các Đơn Vị Tổ Chức (Organiztional Units) Bài tập 1 Tạo thêm các Đơn Vị Tổ Chức Users và Groups theo sơ đồ phân cấp như dưới đây: ................

  pdf4p yukogaru 28-07-2010 312 170   Download

 • Module 9:Configuring Network Access Lab 1 : VPN with PPTP and L2TP/IPSEC Một nhóm 3 pc, xây dựng mô hình như hình vẽ: . Tạo user trên máy VPN server: click phải vào My Computer chọn manage 2. Tại cửa sổ Computer management chọn Local user and group click phải vào users chọn new user nhập user name và password ấn Create VSIC Education Corporation Trang 121 70-291 Tài liệu dành cho học viên 3. Tương tư như bước 2 tạo user u2, u3 4.

  pdf8p yukogaru1 29-07-2010 284 164   Download

 • Quản lý thiết bị Mục đích: -Cài đặt các thiết bị phần cứng -Xác định tài nguyên hệ thống -Xác định Hardware Profile.........

  pdf0p yukogaru 27-07-2010 216 159   Download

 • MODULE 2: QUẢN LÝ TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG VÀ TÀI KHOẢN MÁY TÍNH Bài tập 1 Tạo tài khoản người dùng. Mở Active Directory Users and Computers OU users New User Tạo tài khoản cho người dùng Robert Brown .................

  pdf9p yukogaru 28-07-2010 240 150   Download

 • MODULE 2: QUẢN LÝ TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG VÀ TÀI KHOẢN MÁY TÍNH Part 2 Bài tập 3 Tìm kiếm và di chuyển tài khoản người dùng. Click phải tên domain Nwtraders.com Chọn find Users Contacts and Groups theo tiêu chuẩn thành phố................

  pdf9p yukogaru 28-07-2010 239 150   Download

 • Nếu chọn Yes thực hiện các bước từ 6-8 nếu chọn No thì thực hiện bước 9 Nhập vào gateway: 192.168.2.1 là IP internal của R1 add next Nhập vào IP của DNS server ví dụ: 210.245.31.130 next Nhập vào IP của WINS server ví dụ: 192.168.2.55 next Chọn yes để kích hoạt DHCP next finish VSIC Education Corporation Trang 29 70-291 Tài liệu dành cho học viên 10. Tại Client 4 dùng lệnh Ipconfig /renew để xin thử IP từ DHCP Lab 4: Cấu hình Reservation 1. Click phải vào Reservations chọn New Reservation VSIC Education Corporation Trang 30 70-291 Tài liệu dành cho học viên 2. Nhập vào...

  pdf7p yukogaru1 29-07-2010 265 147   Download

 • Module 6: Managing and Monitoring Domain Name System (DNS) Mỗi học viên một máy cài và cấu hình DNS như lab 1 và lab 2 module 5 Lab 1: Backup DNS 1. Copy database của DNS sang thư mục backupDNS a. Copy các file trong %systemroot%\system32\DNS b. Paste vào thư mục backupDNS VSIC Education Corporation Trang 75 70-291 Tài liệu dành cho học viên 2. Export 2 key trong regedit: Vào Start a. Tìm đến key sau: Run gõ Regedit Click phải vào key DNS server chọn export vào lưu key này với tên là: key1.reg VSIC Education Corporation Trang 76 70-291 Tài liệu dành cho học viên b.

  pdf8p yukogaru1 29-07-2010 243 147   Download

 • 11. Các cửa sổ còn lại ấn next đến khi hoàn tất reboot lại máy 12. Sau khi máy khởi động lại vào DNS sẽ có thêm những record sau VSIC Education Corporation Trang 64 70-291 Tài liệu dành cho học viên 13. Tại client 1: thực hiện các bước của lab1 module này để cài DNS nhưng không cấu hình DNS 14. Tại client 1: vào start run gõ DCPROMO /ADV next next 15. Chọn Option Additional domain controller for an existing domain next 16. Chọn Option Over the network from a domain controller next VSIC Education Corporation Trang 65 70-291 Tài liệu dành cho học viên 17. Nhập vào tên...

  pdf11p yukogaru1 29-07-2010 269 146   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chứng chỉ mcsa
p_strCode=chungchimcsa

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2