intTypePromotion=1

Thẩm định và phê duyệt (hoặc phê duyệt điều chỉnh) Kế hoạch đấu thầu và Hồ sơ mời thầu của 01 hay nhiều gói thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn Ngân sách Nhà nước của thành phố nhóm B, C được Ủy ban nhân dân thành phố phân cấp cho Sở quyết định đầu tư và các gói thầu theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
173
lượt xem
14
download

Thẩm định và phê duyệt (hoặc phê duyệt điều chỉnh) Kế hoạch đấu thầu và Hồ sơ mời thầu của 01 hay nhiều gói thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn Ngân sách Nhà nước của thành phố nhóm B, C được Ủy ban nhân dân thành phố phân cấp cho Sở quyết định đầu tư và các gói thầu theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thẩm định và phê duyệt (hoặc phê duyệt điều chỉnh) kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu của 01 hay nhiều gói thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước của thành phố nhóm b, c được ủy ban nhân dân thành phố phân cấp cho sở quyết định đầu tư và các gói thầu theo chỉ đạo của ủy ban nhân dân thành phố', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thẩm định và phê duyệt (hoặc phê duyệt điều chỉnh) Kế hoạch đấu thầu và Hồ sơ mời thầu của 01 hay nhiều gói thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn Ngân sách Nhà nước của thành phố nhóm B, C được Ủy ban nhân dân thành phố phân cấp cho Sở quyết định đầu tư và các gói thầu theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố

  1. Thẩm định và phê duyệt (hoặc phê duyệt điều chỉnh) Kế hoạch đấu thầu và Hồ sơ mời thầu của 01 hay nhiều gói thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn Ngân sách Nhà nước của thành phố nhóm B, C được Ủy ban nhân dân thành phố phân cấp cho Sở quyết định đầu tư và các gói thầu theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Thông tin Lĩnh vực thống kê: Đấu thầu Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan phối hợp (nếu có):
  2. Các Sở chuyên ngành liên quan đến từng dự án cụ thể (nếu cần thiết). Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.
  3. Tên bước Mô tả bước Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận của Phòng Quản lý Kinh tế xây dựng - Sở Xây dựng Tp. Hồ Chí Minh (số 60 Trương Định, phường 7, quận 3, Tp. HCM). Thời gian nhận hồ sơ: sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; chiều 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến sáng thứ sáu hàng tuần. 2. Bước 2 Cán bộ trực kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ: *Trường hợp hồ sơ đã hợp lệ, đầy đủ thì viết biên nhận hẹn trả kết quả cho người nộp. *Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn hòan thiện hồ sơ. Nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận của Phòng Quản lý Kinh tế xây dựng- Sở Xây dựng Tp. Hồ Chí Minh (số 60 Trương Định, phường 7, quận 3, Tp. HCM). Thời gian trả hồ sơ: 3. Bước 3 sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; chiều 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến sáng thứ sáu hàng tuần. Đơn vị phải có biên nhận khi đến nhận kết quả theo lịch hẹn. Hồ sơ Thành phần hồ sơ
  4. Thành phần hồ sơ Tờ trình của chủ đầu tư đề nghị phê duyệt hoặc duyệt điều chỉnh Kế hoạch 1. đấu thầu, Hồ sơ mời thầu (bản chính). 2. Hồ sơ mời thầu (bản chính). Các Quyết định phê duyệt và duyệt điều chỉnh dự án đầu tư hoặc Báo cáo 3. kinh tế kỹ thuật (bản chụp). Các Quyết định phê duyệt và duyệt điều chỉnh thiết kế - dự toán, tổng dự 4. toán (nếu có) (bản chụp). Các Quyết định phê duyệt và duyệt điều chỉnh Kế hoạch đấu thầu, Hồ sơ 5. mời thầu (nếu có) (bản chụp). Hợp đồng tư vấn đấu thầu (trường hợp chủ đầu tư không làm bên mời thầu) 6. (bản chụp). Giấy đăng ký kinh doanh của đơn vị tư vấn (trường hợp chủ đầu tư không 7. làm bên mời thầu) (bản chụp).
  5. Thành phần hồ sơ Các tài liệu chứng minh năng lực của bên mời thầu theo quy định tại khoản 8. 1, điều 9 – Luật Đấu thầu (bản chụp: bằng cấp chuyên môn, chứng chỉ đã tham gia khóa học về đấu thầu, lý lịch kinh nghiệm). Văn bản cho phép chỉ định thầu, đấu thầu hạn chế, tự thực hiện của cấp 9. thẩm quyền (nếu có các gói thầu thưc hiện các hình thức nêu trên khác với quy định của Luật Đấu thầu) (bản chụp). 10. Văn bản có liên quan đến kế hoạch vốn (thực hiện đầu tư) (bản chụp). 11. Hồ sơ thiết kế - dự toán (trường hợp chủ đầu tư phê duyệt) (bản chụp). Bảng tính giá trị các gói thầu (trường hợp không có dự toán đã được phê 12. duyệt) (bản chính). Số bộ hồ sơ: 01 bộ. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
  6. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Mẫu Kế hoạch đấu thầu Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2