Tài liệu thực hành MCSA 70-291 p10

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
217
lượt xem
146
download

Tài liệu thực hành MCSA 70-291 p10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

11. Các cửa sổ còn lại ấn next đến khi hoàn tất reboot lại máy 12. Sau khi máy khởi động lại vào DNS sẽ có thêm những record sau VSIC Education Corporation Trang 64 70-291 Tài liệu dành cho học viên 13. Tại client 1: thực hiện các bước của lab1 module này để cài DNS nhưng không cấu hình DNS 14. Tại client 1: vào start run gõ DCPROMO /ADV next next 15. Chọn Option Additional domain controller for an existing domain next 16. Chọn Option Over the network from a domain controller next VSIC Education Corporation Trang 65 70-291 Tài liệu dành cho học viên 17. Nhập vào tên...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu thực hành MCSA 70-291 p10

 1. 70-291 Tài liệu dành cho học viên 11. Các cửa sổ còn lại ấn next đến khi hoàn tất reboot lại máy 12. Sau khi máy khởi động lại vào DNS sẽ có thêm những record sau VSIC Education Corporation Trang 64
 2. 70-291 Tài liệu dành cho học viên 13. Tại client 1: thực hiện các bước của lab1 module này để cài DNS nhưng không cấu hình DNS 14. Tại client 1: vào start run gõ DCPROMO /ADV next next 15. Chọn Option Additional domain controller for an existing domain next 16. Chọn Option Over the network from a domain controller next VSIC Education Corporation Trang 65
 3. 70-291 Tài liệu dành cho học viên 17. Nhập vào tên và password của administrator và tên domain next 18. Các cửa sổ khác để mặc định next đến khi hoàn tất và reboot lại client 1 VSIC Education Corporation Trang 66
 4. 70-291 Tài liệu dành cho học viên 19. Sau khi khởi động lại, tại client 1 vào DNS sẽ thấy đầy đủ các record giống nhưng client 2. Và Client 1 cũng có thể tạo ra các record như client 2. DNS đã tích hợp vào AD Lab 5: Root DNS Một nhóm 3 pc thực hiện như hình vẽ 1. Tại cả 3 pc thực hiện Lab1 và lab2 module này 2. Làm web server trên cả 3 PC và tạo alias lần lượt là www.ctl.net, www.tnt.com, www.vsic.edu 3. Chọn một máy làm Root ở đây chọn máy VSIC.EDU làm Root: click phải vào Forward Lookup Zone chọn new zone next chọn Primary Zone next 4. Nhập vào zone name là dấu chấm (.) next VSIC Education Corporation Trang 67
 5. 70-291 Tài liệu dành cho học viên 5. Chọn Option Create a new file with this file name next 6. Chọn Allow both nonsecure and secure dynamic updates next finish VSIC Education Corporation Trang 68
 6. 70-291 Tài liệu dành cho học viên 7. Click phải vào Zone root mới tại chọn new domain, nhập vào tên domain là: NET ok 8. Thực hiện lại bước 7, tạo tên domain là: COM 9. Click phải vào domain NET mới tại chọn New Delegation, trong phần delegated domain nhập vào CTL next VSIC Education Corporation Trang 69
 7. 70-291 Tài liệu dành cho học viên 10. Trong cửa sổ Name server ấn ADD 11. Nhập vào tên đầy đủ và Ip của máy CTL.NET ok VSIC Education Corporation Trang 70
 8. 70-291 Tài liệu dành cho học viên 12. Thực hiện lại bước 9-11 cho domain TNT.COM 13. Sau khi tạo xong có kết quả sau: VSIC Education Corporation Trang 71
 9. 70-291 Tài liệu dành cho học viên 14. Qua máy CTL.NET: vào DNS click phải vào Pcname Properties Chọn tab Root hints VSIC Education Corporation Trang 72
 10. 70-291 Tài liệu dành cho học viên 15. An nút remove nhiều lần để remove tất cả các root hiện co(. 16. Sau đó ấn nút add Nhập vào tên đầy đủ và ip của máy làm root 17. Làm tương tự từ bước 13-15 cho TNT.com 18. Đứng tại cả 3 máy 19. test thử DNS của cả 3 domain a. tại máy CTL.NET VSIC Education Corporation Trang 73
 11. 70-291 Tài liệu dành cho học viên b. Tại máy làm root 20. Lần lượt tại cả 3 máy truy cập web của nhau VSIC Education Corporation Trang 74
Đồng bộ tài khoản