Tạo form có dạng sau trong access

Chia sẻ: Nguyễn Phương Hà Linh Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
110
lượt xem
16
download

Tạo form có dạng sau trong access

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hướng dẫn : Tạo Main Form frm5 : Thông tin về từng khách hàng.  Tạo SubForm thứ nhất frmsub51: Các hóa đơn đã lập cho từng khách hàng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tạo form có dạng sau trong access

  1. Tạo form có dạng sau trong access Hướng dẫn :  Tạo Main Form frm5 : Thông tin về từng khách hàng.  Tạo SubForm thứ nhất frmsub51: Các hóa đơn đã lập cho từng khách hàng.  Tạo Subform thứ hai frmsub52 : Chi tiết về từng hoá đơn.
  2. Dùng Form Design thiết kế mẫu form trên. Khi chọn khách hàng ở Mainform thì Subform 1 sẽ trình bày các hóa đơn đã lập cho khách hàng này. Trong subForm1 nếu chọn hóa đơn nào đó thì chi tiết về nó sẽ xuất hiện trong Subform2. Liên kết giữa MainForm và SubForm1 thông qua MAKH o Link Child Fields : MAKH o Link Master fields : MAKH Tạo liên kết giữa SubForm1 và SubForm2 thông qua MAHD Bạn tạo 1 Textbox trong MainForm, qui định các thuộc tính sau : o Control Source : FRMSUB51.FORM!MAHD o Name : HD o Visible : No (Cho form bài tập 5).
  3. Trong SubForm tạo liên kết với Textbox này như sau : o Link Child Fields : MAHD o Link Master fields : HD
Đồng bộ tài khoản