Tập huấn thanh toán xuất nhập khẩu

Chia sẻ: Phung Ngoc Anh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:25

0
77
lượt xem
30
download

Tập huấn thanh toán xuất nhập khẩu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tập huấn thanh toán xuất nhập khẩu', tài chính - ngân hàng, tài chính doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tập huấn thanh toán xuất nhập khẩu

 1. NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM SỞ GIAO DỊCH 3 TẬP HUẤN THANH TOÁN XNK THÁNG 04/2009
 2. CÁC PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN QUỐC TẾ  Phương thức ghi sổ (Open account)  Phương thức chuyển tiền (T/T)  Phương thức nhờ thu (Collection)  Phương thức tín dụng chứng từ (L/C)
 3. PHƯƠNG THỨC GHI SỔ (OPEN ACCOUNT) • Khái niệm • Các bên tham gia • Sơ đồ quy trình • Ưu điểm, rủi ro
 4. PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ (LETTER OF CREDIT) • Khái niệm • Các bên tham gia • Sơ đồ nghiệp vụ • Ưu điểm, rủi ro • UCP 600, ISPB 681, URR725
 5. CÁC LOẠI THƯ TÍN DỤNG - L/C không hủy ngang (Irrevocable) - L/C trả ngay (Sight L/C) - L/C trả chậm (Usance/deffered L/C) - L/C xác nhận (Confirmed L/C) - L/C có thể chuyển nhượng (Transferable L/C) - L/C giáp lưng (Back to back L/C) - L/C đối ứng - L/C tuần hoàn (Revolving L/C) - L/C điều khoản đỏ (Red clause L/C)
 6. MỘT SỐ CHỨNG TỪ THƯỜNG XUẤT TRÌNH THEO L/C • Chừng từ tài chính: hối phiếu (draft/bill of exchange) • Chứng từ thương mại: Hóa đơn thương mại (commercial invoice), phiếu đóng gói (packing list), bảng kê trọng lượng (weight list), giấy chứng nhận số lượng và chất lượng (Certificate of quantity and quality…
 7. • Chứng từ vận tải: Vận đơn đường biển (Bill of lading), vận đơn hàng không (Airway bill), vận đơn đường sắt (Railway bill), giấy gửi hàng đường bộ/đường thủy nội địa), biên lai bưu điện (postal receipt), biên lai chuyển phát nhanh… • Chứng từ bảo hiểm: Hợp đồng bảo hiểm (insurance policy), giấy chứng nhận bảo hiểm (insurance certificate)… • Các chứng từ khác: giấy chứng nhận xuất xứ (Certificate of Origin), giấy chứng kiểm định (inspection certificate), giấy chứng nhận hun trùng (Furmigation Certificate), giấy chứng nhận vệ sinh dịch tễ..
 8. MÔ HÌNH XỬ LÝ NGHIỆP VỤ THANH TOÁN XNK CỦA NHCT HIỆN NAY 1. Chi nhánh loại I: • Xử lý nghiệp vụ chuyển tiền ngoại tệ đi, đến • Xử lý nghiệp vụ nhờ thu xuất khẩu và nhập khẩu • Xử lý tất cả các nghiệp vụ liên quan đến L/C xuất khẩu và nhập khẩu. • Xử lý nghiệp vụ bảo lãnh trong và ngoài nước. 2. Chi nhánh loại II: • Chỉ khác chi nhánh loại I ở chỗ không chấm chứng từ L/C xuất khẩu và nhập khẩu, không xử lý nghiệp vụ bảo lãnh nước ngoài (SGDIII thực hiện nghiệp vụ này).
 9. MÔ HÌNH XỬ LÝ NGHIỆP VỤ THANH TOÁN XNK CỦA NHCT HIỆN NAY 3. Chi nhánh xử lý tập trung: • Xử lý nghiệp vụ chuyển tiền ngoại tệ đi và đến • Xử lý nghiệp vụ bảo lãnh trong nước • Nghiệp vụ nhờ thu, L/C xuất nhập khẩu, bảo lãnh nước ngoài của chi nhánh xử lý tại SGDIII. Theo lộ trình, đến hết năm 2009, tất cả các chi nhánh của NHCT sẽ chuyển đổi sang mô hình xử lý tập trung hoạt động thanh toán XNK.
 10. CÁC DỊCH VỤ NGÂN HÀNG LIÊN QUAN ĐẾN L/C CỦA NHCT TÍN DỤNG CHỨNG TỪ NHẬP KHẨU • Cấp tín dụng phát hành L/C nhập khẩu • Phát hành/sửa đổi L/C nhập khẩu (trả ngay, trả chậm) • Bảo lãnh nhận hàng khi chưa có vận đơn • Nhận và kiểm tra chứng từ theo L/C NK • Từ chối/Chấp nhận, thanh toán
 11. CÁC DỊCH VỤ NGÂN HÀNG LIÊN QUAN ĐẾN L/C CỦA NHCT TÍN DỤNG CHỨNG TỪ XUẤT KHẨU •Thông báo L/C, sửa đổi L/C xuất khẩu • Cho vay để sản xuất hàng xuất khẩu •Xác nhận/chuyển nhượng L/C xuất khẩu • Cấp hạn mức và chiết khấu bộ chứng từ L/C xuất khẩu • Kiểm tra và gửi chứng từ đi đòi tiền • Thanh tóan cho khách hàng khi NH nước tiền về.
 12. QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ L/C NHẬP KHẨU (CHI NHÁNH XỬ LÝ TẬP TRUNG)
 13. TẠI CHI NHÁNH XỬ LÝ TẬP TRUNG • Bước 1: CN tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ L/C, sửa đổi L/C, thẩm định và cấp hạn mức phát hành L/C. • Bước 2: Chuyển tiếp hồ sơ chứng từ về SGDIII qua hệ thống Scan/Image hoặc hệ thống Fax có gắn ký hiệu mật • Bước 3: In chứng từ và điện Swift trong hệ thống Trade Finance. • Bước 4: Nhận chứng từ, chấp nhận hoặc từ chối thanh toán. • Bước 5: Thanh toán L/C • Bước 6: Ký hậu vận đơn/bảo lãnh nhận hàng/giao chứng từ cho khách hàng. • Bước 7: Lưu trữ chứng từ
 14. TẠI SỞ GIAO DỊCH III • Bước 1: Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ từ chi nhánh • Bước 2: Phát hành L/C, sửa đổi L/C • Bước 3: Nhận và xử lý bộ chứng từ • Bước 4: Thanh toán bộ chứng từ • Bước 5: Thu nợ trả thay (nếu NHCT phải trả thay cho khách hàng) • Bước 6: Phát hành bảo lãnh nhận hàng khi chưa có vận đơn • Bước 7: Đóng hồ sơ và hoàn ký quỹ • Bước 8: Lưu trữ và bảo quản chứng từ
 15. QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ L/C XUẤT KHẨU (CHI NHÁNH XỬ LÝ TẬP TRUNG)
 16. TẠI CHI NHÁNH XỬ LÝ TẬP TRUNG • Bước 1: Nhận L/C hoặc sửa đổi L/C • Bước 2: Thông báo L/C hoặc sửa đổi L/C/ Từ chối thông báo • Bước 3: Tiếp nhận bộ chứng từ và cấp hạn mức chiết khấu (nếu quyết định chiết khấu bộ chứng từ • Bước 4: Nhận và chuyển giao kết quả xử lý chứng từ • Bước 5: Thanh toán bộ chứng từ • Bước 6: Lưu trữ chứng từ
 17. TẠI SỞ GIAO DỊCH III • Bước 1: Nhận L/C, sửa đổi L/C và các điện có liên quan khác • Bước 2: Phân luồng và xử lý các bức điện liên quan đến L/C • Bước 3: Xác nhận L/C, chuyển nhượng L/C (khi có yêu cầu) • Bước 4: Xử lý chứng từ (tiếp nhận, kiểm tra, gửi chứng từ đi đòi tiền, chiết khấu bộ chứng từ (nếu có yêu cầu)… • Bước 5: Thanh toán L/C xuất khẩu • Bước 6: Lưu trữ chứng từ
 18. PHƯƠNG THỨC NHỜ THU (COLLECTION) • Khái niệm • Các bên tham gia • Sơ đồ nghiệp vụ • Ưu điểm, rủi ro • Quy tắc thực hành thống nhất quốc tế về nhờ thu URC522
 19. CÁC LOẠI NHỜ THU   Nhờ thu trơn (Clean Collection)  Nhờ thu kèm chứng từ (Documentary Collection  Nhờ thu thanh toán ngay đổi lấy chứng từ (D/P)  Nhờ thu chấp nhận đổi lấy chứng từ (D/A)
 20. CÁC DỊCH VỤ NGÂN HÀNG LIÊN QUAN ĐẾN NHỜ THU CỦA NHCTVN  Nhờ thu séc nước ngoài  Nhờ thu nhập khẩu: Nhận bộ chứng từ nhờ thu nhập khẩu từ nước ngoài gửi tới chi nhánh, thông báo, chấp nhận, thanh toán nhờ thu nhập khẩu  Nhờ thu xuất khẩu: Tiếp nhận chứng từ từ khách hàng xuất khẩu, gửi đi đòi tiền/chiết khấu bộ chứng từ nhờ thu xuất khẩu, thanh toán khi nhận được tiền về.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản