Tài liệu thực hành MCSA 70-291 p19

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
149
lượt xem
95
download

Tài liệu thực hành MCSA 70-291 p19

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhập Computer name next Nhaäp IP External cuûa VPN server Double Click vào connect vừa tạo, nhập vào username và password ấn connect Sau khi thực hiện kết nối thành công, click phải vào kết nối chọn status tab Details sẽ thấy các thông tin sau

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu thực hành MCSA 70-291 p19

  1. 70-291 Tài liệu dành cho học viên 13. Nhập Computer name next 14. Nhaäp IP External cuûa VPN server next next finish. VSIC Education Corporation Trang 129
  2. 70-291 Tài liệu dành cho học viên 15. Double Click vào connect vừa tạo, nhập vào username và password ấn connect 16. Sau khi thực hiện kết nối thành công, click phải vào kết nối chọn status chọn tab Details sẽ thấy các thông tin sau VSIC Education Corporation Trang 130
  3. 70-291 Tài liệu dành cho học viên 17. Click phải vào kết nối chọn Disconnect 18. Thực hiện VPN with L2TP/IPSec: Trở về máy VPN server vào Routing and Remote access, click phải vào VPNserver chọn Properties VSIC Education Corporation Trang 131
  4. 70-291 Tài liệu dành cho học viên VSIC Education Corporation Trang 132
  5. 70-291 Tài liệu dành cho học viên 19. Chọn Tab security ' chọn vào check box Allow custom IPSec policy for L2TP connection nhập vào chuỗi ví dụ là: 123456 ' ok 19. Trở lại máy VPN client, click phải vào connect vừa tạo chọn properties chọn tab Security ấn IPSec Settings VSIC Education Corporation Trang 133
  6. 70-291 Tài liệu dành cho học viên 20. Nhập vào chuỗi, chuỗi này phải giống như chuỗi đã nhập trong VPNserver (bước 19) Ok 21. Qua tab Networking trong phần Type of VPN chọn L2TP IPSec VPN ok VSIC Education Corporation Trang 134
  7. 70-291 Tài liệu dành cho học viên 22. Double click vào kết nối nhập username password Connect 23. Sau khi kết nối thành công, click phải vào kết nối chọn Status chọn tab Details sẽ có kết quả sau VSIC Education Corporation Trang 135
Đồng bộ tài khoản