intTypePromotion=1

Tài liệu thực hành MCSA 70-291 p4

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
325
lượt xem
193
download

Tài liệu thực hành MCSA 70-291 p4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

7. Thực hiện các bước từ 1 đến 6 cho R2 8. Đứng tại client 1 ping thấy Client 2 và ngược lại Lab 2: dùng Static Route 1. Tại R1 và R2 Click phải vào Pcname chọn Disable Routing and remote Access. VSIC Education Corporation Trang 22 70-291 Tài liệu dành cho học viên 2. Thực hiện lại các bước từ 1 đến 3 của Lab 1, để enable Routing and Remote Access 3. Tại R1 click phải vào Static Routes chọn New Static Route nhập các thông tin như hình bên dưới ok . 4. Thực hiện tương tư cho R2 với các thông...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu thực hành MCSA 70-291 p4

  1. 70-291 Tài liệu dành cho học viên 7. Thực hiện các bước từ 1 đến 6 cho R2 8. Đứng tại client 1 ping thấy Client 2 và ngược lại Lab 2: dùng Static Route 1. Tại R1 và R2 Click phải vào Pcname chọn Disable Routing and remote Access. VSIC Education Corporation Trang 22
  2. 70-291 Tài liệu dành cho học viên 2. Thực hiện lại các bước từ 1 đến 3 của Lab 1, để enable Routing and Remote Access 3. Tại R1 click phải vào Static Routes chọn New Static Route nhập các thông tin như hình bên dưới ok . 4. Thực hiện tương tư cho R2 với các thông số sau: Interface : chọn card external (Card 200) Destination: 192.168.2.0 VSIC Education Corporation Trang 23
  3. 70-291 Tài liệu dành cho học viên Network mask: 255.255.255.0 Gateway: 200.200.200.2 Metric :1 5. Tại client 2 ping client 1 và ngược lại Lab 3: dùng lệnh Route Add 1. Thực hiện lại bước 1 và 2 của lab 2 trên R1 và R2 2. Vào start Run CMD 3. Tại R1 gõ lệnh: route add 10.0.0.0 mask 255.0.0.0 200.200.200.1 metric 1 4. Tại R2 gõ lệnh: route add 192.168.2.0 mask 255.255.255.0 200.200.200.2 metric 1 5. Tại R1 và R2 gõ lệnh Route print để xim bảng route table. 6. Thực hiện lệnh ping từ Client 2 đến Client 1 và ngược lại 7. Sau đó dùng lệnh Route –f để xóa bảng route table 8. Thực hiện lệnh ping từ Client 2 đến Client 1 và ngược lại, lúc này sẽ không ping được nữa Lab 4: Filter inbound chỉ cho client 1 truy cập web của client 2 1. Tại R1 và R2 thực hiện lại lab1 trong module này 2. Xây dựng web server trên client 2 (tham khảo phụ lục 1) 3. Tại R1 chọn general, tại cửa sổ bên phải, click phải vào card external (card 200) properties Inbound filter new, nhập các thông số như hình bên dưới ok 4. Chọn Drop all pakets except those that meet the criteria bellow ok ok 5. Lúc này Client 1 không thể ping client 2 nhưng vẫn truy cập web được từ client 2 6. Có thể thực hiện lại bước 4 nhưng chọn Recieve all pakets except those that meet the criteria bellow khi không muốn cho client 1 truy cập web từ Client 2 VSIC Education Corporation Trang 24
  4. 70-291 Tài liệu dành cho học viên Module 2: Allocating IP Addressing by Using Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) Một nhóm 6 pc xây dựng mô hình như hình vẽ Lab1: cài đặt DHCP tại Client 2 1. Thực hiện lại lab1 module 1 2. Vào Start Settings Control Panel Add or Remove Programs Chọn add/remove Windows components chọn Network Services An details VSIC Education Corporation Trang 25
  5. 70-291 Tài liệu dành cho học viên 3. Check vào Dynamic Host Cofiguration (DHCP) ok next chỉ vào source windows 2003. Lab 2: Authorized DHCP ( Nếu trong mạng có domain controller nếu không có domain có thể bỏ qua lab này) 1. Vào Start Programs Administrative Tools DHCP VSIC Education Corporation Trang 26
  6. 70-291 Tài liệu dành cho học viên 2. Click Phải vào DHCP chọn Manage authorized servers 3. An Authorize nhập vào IP của DHCP server ok ok 4. Chọn server DHCP ok Lab 3: cấu hình Scope 1. Tại DHCP click phải vào server chọn New Scope đặt tên cho scope next 2. Nhập vào dãy IP cho DHCP server next VSIC Education Corporation Trang 27
  7. 70-291 Tài liệu dành cho học viên 3. Nhập vào đoạn IP loại trừ không cho DHCP cấp trong khoảng IP này add next next 4. Chọn Yes, nếu cấu hình gateway, DNS, WINS. Chọn NO nếu không muốn cấu hình những tham số này next VSIC Education Corporation Trang 28
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2