Tài liệu thực hành MCSA 70-291 p17

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
139
lượt xem
97
download

Tài liệu thực hành MCSA 70-291 p17

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lab 3: Monitor Ipsec dùng IP security Monitor 1. Vào MMC file add remove snap-in close ok 2. Chọn main Mode\Generic filter add chọn IP security monitor add VSIC Education Corporation . Chọn main Mode\Specific\Filters VSIC Education Corporation

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu thực hành MCSA 70-291 p17

  1. 70-291 Tài liệu dành cho học viên 21. Chọn certificate vừa xin OK 22. OK VSIC Education Corporation Trang 115
  2. 70-291 Tài liệu dành cho học viên 23. Trên cả 2 PC : click phải vào policy vừa edit chọn Assign VSIC Education Corporation Trang 116
  3. 70-291 Tài liệu dành cho học viên 24. Tại PC101 thực hiện lệnh ping IP Pc102 Lab 3: Monitor Ipsec dùng IP security Monitor 1. Vào MMC file add remove snap-in add chọn IP security monitor add close ok 2. Chọn main Mode\Generic filter VSIC Education Corporation Trang 117
  4. 70-291 Tài liệu dành cho học viên 3. Chọn main Mode\Specific\Filters VSIC Education Corporation Trang 118
  5. 70-291 Tài liệu dành cho học viên Lab 4: Ipsec dùng kerberos 1. Un-assign policy trên PC102 và PC101 2. Sử dụng thêm một máy PC100 làm Domain controller 3. Thực hiện join PC101 và PC102 vào domain 4. Tại PC101 và PC102 thực hiện lại bước 18 lab 2 và chọn Option Active directory default ok VSIC Education Corporation Trang 119
  6. 70-291 Tài liệu dành cho học viên 5. Tại cả 2 pc101 và pc102 click phải vào policy chọn Assign 6. Thực hiện lệnh ping ip pc102, lúc này negotiating IP sercurity hơi lâu 7. Thực hiện monitor lại… VSIC Education Corporation Trang 120
Đồng bộ tài khoản