Tạo mẫu quần với Maya Cloth P7

Chia sẻ: Chau Duong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
65
lượt xem
18
download

Tạo mẫu quần với Maya Cloth P7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

THÊM THUỘC TÍNH CHO CÁC PANEL Các thuộc tính của vải xác định các tính chất vật lý của vải. Những tính chất này sẽ có tác dụng khi vải được di chuyển. 1. Thêm thuộc tính cho các panel Từ Main Menubar, nhấp chọn Display Show ShowCloth Panels. Trong cửa sổ Outliner, nhấp dấu cộng phía trước rồi mở các nhóm pantsPattern, panelsBack và panelsFront. Rồi nhấn Ctrl + nhấp chọn panel1 và panel6. (Đây là hai panel lưng quần, nếu bạn làm đúng thứ tự). Từ Main Menubar, nhấp chọn Simulation Properties Create Property. Trong hộp...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tạo mẫu quần với Maya Cloth P7

  1. TẠO MẪU QUẦN VỚI MAYA CLOTH (PHẦN 7) THÊM THUỘC TÍNH CHO CÁC PANEL Các thuộc tính của vải xác định các tính chất vật lý của vải. Những tính chất này sẽ có tác dụng khi vải được di chuyển. 1. Thêm thuộc tính cho các panel Từ Main Menubar, nhấp chọn Display > Show > ShowCloth > Panels. Trong cửa sổ Outliner, nhấp dấu cộng phía trước rồi mở các nhóm pantsPattern, panelsBack và panelsFront. Rồi nhấn Ctrl + nhấp chọn panel1 và panel6. (Đây là hai panel lưng quần, nếu bạn làm đúng thứ tự). Từ Main Menubar, nhấp chọn Simulation > Properties > Create Property.
  2. Trong hộp Channel, đổi tên cpProperty thành cpPropertyBelt. Thiết lập U Scale = 0.8 để làm cho panel thắt lưng bó chặt hơn vào lưng jackie. Trong cửa sổ Outliner chọn 2 panel7 và panel8 tức 2 panel phía sau của jackie.
  3. Từ Main Menubar, nhấp chọn Simulation > Properties > Create Property. Trong hộp Channels đặt tên cpProperty lại thành cpPropertyRear. Thiết lập U,V Scale = 1.1 để làm cho 2 panel phía sau ít bó vào jackie hơn.
  4. Từ Main Menubar, nhấp chọn Simulation > Start Simulation.
  5. Để ngưng simulation, nhấn ESC. Từ Main Menubar, nhấp chọn Simulation > Solvers > cpSolver1. Lệnh này sẽ mở cửa sổ Attribute Editor, trong cửa sổ này chọn thẻ cpSolver1, thiết lập Gravity Y = -980.
  6. Từ Main Menubar, nhấp chọn Simulation > Start Simulation. Nhấn ESC để ngưng simulation. Nhấp chuột vào màn hình phối cảnh chọn đối tượng quần và nhấn tổ hợp phím Ctrl + A để mở Attribute Editor, rồi nhấp chuột chọn thẻ cpStitcher.
  7. Bật Fit To Surface (tức trong ô vuông có dấu x). Thiết lập BaseResolution = 300. Từ Main Menubar, nhấp chọn Simulation > Start Simulation. Nhấn ESC để ngưng simulation. 2. Gán nhóm bóng Nhấn phím F5 hoặc nhấp vào hộp chọn phía dưới Mani Menubar là thanh trang thái Status Line để chuyển sang bộ Menu Rendering.
  8. Trong màn hình phối cảnh nhấp chuột chọn cái quần. Từ Main Menubar, nhấp chọn Shading > Assign Shading Group > pantsSG để gán nhóm bóng cho quần. HOÀN THÀNH
  9. Chúc mừng bạn đã hoàn thành bài học này. Hãy lưu công việc trước khi bắt đầu bài học mới. Từ Main Menubar, nhấp chọn File > Save Scene.  
Đồng bộ tài khoản